Kindercoaches heb je in soorten en maten. Net zoals je leerkrachten, therapeuten, logopedisten, fysiotherapeuten en allerlei andere vakkrachten hebt met verschillende persoonlijkheden. Zij hebben binnen hun vakgebied vaak weer eigen specialismen.

Met kindercoaches is het net zo. Wanneer je op google het woord kindercoach intoetst krijg je 107.000 resultaten, zo heb ik net even gecontroleerd :-)

Wat betekent dit voor het vak kindercoach en degenen die overwegen om als kindercoach te werken?

Het vak kindercoach

Ondanks dat kindercoach geen officieel beroep is met een officiële opleiding vanuit het ministerie van onderwijs, zijn er heel veel kindercoaches. Kennelijk is er dus een signaal in onze samenleving dat er behoefte is aan ondersteuning voor kinderen op een eigentijdse manier. En dat de overheid er geen opleiding voor heeft geregeld, doet er niet zoveel toe.

Immers sinds een tiental jaren is er ook geen opleiding meer tot timmerman, meubelmaker, loodgieter, stratenmaker, huisschilder, metselaar en allerlei andere vakgebieden. Er zijn opleidingen die de basis aanleren, maar het vak wordt in de praktijk geleerd. Zo is het ook met kindercoaching.

Verschillen in kindercoaching

Als je een aantal van de hits op google doorloopt, ontdek je enorme verschillen in aanbod van kindercoaches. Een greep uit het aanbod.

Kindercoaches die zich richten op:

  • kinderen met leerproblemen en werken met methodieken als de Ik leer leren training, remedial teaching of vele andere methodieken.
  • kinderen met sociaal-emotionele problemen en als kindercoach werken met technieken uit de creatieve therapie, drama, muziek, rouw en verliesverwerking en allerlei andere werkvormen.
  • kinderen met gedragsproblemen waarbij de kindercoach werkt met bijvoorbeeld technieken uit de cognitieve gedragstherapie, oplossingsgericht werken en opvoedcoaching waarmee ouders en kind samen worden ondersteund.
  • Kinderen met een diagnose zoals adhd, autisme, een lage begaafdheid of juist een hoge begaafdheid. De kindercoaches die werken met deze doelgroep werken vaak vanuit het zogenaamde pgb- budget en de coaching heeft dan meer het karakter van begeleiding en is qua tijd meer langdurig.
  • Kinderen met allerlei problemen waarbij de coach vooral werkt met technieken en methodieken vanuit het alternatieve circuit en met een meer spirituele achtergrond.
  • Kinderen met allerlei problemen waarbij de kindercoach werkt volgens vaste protocollen of spellen.
  • Kinderen met allerlei problemen waar de kindercoach is opgeleid als psycholoog, orthopedagoog, logopedist, ergotherapeut of bijvoorbeeld fysiotherapeut.

Ouders en kinderen kunnen en mogen verwachten dat iedere kindercoach is opgeleid in de methodieken die hij of zij gebruikt en daar deskundig in is. Het is aan ouders om de keus te maken aan wie zij ondersteuning willen vragen. Op de meeste websites of door mond op mond reclame kunnen ouders erachter komen hoe ervaren iemand is en hoe de visie van de kindercoach overeenkomt met hun eigen opvoedwaarden.

 Wat betekent dit voor (toekomstig) kindercoaches?

Allereerst heeft een kindercoach zich te bedenken wat passend is bij zijn of haar manier van werken, bij de belangstelling voor probleemgebieden, maar vooral welke eigen opleiding en ervaring al aanwezig is. Want dat is de startpositie.

Wanneer iemand wil gaan werken als kindercoach, zal de eerste stap zijn een onderzoek naar het matchen van de eigen kennis en ervaring met dat wat er nog bijgeleerd dient te worden. Een stappenplan kan gemaakt worden naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek:

  • Wil je een opleiding volgen en welke past dan bij je eigen startkwalificatie?
  • Wat heb je nodig? Zijn dat praktische handvatten of heb je meer behoefte aan het leren van specifieke methodieken of wil je graag je eigen ontwikkeling ter hand nemen.

Alles is mogelijk en iedere weg begint met een eerste stap. Voor mensen die graag willen werken als zelfstandig kindercoach betekent dit dat ze op een zelf te bepalen moment zich gaan profileren als kindercoach. Ze zijn er klaar voor met al hun kennis en ervaring uit het verleden en met vaak een gevolgde opleiding tot kindercoach op zak.

Wat betekent dit voor mij als opleider?

Voor de opleiding tot kindercoach vind ik het nodig dat er vakmanschap geleerd wordt. Dit betekent een basis en kader scheppen door theorie en praktijk aan te bieden op het gebied van pedagogiek, ontwikkelingspsychologie, systemisch en contextueel werk, de grenzen van de kindercoach, juridische implicaties, het onderwerp kindermishandeling en natuurlijk verschillende coachingstechnieken. Dat is de basis en die kan desgewenst verder uitgebreid worden met verdiepingsopleidingen. Net wat iemand nodig heeft of gewenst vindt voor de verdere ontwikkeling als kindercoach.

Gedurende de jaren ben ik onder de indruk geraakt van de motivatie en kwaliteiten van mensen die graag iets voor kinderen en hun ouders willen betekenen. Ik heb gemerkt dat ieder op zijn eigen manier een steentje kan bijdragen en dat ieder zijn eigen plek kan vinden. Al dan niet als vrijgevestigd kindercoach of gewoon binnen het eigen vakgebied.

Daarnaast word ik altijd geraakt door de jonge mensen die vanuit hun gedrevenheid aan de slag gaan. Ze handelen totaal anders dan de 50 en 60 plussers die al een leven met kennis en ervaring achter de rug hebben en een hele andere kwaliteit van coaching aanbieden.

Inmiddels hebben een paar duizend mensen een opleiding bij mij gevolgd en de meeste mensen nemen een enorme kennis en ervaring mee uit het gebied waarin ze al werken zoals leerkracht, jeugdverplee