Het grote misverstand over leren in combinatie met hoge cijfers

Er bestaat een groot misverstand over goede cijfers halen op een examen. Het misverstand is dat als je maar zoveel mogelijk leert, je vanzelf een goed cijfer haalt en misschien zelfs cum laude kunt slagen.

Helaas

Wie kent niet die leerlingen die:

 • … Uren zitten te leren en nog onvoldoendes halen
 • … Zeggen dat het toch niet lukt en het bijltje erbij neergooien
 • … Zich voortdurend laten afleiden door telefoon en social media’
 • … De concentratie van een goudvis hebben
 • … Geen idee hebben hoe ze het aan moeten pakken
 • … Niet kunnen plannen en organiseren
 • … Een paar uur voor de toets of examen nog drie boeken door moeten nemen
 • … Zo gespannen zijn dat ze blokkeren

Uit deze opsomming blijkt al dat dit niets te maken heeft met de lesstof waar een leerling een toets of examen voor moet doen.

En toch blijft iedereen zich maar focussen op het cijfer en de lesstof

Zelfs op het MBO en HBO lopen leerlingen nog vast omdat ze niet goed weten hoe zich voor te bereiden op toetsen en examens.

Stop met meer leren

Al heel snel kwam ik er in mijn praktijk achter dat de lesstof nooit het probleem was bij hulpvragen op het gebied van leren. Ook wel logisch want als je moeite hebt met de lesstof moet je immers bij je docent zijn.

Omdat ik coach ben en geen leraar en zeer weinig verstand heb van wiskundige vakken en ook mijn talen zich vooral beperken tot het Nederlands en Fries, vond ik hulpvragen van leerling in het Voortgezet Onderwijs in het begin altijd spannend.

Als ik zelf al niet wist hoe je sommen maakt en talen moest leren, hoe kon ik dan kinderen helpen?

Toch bleek mijn coachingsaanpak bij leerlingen bijzonder helpend en effectief. De cijfers schoten omhoog!

Vaak was ik zelf verbaasd over hoeveel succes mijn aanpak had

Na verloop van tijd ontdekte ik welke factoren allemaal te maken hadden met het halen van goede leerprestaties. Het meest verhelderende inzicht was: De inhoud van de lesstof had er vrijwel nooit mee te maken.
Wat zijn dan de factoren voor goede cijfers op een toetsmoment of een examen?

Wil een leerling goede resultaten halen dan moet hij:

 • Weten wat hij moet leren
 • Zich bewust zijn hoe hij moet leren
 • De lesstof overzichtelijk maken
 • Een planning kunnen maken
 • Zijn planning kunnen uitvoeren
 • Overzicht hebben over de lesstof per toetsvak
 • Een totaal overzicht hebben van zijn prestaties
 • Zijn sterke en zwakke kanten kennen
 • Zich bewust zijn van zijn gedachten over een vak en over zijn resultaten
 • Om kunnen gaan met stress en spanning
 • En nog veel meer

Het lijkt dus zo simpel om een toets of examen te maken. Ouders en leraren vergeten echter dat er veel vaardigheden nodig zijn om te laten zien wat je geleerd hebt.

Beheers je niet de juiste vaardigheden om lesstof om te zetten naar presteren op een toets of examen, dan volgt onvermijdelijk een laag cijfer

In de training voor de workshop Toets en Examen Voorbereiding, krijg je alle tools aangereikt om leerlingen te helpen de lesstof op het juiste moment te reproduceren zodat ze succesvol een toets of examen afronden met een mooi cijfer als resultaat!

Wat gebeurt er als leerlingen niet presteren en pieken op toetsen en examens?

In de workshop heb ik al mijn ervaringen gebundeld van het werken met leerlingen die vastlopen met toetsen en examens. Leerlingen die vaak met hun ouders in lichte paniek bij me komen.

Pubers hebben de neiging om pas in actie te komen als het bijna te laat is. Ouders zijn dan meestal al over het kookpunt van zich zorgen maken.

 • Er staan teveel onvoldoendes in de cijferlijst

 • Er dreigt afstroming
 • Er is te weinig tijd om zich nog goed voor te bereiden op een toets of examen
 • De leerling geeft de moed op en doet niets meer
 • De ruzies thuis over leren bereiken een hoogtepunt

En opnieuw zie je een focus op het leren van de lesstof terwijl het veel handiger is om vooral in situaties die erom spannen te onderzoeken wat er nodig is om de lesstof überhaupt te kunnen leren.

Er is veel meer winst te halen om te leren leren dan stampen van de lesstof en meer te doen van hetzelfde wat niet werkt!

En precies daarvoor is de workshop Toets en examen voorbereiding het juiste middel om het doel van betere cijfers te halen!