logo kleinHartelijk welkom bij deze nieuwsbrief over kindercoaching, pubercoaching, opvoeding en de opleiding tot kindercoach.

In de nieuwsbrief vind je weer allerlei artikelen en nieuws over alles wat met kinderen en ouders heeft te maken.
De onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn:

School, leren en meer
*  Weerbaarheid
*  Kindercoaching, onderwijs en reguliere hulpverlening
*  Opleidingen afgerond
*  Boekentip

School, leren en meer

Binnen een paar weekjes is het alweer herfstvakantie terwijl pepernoten steeds meer ruimte innemen in de supermarkt. School, werk en vrije tijdsbesteding behoren alweer tot de routine na de zomervakantie

Wanneer de routine weer zijn gang gaat, zijn ook de onderlinge verhoudingen in nieuwe klassen geregeld. Juffen en meesters zijn hard aan het werk om kinderen te leren wat ze dit jaar moeten leren.
We gunnen ieder kind een goede band met de meester en de juf en soms is dat best lastig. Kan een leerkracht het met ieder kind goed vinden? En zo nee, welke gevolgen kan dat hebben?
Lees er alles over in: een heilige voor de klas…..
Als het niet klikt tussen een leerkracht en een kind, gebeurt er ook iets tussen de ouders en de leerkracht. Zij vinden vaak wat van elkaar. Ook dat kan gevolgen hebben. Lees maar in: de juf is een slang en moeder is een draak……
Veel kinderen lukt het niet zich te concentreren. Ook wij volwassenen staan echt niet altijd open om te leren. Lees over dit mechanisme in: de luikjes dicht bij leren….

Het ik leer leren programma is bezig aan een stevige opmars binnen Nederland. Verschillende scholen brengen het programma in praktijk in groep 8 en er zijn veel kinderen die deelnemen in groepjes aan het programma bij een gecertificeerde Ik leer leren trainer.
In september zijn er weer 57 trainers bijgekomen die zijn opgeleid in Almere (groep 1 en groep 2), in Burgum en in Zoetermeer. Daarnaast zijn er vragen over het trainen van leerkrachten binnen scholen.
Fijn om te horen hoe enthousiast iedereen over het programma is en dat vooral de coachingstechnieken zo helpend blijken te zijn.

Weerbaarheid

Het valt me op dat vele kinderen, maar ook volwassenen iets hebben te doen met weerbaarheid. Dit is overigens ook te merken binnen scholen. De aantallen weerbaarheid, pesten en andere sociaal-emotionele trainingen op scholen en daarbuiten zijn bijna niet meer te tellen. Een signaal dat het kennelijk nodig is.

Natuurlijk komt het onderwerp in de praktijk voor kindercoaching veel en vaak aan de orde. Ik heb gemerkt dat de combinatie van verschillende coachingstechnieken en materialen heel snel duidelijkheid geeft over de weerbaarheid van een kind en hoe het kind zichzelf kan versterken.
Weerbaarheid gaat over een gezond gevoel van eigenwaarde, er mogen zijn en assertief kunnen zijn. Veel kinderen die we agressief noemen, blijken juist een groot probleem te hebben met assertief kunnen reageren.
Lees maar over hoe je kinderen kunt helpen met weerbaarheid in: Je eigen ruimt innemen en je grenzen bewaken…
Daarnaast is het voor mij een groot taboe om muurtjes die kinderen om zich heen hebben af te willen breken. Lees maar waarom in: Emotionele puin opruimen…

Kindercoaching, onderwijs en reguliere hulpverlening

Nu ik alweer een aantal jaar de opleiding tot kindercoach geef, merk ik dat er nog onduidelijkheid is over kindercoaching. Veel mensen denken dat je een eigen praktijk moet starten als je een opleiding tot kindercoach volgt. Niets is minder waar.
De meeste mensen die de opleiding volgen willen zich juist meer verdiepen in hoe je kinderen en hun ouders ook op andere manieren kunt helpen.
Zo is kindercoaching voor veel psychologen en (ortho) pedagogen een aanvulling op hun eigen werk als zelfstandige of voor hun baan in de hulpverlening. Groepsleiders, gezinshulpverleners en jeugdbeschermers willen graag leren welke praktische toepassingen ze kunnen gebruiken in hun werk. Hetzelfde geldt voor leerkrachten en mensen uit de kinderopvang die graag willen leren hoe ze kinderen een stapje verder helpen op hun weg.
Ook andere hulpverleners zoals ergo- en fysiotherapeuten, en verpleegkundigen leren graag iets bij heb ik gemerkt.
Onlangs mocht ik, nadat ik al eens een groep voedingsdeskundigen van Spruitjes en zo had bijgeschoold, een groep logopedisten in een tweedaagse training leren over oplossingsgericht werken. Prachtig om te horen over hun vak en hoe hard zij werken om kinderen en volwassenen bij te staan in deze tijd van bezuinigingen. Dit waren ze….
Naar aanleiding van deze training kreeg ik meer vragen van deze beroepsgroep.
Zo dringt kindercoaching langzaam door in andere beroepsgroepen en hoe mooi is het dat er ruimte is om ook andere manieren van begeleiding te integreren in verschillende beroepsgroepen. En als voormalig jeugdbeschermer doet het me veel plezier wanneer ik iets kan toevoegen aan het werken met kinderen en hun ouders.
Want immers, een kindercoach voegt alleen maar iets toe…..

Opleiding afgerond

Vanaf september zijn er weer verschillende opleidingen afgerond.
Allereerst was er een intensieve tweedaagse over emoties, echtscheiding, rouw en verlies. Zij deden mee.
De eerste en de tweede basisopleiding na de vakantie zijn ook afgerond.
In de komende maanden wordt er nog e