Wonderspel set op tafelElysa Kramer van het Wonderspel: “Toen ik klein was had ik een Meester, Meester Koen, die mij leerde dat je spelenderwijs kan leren. Iedere week leerden we twee tafels en op vrijdag was er een quiz waar je aan kon meedoen. Met knopjes die je indrukte als je het antwoord wist. Er ging dan een harde zoemer af en er laaide een lichtje op. Iedereen had toen ook een mooi cijfer voor de tafels. Want leren is leuk. Vooral als het spelenderwijs gaat.”

Jaren later ontwikkelen de gezusters Evelyne & Elysa Kramer uit Rotterdam De Wens, de Wijsheid & het Wonderspel. De eerste is van huis uit grafisch ontwerper met sinds kort een kindercoachingsdiploma en een duidelijke visie op Vernieuwing binnen het Onderwijs, nu haar zeer getalenteerde puberzoon niet mee kan op school, omdat hij nooit heeft leren leren. De tweede zus is van huis uit Sociaal Psycholoog en heeft haar eigen bureau in Professionele aanmoediging: Encouragement. Zij coacht, traint en counselt volwassenen in haar eigen praktijk.

Het Wonderspel is een unieke oplossingsgerichte coachingsmethode verwerkt in een spel die je kunt inzetten bij het coachen van volwassenen en kinderen ongeacht de thematiek. De Wonderspelmethode is een leerzaam, avontuurlijk en creatief spel die mensen in twaalf stappen, van wens tot wonder, begeleidt om focus aan te brengen, nieuwe bronnen aan te boren om werkelijk tot actie over te gaan.

Het Wonderspel kan worden ingezet bij individuele en teamcoaching. Dit schooljaar heeft Wonderspel voor het eerst een lesprogramma ontwikkeld voor scholen en ook met veel plezier een pilot uitgevoerd op de algemeen bijzondere basisschool de Verbinding in Rotterdam.

Onder begeleiding van een Wonderspelcoach spelen leerlingen het Wonderspel tijdens de Wonderspel-les. Iedere rapportperiode is er een centraal thema, dat te maken heeft met een vaardigheid dat belangrijk is om goed te kunnen leren en waarde aan de wereld toe te kunnen voegen. De gekozen thema’s dragen bij aan de ontwikkeling van het zelfvertrouwen, het zelfbewustzijn en het zelflerend vermogen van het kind. De thema’s zijn verdeeld over acht kwartalen, die elke twee jaar vanaf groep 3 t/m groep 8 worden herhaald en verdiept. Ieder blok wordt afgesloten met een feestelijk gebeuren waarin de kinderen laten zien hoe zij de stappen van wens tot wonder binnen het gekozen thema hebben gezet.

Behalve de leerlingen zijn ook de leerkrachten op de school wegwijs gemaakt in de visie, de taal, de thema’s en de stappen van het Wonderspel, zodat ook zij aandacht kunnen besteden aan het centrale thema en voort kunnen bouwen op de thema’s die reeds de revue hebben gepasseerd.

Tijdens de Wonderspel-les nemen de leerlingen de twaalf Wonderspel-stappen. Ook krijgen zij opdrachten mee naar huis en oefeningen mee om samen in een kleine groep te doen. Creativiteit en spelen staan centraal. Alle kinderen helpen elkaar en leren van elkaar en met elkaar. Het spel bevordert de groepsgebondenheid, de vaardigheid van het samenwerken en het respectvol omgaan met elkaar.

Spelenderwijs voelen Wonderspel-spelers zich groter groeien, dan ze zich voelen. Worden ze bewust van wat ze voor wensen, kracht, kwaliteiten en wijsheid ze in huis hebben. Leren ze hoe zij stappen kunnen zetten om hun doel te bereiken. Het zelfsturend vermogen wordt aangewakkerd. Doelen bereiken is leuker en vanzelfsprekender geworden! :)

Lees ook: Trainingsprogramma Ik leer leren
Lees ook: Waarom netheid kan leiden tot dyslexie
Lees ook: Het moeilijkste leerprobleem is een concentratieprobleem
Lees ook: Ieder kind kan leren
Lees ook: De tafels automatiseren
Lees ook: Wat is meervoudige intelligentie
Lees ook: Dyslexie op de snelweg

Heeft je kind of jij behoefte aan ondersteuning dan kun je een beroep doen op de praktijk voor kindercoaching. Hier kun je ook de nieuwsbrief aanvragen.
De opleiding tot kindercoach geeft vele handvatten om ouders en kinderen te helpen in situaties die moeilijk zijn. Ken je de training Ik leer leren al?


Je las een blogartikel van Centrum Tea Adema…

…maar kijk gerust ook eens naar de andere informatie op onze website:

Opleidingen voor (aspirant) kindercoaches en beroepskrachten:

Hulp voor kinderen en hun ouders:

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen en video’s vol tips en inzichten?

Like dan onze Facebook-pagina of schrijf je in voor onze 2-wekelijkse nieuwsbrief. Allebei mag ook. ;-)