Als kindercoach verwacht men dat je in eerste instantie het kind helpt en vaak is dat ook zo. Het kind heeft ergens last van en de kindercoach gaat samen met het kind op pad om te ontdekken hoe de problemen op te lossen of daar beter mee om te gaan.

Het doel is altijd van A naar Beter. En met beter is het vrijwel altijd de bedoeling dat een kind meer gedragsalternatieven en mogelijkheden leert krijgen.

De situatie bekijken en beoordelen

Er is altijd een vraag naar verbetering, ook al kan die vraag verstopt zijn in het probleem wat ouders en kind ervaren. Ouders hebben vaak veel woorden nodig om het probleem waarmee ze komen uit te leggen. Het kind haalt de schouders op, zegt  “weet ik niet”  en doet er dan het zwijgen toe. Ik vraag dan zo snel mogelijk wat er voor het probleem in de plaats zou moeten komen. Meestal is dat geformuleerd met de woorden dat  “het”  makkelijker moet worden of dat het probleem er niet meer moet zijn.

Mijn taak is uit te zoeken waar de werkelijke verandering van A naar Beter kan plaatsvinden.
Een goede manier daarvoor is ouders en kinderen bewust te maken van het feit dat het probleem ook wel eens niet wordt ervaren. Dat is een interessante gedachte en geeft lucht omdat problemen en moeilijkheden de neiging hebben ons helemaal in beslag te nemen.

Als je dan door de “ja-maar-en”  heen bent kun je het spel  “zoek de verschillen” doen. Want als het probleem er niet altijd is dan kun je lering trekken uit waar het wél goed gaat. Bovendien kun je het verschil in sfeer, de gedachten, gedrag, het gevolg van het gedrag op de verschillende betrokkenen in kaart brengen.
Daarna treedt de wet in werking van: Als je één keer iets is gelukt kun je dat nog eens doen, en nog eens en nog eens. Net zolang tot het automatisch gaat en je weer wat hebt geleerd.

Ouders en kinderen

24 uur per dag beïnvloeden ouders en kinderen elkaar. Merk maar eens op dat de ene ouder en het ene kind elkaar vaak dichter op de huid zitten dan de andere ouder en het andere kind. Ouders storen zich vaak aan het ene kind ook meer dan aan het andere.

Als je de mechanismen in kaart brengt hoe ouders en kinderen op elkaar reageren is dat altijd heel herkenbaar. Er wordt dan gezegd dat het ene kind makkelijker opvoedbaar is dan het andere. Echter dat gaat niet zonder meer op. Iemand anders zou prima met het moeilijker opvoedbare kind uit de voeten kunnen. De mooiste uitspraak op dat gebied vind ik nog steeds:

Er zijn geen moeilijke kinderen, alleen maar kinderen die het moeilijk hebben

Dus…, als ouders ervaren dat ze een moeilijk kind hebben, hebben ouders het ook moeilijk……
En dat willen we nog wel eens vergeten…..

Maar wie moeten we nu helpen?

Carl Gustav Jung zei het volgende:
“Als we iets in een kind willen veranderen, moeten we eerst kijken of het niet iets is dat beter in onszelf kan worden veranderd”.
En daar zit wellicht de kern en de grootste valkuil van hulpverlening aan kinderen.

  • Wanneer een kind het moeilijk heeft moeten we kijken of we het kind kunnen helpen met het verwerken van dat wat er dwars kan zitten en wat als emotioneel moeilijk wordt beleefd. Daarnaast moeten we kinderen leren dat er verschillende mogelijkheden zijn om te reageren met gedachten en gedrag op dat wat het kind als moeilijk ervaart.
  • Als een ouder het moeilijk heeft met een kind moeten we de ouder helpen in de spiegel te kijken. Waar laat het kind de ouder zien dat deze zelf een probleem heeft met bijvoorbeeld boosheid of angst? Wat projecteert de ouder op het kind, bijvoorbeeld dat het iets niet durft? Waar neemt de ouder de problemen van het kind over en geeft het kind geen ruimte en passende verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld door teveel te helpen met huiswerk? Waar is de ouder onduidelijk in het stellen van grenzen en in zijn manieren van corrigeren?

Door goed te luisteren en ouders en kinderen te observeren kun je samen ontdekken welke weg bewandeld moet worden om van A naar Beter te komen. Gewoon via het spel  “zoek de verschillen” en de wet van  “als je één keer iets kan, kan je het ook daarna en daarna..”.


Lees ook: Spreek jij de taal van je kind?
Lees ook: Lang leve de grootouders
Lees ook: Ouderschap is voor de toekomst
Lees ook: Problemen oplossen waar het hoort
Lees ook: Terugkijken op het oude jaar
Lees ook: Leugentje om bestwil
Lees ook: Eruit halen wat erin zit?
Lees ook: Een heilige voor de klas?