cover (3)Leren is complex.
Kinderen moeten veel leren op school en de eisen worden steeds strenger.
Daarnaast lijkt het wel of steeds meer kinderen op de ene of andere wijze vastlopen op school. Met name concentratieproblemen scoren zeer hoog wanneer het leren problemen ondervindt. Faalangst, motivatie en moeite met plannen en organiseren komen daar achteraan.
Omdat ik de afgelopen jaren in mijn praktijk heel veel te maken heb gehad met allerlei leerproblemen heb ik een programma met werkboek ontwikkeld om kinderen te ondersteunen bij het leren. Het is een programma wat gevolgd kan worden in groepsverband, maar het is ook heel effectief voor een individueel kind. Het werkboek ondersteunt en geeft verdieping. Bovendien kan het werkboek steeds opnieuw gebruikt worden als naslagwerk.
Om kinderen te kunnen ondersteunen zijn er gecertificeerde trainers beschikbaar.

Wat is nodig om te kunnen leren

Om te kunnen leren en presteren heeft een kind onder andere de volgende vaardigheden nodig.

 • Op doeltreffende manieren het (werk)geheugen gebruiken
 • Handige leer strategieën gebruiken
 • Zich langere tijd kunnen concentreren
 • Plannen en organiseren van huiswerk
 • Gemotiveerd zijn om te leren
 • Aandacht volhouden bij taken
 • Presteren op een constant niveau
 • Hoofd en bijzaken onderscheiden
 • Kunnen beginnen met het uitvoeren van een taak of opdracht
 • Lesstof begrijpen en reproduceren
 • Evalueren op de lesstof
 • Realistische verwachtingen hebben van de eigen prestaties
 • Teleurstellingen verwerken als het minder goed gaat dan verwacht
 • Benodigde tijd kunnen inschatten voor huiswerk en proefwerken
 • Prioriteiten stellen
 • Flexibel kunnen zijn in de aanpak van de schooltaken en huiswerk

Alle bovenstaande onderwerpen komen aan bod tijdens de Ik leer leren training en zijn uitgewerkt in het werkboek.

Voor wie is de training

De Ik leer leren training is een speciaal ontwikkeld programma voor kinderen vanaf groep 7/8 die op de ene of andere wijze moeite hebben met leren. De training is ook geschikt voor pubers en jongeren op de middelbare school die leren een uitdaging vinden en tegen problemen aanlopen.

Als brugklastraining is de Ik leer leren training een aanrader. Kinderen leren omgaan met nieuwe vakken, leren plannen en organiseren, leren hoe huiswerk te maken, leren omgaan met tijd en inschatting van inspanningen en krijgen inzicht in hun eigen effectiefste manier van leren op het gebied van lesstof, talen en symboliek.

Voor kinderen die nog op de basisschool zitten, is de training een mooie voorbereiding om te leren omgaan met alle verschillende facetten van leren in het hier en nu en voor de toekomst. Voor hoogbegaafde kinderen en kinderen die in plusklassen zitten, kan de training een toegevoegde waarde hebben en een extra uitdaging zijn.

Voor pubers en jongeren die al gevorderd zijn in het voortgezet onderwijs, maar die vastlopen kan de Ik leer leren training een goede keus zijn om het leerproces weer op de rails te krijgen.

Een aantal bladzijden uit het werkboek

Klik op een pagina voor een vergroting

Pag-19 pag-20 (3) pag-25 (3) pag-27 (3)  pag-37 (3)