De eerste klap is een daalder waard

Zorg ervoor dat ouders na het eerste gesprek met jou verder willen

Het eerste gesprek met ouders is cruciaal over hoe succesvol een coachings- of samenwerkingstraject gaat verlopen.
Al in de eerste seconden tijdens een eerste gesprek wordt de keus gemaakt of ouders verder willen met jou en of ze je in vertrouwen gaan nemen.

Hoe geef je de samenwerking vorm zodat het een kind ten goede komt?

Jij wilt graag helpen om de problemen op te lossen omdat jij weet dat je dat kunt.
Maar…….

 • … voel je je soms nog onzeker over wat en hoe de beste manier van aanpak is?
 • … ben je zo moe van het overtuigen wat er volgens jou moet gebeuren?
 • … raak je zo nu en dan geïrriteerd omdat er steeds gereageerd wordt met een Ja-maar?
 • … laat je je wel eens van de wijs brengen door een goed ‘gebekte’ ouder?
 • … weet je niet goed hoe je het moet aanvliegen hoe ouders het beter kunnen doen?
 • … ben je wel eens bang dat ouders je niet goed genoeg vinden?
 • … vraag je je af of je hulp wel helpt?

Stop met energievretende gesprekken en zorg voor plezier en resultaat

Net zoals ouders op een dag besluiten dat ze hulp nodig hebben, zo kun jij nu beslissen om te ontdekken hoe je van het eerste gesprek een absoluut succes maakt.

In de beginjaren van mijn praktijk en in mijn werk als jeugdbeschermer zat er weinig lijn in het eerste contact met ouders.
Ik gaf de regie uit handen en er gebeurde niet zoveel behalve kennismaken en het bespreken van het probleem.
Omdat ik daarmee niet tevreden was en merkte dat ouders hulp vragend bleven, ben ik gaan onderzoeken hoe het beter kon.

Inmiddels is mijn aanpak bewezen succesvol en krijg ik wekelijks mails en telefoontjes van ouders met vragen wie er in hun regio werkt met mijn aanpak.

Ik heb al mijn expertise over het eerste (intake) gesprek in deze online opleiding verwerkt zodat jij je voordeel ermee kunt doen. Omdat ik het je gun dat jij niet 10 jaar of meer nodig hebt om erachter te komen wat het beste werkt. Ik ben al rond de 60 jaar waardoor ik geen jarenlang meer les kan geven. En zo kan ik je toch geven wat werkt!

Want welke zeer belangrijke en bepalende onderwerpen bepalen het succes?

 • … Wat is het doel van een intakegesprek?
 • … Wat is je rol en verantwoordelijkheid?
 • … Hoe neem je de leiding tijdens de gesprekken?
 • … Welke keuzes maak je en wat zijn daar de voor- en nadelen van?
 • … Hoe geef je je intake vorm?
 • … Wanneer en hoe mogen ouders contact met je opnemen?
 • … Wat wil, en moet je vooraf allemaal weten?
 • … Hoe maak je het probleem bespreekbaar?
 • … Welke vervolgstappen zet je?
 • … Wat moet en mag er allemaal aan de orde komen?

Het eindresultaat van je eerste gesprek:

De meest gehoorde opmerking van ouders is:

‘Jij begrijpt ons tenminste…..’

Door je aanpak, de vragen die je stelt, de structuur van je sessie en met name door je basishouding, voelen ouders en kind zich door jou begrepen. Hierdoor ontvang je het mandaat om ook moeilijke onderwerpen aan te snijden en bereiken ouders hun doelen met jouw hulp.

Daarnaast zijn er natuurlijk ook zaken die te maken hebben met omliggende factoren

Als je met ouders in gesprek gaat over hun kind, heb je automatisch ook te maken met regel- en wetgeving en moet je rekening houden met zakelijke belangen, zoals:

 • … Hoe zit het met de privacy?
 • … Hoe ga je om met verwijzers?
 • … Hoe maak je een contract?
 • … Hoe krijg je instemming en medewerking van bijvoorbeeld gescheiden ouders?
 • … Wat moet je doen als je signalen krijgt van zorgelijke opvoedzaken?
 • … Hoe ga je om met (wan)betaling?

Wat als de samenwerking met ouders stroef verloopt?

Meestal willen ouders in het belang van hun kind alles doen en met je samenwerken, maar soms gaat dat niet zo gemakkelijk.

Stel je eens voor dat het anders loopt dan je had gedacht of gewild…

 • … Wat doe je met ouders die niet goed meewerken?
 • … Hoe ga je om met ouders die jou schofferen, beledigen of bedreigen?
 • … Hoe lukt het je de ouders verantwoordelijkheid te laten nemen?
 • … Hoe maak je de omslag van kindprobleem naar ouder- of opvoedprobleem?
 • … Hoe ga je om met het maken van werkafspraken?
 • … Wanneer kun je stoppen?

Al deze onderwerpen en nog veel meer heb ik zelf ervaren en door schade en schande heb ik geleerd wat goed werkt.
Dagelijks zie ik goede hulpverleners, leraren en maatschappelijk werkers worstelen met het voeren van effectieve en plezierig gesprekken en dat is zooo jammer.

Jij hoeft dat wiel niet meer uit te vinden en met deze informatie ben jij voor ouders direct de expert die ze nodig hebben.
Zodat je niet meer aan jezelf hoeft te twijfelen en je met zelfvertrouwen ieder gesprek voert waarbij zelfs de meest moeilijke boodschappen je gemakkelijk afgaan.

(Ja, ik meld me nu aan voor deze online opleiding)

Het eerste (intake) gesprek

Waar gaat ‘Het eerste (intake) gesprek’ over?

Het lijkt zo gemakkelijk om in een eerste gesprek met ouders te onderzoeken wat er moet gebeuren.

Maar je hebt maar één kans!

Deze opleiding is een gids voor mooie en succesvolle trajecten met ouders ten dienste van hun kinderen. Waar ouders tevreden zijn en door jouw medewerking hun problemen oplossen, vertellen ze dat door aan anderen die ook op zoek zijn naar hulp en steun voor hun gezin.

Daarom is de eerste klap