Creëer een gezamenlijke taal en werkvorm

De opbrengst van een teamtraining is dat er een gezamenlijke taal en werkvorm ontstaat, waarin collega’s elkaar beter begrijpen en kunnen ondersteunen. Omdat de inhoud van de training wordt gerelateerd aan het eigen werkveld én om dat de collega’s de training als team volgen, is de impact en het blijvende effect van de teamtraining groot.

Effectief en helpend in gesprek met kinderen en jongeren

Meestal is een dagtraining erop gericht een team te trainen in het voeren van effectieve en helpende gesprekken met kinderen en jongeren. Deze skill vormt vaak de ‘smeerolie’ in het dagelijkse werken met kinderen en jongeren: het zorgt voor meer begrip, ander gedrag én meer werkplezier bij betrokken professionals.

Teamtrainingen kunnen worden ingezet voor de volgende werkgebieden en teams:

 • Leraren, IB-ers en RT-ers uit het basisonderwijs
 • Leraren en mentoren uit het voortgezet onderwijs
 • Maatschappelijk werkers
 • (Jeugd)verpleegkundigen
 • Medewerkers uit de kinderopvang
 • Logopedisten
 • Diëtisten en voedingsdeskundigen
 • Mediators en advocaten bij echtscheiding

Praktische tools en handvatten

Naast de theoretische verdieping en vele praktijkgerichte oefening tijdens de dag zelf, ontvangen deelnemers ook materialen die van grote waarde zijn en blijven bij het toepassen van de opgedane kennis:

 • De Waaier Oplossingsgericht Aanpakken
 • Werkkaart voor de dagelijkse praktijk
 • Vragenlijst coachings- en interventiegesprekken
Waaier Oplossingsgericht Aanpakken - Centrum Tea Adema