Sommige kinderen krijgen het stempel dom en anderen zijn slim. Er wordt dan vaak bedoeld dat een kind niet/wel goed kan leren, cq dat zijn intelligentieniveau laag/hoog is. En met intelligentie bedoelen we dan weer het gemeten IQ.
Iedereen weet echter dat het lang niet alles zegt hoe hoog een IQ van iemand is en hoe hij zich later kan manifesteren in de maatschappij. En we weten allemaal dat het IQ zoals dat gemeten wordt te trainen is.
We weten ook allemaal dat ieder mens verschillend is, een unieke eigen aanleg heeft die zich op een unieke manier manifsteert. En leraren weten, zeker als ze al langer lesgeven, dat ieder kind op zijn eigen wijze leert en dat er in iedere klas veel verschillende leerstijlen zijn vertegenwoordigd.

Hoe kan het dan dat we anno nu, nog steeds alle kinderen op hetzelfde moment dezelfde leerstof willen aanbieden en dezelfde resulaten verwachten?

Meervoudige intelligentie

Sommige kinderen hebben moeite om zich het lezen en rekenen eigen te maken op de traditionele manier, maar krijgen wel heel goed toegang tot de lesstof door bijvoorbeeld ervarend leren, door muziek of doordat ze voldoende tijd krijgen de lesstof te verwerken. Professor Gardner ontdekte op die manier de meervoudige intelligentie en ontwikkelde deze tot een nieuwe theorie over het fenomeen leren.
Het principe ervan gaat uit van sterke en minder sterke kanten van kinderen en brengt deze in kaart.  Zodra dit bekend is, worden de talenten van een kind ingezet om hiaten in de leerontwikkeling weg te werken. Dit gaat door middel van leerstrategieën die voor het kind werken en daardoor effectief zijn.

Acht intelligenties

De meervoudige intelligentie methode gaat uit van acht verschillende intelligenties. Dit zijn:

  • Verbaal-linguïstische intelligentie (woordknap)
  • Logisch-mathematische intelligentie (reken/redeneer knap)
  • Visueel-ruimtelijke intelligentie (beeld/ruimte knap)
  • Muzikaal-ritmische intelligentie (muziek knap)
  • Lichamelijk-kinestetische intelligentie (lijf/beweging knap)
  • Naturalistische intelligentie (natuurknap)
  • Interpersoonlijke intelligentie (mensenknap)
  • Interpersoonlijke intelligentie (zelf knap)

Heel herkenbaar toch? Het mooie van deze acht intelligenties vind ik dat het de toegangskanalen (zintuigelijk leren) combineert met gerichtheid en belangstelling van het kind.

Wat kan je ermee

Ieder mens heeft een lichte dan wel sterke voorkeur voor het gebruik van de zintuigen. De zogenaamde beelddenkers leren vooral via het zien en hun verbeeldingskracht. Hebben ze daarnaast nog een voorkeur voor de natuur en het interpersoonlijke, dan kan dit kind optimaal leren als het samen met andere kinderen opdrachten vervuld die een sterk appèl doen op verbeeldingskracht en fenomenen uit de natuur.
Een kind met een voorkeur voor leren via luisteren en die het heerlijk vindt om alleen te zijn en houd van puzzeltjes doe je een plezier met uitdagende raadseltjes.
Op die manier heeft ieder mens zijn eigen profiel. Vooral kinderen die zich ontwikkelen kunnen enorm gebaat zijn met leeropdrachten die aansluiten op hun sterke kanten zodat ze worden uitgedaagd hun minder sterke kanten te ontwikkelen. Want dat is en blijft natuurlijk aan de orde.

Binnen het onderwijs wordt langzaam maar zeker steeds meer gebruik gemaakt van het werken met de meervoudige intelligenties. Er is een werkboek, een kaartspel en er zijn opleidingen voor leerkrachten.

Zou het niet prachtig zijn als we ons af kunnen vragen hoe we een kind kunnen uitdagen te leren via zijn talenten? Want dan hoeven we nooit meer te zeggen dat een kind dom/slim is of te denken dat het gemeten IQ zaligmakend en alleszeggend is…….

Zo nu en dan zal ik op deze web-log nog terug komen op het onderwerp meervoudige intelligentie.
Via uitgeverij bazalt kun je meer lezen over uitgaven en opleidingen met betrekking tot meervoudige intelligentie.

Lees ook: over beelddenken
Lees ook: opgeruimd staat netjes
Lees ook: vijf manieren om te leren
Lees ook: buitenspelen is de wereld ontdekken

Binnen de praktijk voor kindercoaching ga ik altijd uit vamn de talenten van het kind om zo samen te ontdekken wat wél gaat werken op het moment dat er iets moeilijk is.
In de opleiding tot kindercoach komt uiteraard leren in al zijn facetten meermalen aan bod.


Je las een blogartikel van Centrum Tea Adema…

…maar kijk gerust ook eens naar de andere informatie op onze website:

Opleidingen voor (aspirant) kindercoaches en beroepskrachten:

Hulp voor kinderen en hun ouders:

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen en video’s vol tips en inzichten?

Like dan onze Facebook-pagina of schrijf je in voor onze 2-wekelijkse nieuwsbrief. Allebei mag ook. ;-)