logo

De afgelopen maanden zijn drukke en hectische maanden geweest.
Eind april heb ik vervolgopleidingen mogen ontvangen van Moira Dempsey uit Australië op het gebied van reflexachterstanden bij kinderen.
Zeer indrukwekkend is het om te ontdekken dat kinderen zich steeds moeizamer ontwikkelen, mede door de tijd waarin we leven waarin de elementaire ontwikkeling van baby’s, peuters en kleuters onder grote druk staat en vooral gericht is op een hoog IQ. Dat we hierdoor veel scheefgroei bij kinderen zien, merken we iedere dag.

In deze nieuwsbrief kun je verder lezen:
* Over concentratieproblemen
* Over kwetsbare kinderen
* Over opvoeden
* Over accreditaties voor opleidingen
* En verder over wat ik de komende zomer ga doen en over de snelle uitbreiding van Ik leer leren. De vernieuwde website van Ik leer leren is overigens zeer de moeite waard met een nog duidelijker overzicht van bijna alle trainers.

Over concentratieproblemen

Concentratieproblemen staan met stip op de eerste plaats van hulpvragen van kinderen en jongeren. In deze snelle tijd waarin iedereen online moet zijn, is het best moeilijk om je gedachten bij je taak te houden. Onze dochter houdt op dit moment bij hoe lang en hoe vaak ze op een dag haar telefoon gebruikt en ondanks de superfocus waar ze tijdens haar studeren toe in staat is, was ze geschokt dat ze haar telefoon 117 keer had ontgrendeld en bijna 3 uur tijd had besteed aan niks in het bijzonder.
Een mooi leermoment…..

Zelf doe ik ook regelmatig onderzoekjes en experimentjes zoals de deelnemers aan de opleiding weten. Na enig onderzoek kwam ik bijvoorbeeld tot 13 redenen voor concentratieverlies en onoplettendheid.
En als je denkt dat jij in staat bent om je voor langere tijd op een taak te richten, vergeet het maar. Kijk maar wat er bijvoorbeeld gebeurt bij kinderen in de klas.

Over kwetsbare kinderen

De belangrijkste ontwikkeltaak voor kinderen is leren zelfstandig en autonoom te handelen zodat ze later als volwassene kunnen functioneren. Ontwikkelen en leren gaat bijna nooit vanzelf en kinderen komen soms veel ellende tegen op hun weg naar volwassenheid. Het is dan van groot belang hoe wij omgaan met kinderen die het moeilijk hebben.
Hoe kunnen we kinderen ondersteunen en weerbaar opvoeden zodat ze hun eigen boontjes leren doppen. Welke aanpak is daarbij verstandig en welke niet?
Door dat soort vragen blijkt dat ouderschap zich ook ontwikkelt en dat zowel ouders als kinderen groeien en leren van elkaar.

Wanneer kinderen zich soms verstoppen achter denkbeeldige muurtjes omdat ze het vertrouwen hebben verloren in de volwassenen, zijn we geneigd die muren te willen afbreken. Maar is dat eigenlijk wel zo verstandig? Welke risico’s loopt een kind van wie wij de muren afbreken?

Over opvoeden

Kinderen krijg je (mogen we toch nog steeds hopen..)
Soms al bij de geboorte en zeker na verloop van een paar jaar leren we het temperament van ons kind kennen. En dit is soms volstrekt anders dan hoe we zelf zijn. Daarbij kan het ook best ingewikkeld zijn om vanuit die verschillen te ontdekken wat een kind nodig heeft.
Is je kind bijvoorbeeld een giraf? Dan heeft het volstrekt iets anders nodig dan een kind die is als een aap. Herken je je eigen kind als aap of als een giraf?

Los van het karakter van je kind moet je je kind gewoon opvoeden. Tot mijn grote vreugde had ik onlangs een artikel geschreven voor de krant en kort daarna werd bewezen dat kinderen van moeders die zeuren slimmer zijn. En laat ik nu net gepleit hebben voor moeders die moeten zeuren en preken? Hoe grappig is het dat wetenschappelijk onderzoek iets bewijst wat je zelf al jaren hebt ontdekt en wat ik ook in mijn praktijk verkondig?

Wij weten ook al heel lang dat het geven van een advies niet werkt. Niemand van ons zit te wachten op adviezen en toch lijkt er een soort idee te zijn dat coaches adviezen moeten geven. Over die misverstanden rondom kindercoaching schrijf ik regelmatig en ook leg ik regelmatig uit wat kindercoaching onder andere wel inhoudt.

Accreditaties

Voor steeds meer beroepsgroepen is het nodig dat men bijscholing volgt.
Zo hebben in het afgelopen jaar het lerarenregister en het register voor jeugdwerkers (SKJ) een verplichtend karakter gekregen. Omdat de meeste mensen die de opleiding tot kindercoach en opvoedcoach volgen, werkzaam zijn in de hulpverlening en onderwijs, heb ik voor de verschillende opleidingen accreditatie aangevraagd.
Deze zijn inmiddels vrijwel allemaal beoordeeld en toegekend. Volg je dus een opleiding dan kun je de punten gebruiken voor de verplichte bijscholing. Op de website staat aangegeven hoeveel punten de betreffende opleiding heeft gekregen in de beoordeling.
Andere beroepsgroepen, beroepsorganisaties en registers die mogelijk relevant zijn, willen de gehaalde punten in de vrije ruimte laten benutten.
Vooralsnog is het in ieder geval voor mensen uit het onderwijs en de jeugdhulpverlening mogelijk om de opleiding in te dienen als bewijs voor deskundigheidsbevordering.

En verder……

… Zijn er eindelijk weggeefkaartjes voor ouders en pubers klaar. Deze kaartjes helpen hen te herinneren wat ze kunnen doen om zich beter te voelen en op de achterkant staan een aantal vragen die helpen het weer op te pakken bij terugval. Je kunt ze bij Ninico bestellen en als extra bestelling krijg je zelfs korting.
… Blijft Ik leer leren zich uitbreiden. Op dit moment zijn er 818 gecertificeerde trainers en er komen deze maand nog weer 65 mensen bij. De extra trainingen die zijn gepland in de herfstvakantie lopen met een sneltreinvaart weer vol en dan kan er echt dit jaar niets meer bij aan nieuwe trainingen.
En we doen het natuurlijk allemaal voor de kinderen, pubers en jongeren. Vele kinderen maken nu kennis met Ik leer leren in groep 8 ter voorbereiding op de brugklas. Vanaf september volgen dan de brugklasleerlingen en tussen november en maart de leerlingen in de klassen 2 en 3 die vastlopen. Zo is Ik leer leren het hele jaar door voor verschillende leeftijden en groepen kinderen en pubers te gebruiken. Individueel krijgen ook veel jongeren te maken met de training omdat ook op het MBO en HBO soms nog de nodige uitdagingen te vinden zijn.
En in de meivakantie heeft in Zeeland de eerste training plaatsgevonden op een lenteschool om vastlopers te helpen om dit jaar naar het volgende leerjaar te gaan.

….Begint