Er zijn veel mensen die zich oriënteren op hun loopbaan en zich verdiepen in het vak van kindercoach. Vooral mensen die al jaren in een zelfde functie werken maken op een gegeven moment de balans op:

Twee vragen zijn voor veel mensen rond hun 40-ste actueel:

“Is dit wat ik ooit wilde doen, na mijn studie?”
“Wil ik nog tot mijn pensioen, deze baan en dit werk blijven doen?”

Daarnaast zijn er mensen die zich willen verdiepen en verbreden in hun werk. Zij hebben het gevoel in de juiste baan te zitten, maar kijken naar de toekomst of hebben behoefte aan meer vaardigheden en kennis. Die mensen zijn meestal 30-ers, maar ook zeker 20-ers die bij willen leren.

En ja, zelfs tot mijn grote genoegen komen er regelmatig 50-ers, 60-ers en zelfs  70 jarigen naar de opleiding tot kindercoach. Deze mensen hebben hun eigen visie en zijn vaak gepassioneerd om de laatste fase in hun werkzame leven zinvol in te vullen. Ze willen hun jarenlange ervaring en wijsheid in de wereld brengen op een eigentijds manier.

Beroepsgroepen

Kindercoaches kun je vinden in veel beroepsgroepen en de cursisten zijn te vinden in allerlei beroepen zoals:

  • Onderwijs, zoals leerkrachten, remedial teachers en interne begeleiders
  • Kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en kinderdagverblijven
  • Jeugdhulpverlening en jeugdzorg
  • Schoolmaatschappelijk werkers
  • Logopedisten, fysiotherapeuten, diëtisten en andere paramedische beroepen
  • Psychologen, (ortho)pedagogen en jeugdartsen
  • Mensen die een carrière switch willen maken
  • Mensen die een eigen praktijk voor kindercoaching willen starten
  • Ouders die een kind hebben met een speciale opvoedbehoefte

Maatschappelijke tendensen

De laatste tientallen jaren is onze maatschappij ingrijpend veranderd. Eigenlijk zonder dat we ons er heel erg bewust van waren. Nu we middenin een kredietcrisis zitten, wordt duidelijk dat we jarenlang als een soort  ‘rupsjes nooit genoeg’  hebben rond gerend. Alles moest kunnen en alles was mogelijk.

Langzamerhand heb ik het gevoel dat er ergens aan de noodrem is getrokken en dat vele mensen hun tempo vertragen.

We kijken naar de scholen met vele kinderen met een etiket, gedragsproblemen en afhakers. De één is hooggevoelig, heeft dyslexie, nld of dyspraxie en kan het daardoor niet bijbenen. De ander is hoogbegaafd en ontvangt te weinig uitdaging.

Wat zegt bijvoorbeeld adhd of pdd-nos eigenlijk over onze maatschappij en hoe wij als volwassenen functioneren? Een interessante vraag, waarop we misschien nooit antwoord krijgen of pas over een tiental jaar wanneer er genoeg afstand is.

Hulpverlenen

Wat echter altijd zal blijven, is dat er hulpverleners zijn. Het helpen van een ander is een diep menselijke behoefte. Allereerst helpen ouders hun kinderen tot volwassenheid. Eveneens zijn er overal volwassenen die zich geraakt voelen door kinderen die in de knel zitten.

De mensen die inschrijven voor de opleiding tot kindercoach willen iets zinvols toevoegen voor kinderen. Men heeft gemerkt dat er vele kinderen in ons welvarend landje zijn, die heel goed een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Kinderen die binnen onze huidige maatschappelijke structuren niet volledig tot bloei komen. Die hun potentie onvoldoende tot wasdom kunnen laten komen.

Toekomstige kindercoaches

Al deze mensen die zich inschrijven voor de basisopleiding tot kindercoach zijn zeer gemotiveerd om kinderen te stimuleren hun talenten te laten ontplooien. Deze cursisten hebben een doel en willen graag leren hoe ze kinderen kunnen helpen op hun weg naar volwassenheid. En daarbij kan het geen toeval zijn dat het overgrote deel zich vooral zorgen maakt over de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Zou het dan toch zo zijn dat onze maatschappij nog steeds als een “rupsje nooit genoeg” rond dendert op het gebied van de cognitieve ontwikkeling? En dat daarmee de balans is zoekgeraakt?

Ik vind het een groot voorrecht dat ik mensen van alle leeftijden, uit heel veel verschillende beroepsgroepen en met enorm veel kennis en ervaring, iets mag vertellen over hoe je als kindercoach het verschil kunt maken voor kinderen en hun ouders. En hoe je op die manier van toegevoegde waarde kunt zijn in onze maatschappij waarin ieder zijn eigen plek moet zien te vinden.

Ik hoop dat er langzamerhand een nieuwe pedagogiek ontstaat die meer gericht is op de ontwikkeling van kinderen binnen onze huidige maatschappij. Die het gehele kind weer in beeld krijgt met respect voor ieders eigenheid. Inclusief de begeerde mogelijkheden waarbij de onmogelijkheden er óók mogen zijn. Gewoon, zoals het is.


Lees ook: In 5 dagen kindercoach, kan dat?
Lees ook: De kindercoach is een stoplichtdenker
Lees ook: Kindercoach opleiding: problemen oplossen!
Lees ook: Wat is het verschil tussen een kindertherapeut en een kindercoach?
Lees ook: Opleiding tot kindercoach: Toekomstgericht vakmanschap.
Lees ook: Opleiding tot kindercoach: de vragen en antwoorden.
Lees ook: De kindercoach aan het werk
Lees ook: De kindercoach voegt iets toe
Lees ook: De kindercoach driehoek
Lees ook: Het kind helpen of de ouders helpen?
Lees ook: Het onzichtbare voordeel van het probleem
Lees ook: De taal in het land van de kindercoach
Lees ook: De inhoud van de opleiding tot kindercoach


Je las een blogartikel van Centrum Tea Adema…

…maar kijk gerust ook eens naar de andere informatie op onze website:

Opleidingen voor (aspirant) kindercoaches en beroepskrachten: