Steeds meer en steeds vaker blijkt dat ouders en kinderen behoefte hebben aan kortdurende oplossingsgerichte ondersteuning. Ouders weten niet altijd aan wie ze hulp kunnen vragen en vinden de stap naar de reguliere hulpverlening vaak te groot.

De Praktijk voor Kindercoaching, met bijna 30 jaar kennis en ervaring op het gebied van coachen en de jeugdhulpverlening, biedt een intensieve opleiding tot kindercoach aan. Tijdens deze opleiding leert de cursist hoe vakkundige ondersteuning te bieden bij vragen op het gebied van de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen en bij opvoedvragen.

Het doel van de kinder en jeugdcoach is ouders en kinderen op weg helpen in hun ontwikkeling en het activeren van het kind, jeugdige en zijn ouders zodat ze hun mogelijkheden voor het oplossen van problemen leren vergroten. De cursist aan de opleiding leert leidinggeven aan verandering.

Opbouw en inhoud basisopleiding tot kindercoach

De basisopleiding duurt 10 dagdelen en is als volgt opgebouwd:


Dag 1: Ontwikkeling van kind en ouders en pedagogiek

 • Verschillende theorieën vanuit de ontwikkelingspsychologie
 • De ontwikkelingfasen van kinderen
 • De  ontwikkelingsfasen van adolescenten
 • Ontwikkelingstaken van kinderen, adolescenten en ouders.
 • Onttwikkelingspsychopathologie van kinderen en jeugdigen
 • Overzicht van ontwikkelingsstoornissen
 • Een overzicht van pedagogische stromingen in Nederland
 • Reflectie: Welke pedagogische visie heb jij
  • Hoe maak je dit concreet
  • Welke volgende ontwikkelingstaak heeft het kind wat je hulp vraagt.
 • Optioneel: observatie opdrachten en literatuur studie.

Dag 2:  Het gezin

 • Wat is het belang van waarden
 • De piramide van Maslow en hoe zet je deze in als coach
 • De contextuele benadering van Ivan Boszormenyi-Nagy
 • Systemisch werk van Bert Hellinger
 • Reflectie: Welke waarden sturen jou
  • Hoe heeft je gezin van herkomst invloed op je werk als coach
  • Welke dynamieken herken je.
  • Hoe herken je loyaliteiten.
 • Optioneel: Reflectievragen ten aanzien van loyaliteiten en dynamieken en literatuurstudie

Dag 3: Aansluiten op kind en ouder

 • Communicatietechnieken
 • Representatiesystemen en hun werking
 • Het maken van aansluiting en contact
 • Communiceren met kinderen en adolescenten
 • Meta communicatie
 • Observeren
 • Actief luisteren
 • Verschillende feed back methodieken en effectief gebruik van feed back
 • Reflectie: Hoe communiceer jij
  • Hoe maak je aansluiting en contact
  • Hoe ga je om met feed back
  • Oefenen met communicatiepatronen en feed back technieken
 • Optioneel: Oefen opdrachten en literatuurstudie

Dag 4: Veranderingsprocessen en methodieken

 • Niveaus van verandering
 • Verschillende leerprocessen
 • Herkaderen
 • Milton model
 • Milton taalpatronen
 • Meta model
 • Wat zijn leerproblemen, gedragsproblemen en emotionele problemen
 • Hoe kom je tot de hulpvraag
 • De gereedschapskist van de kinder en jeugdcoach
 • Gebruik maken van effectieve technieken
 • Structuur van verandering en verbetering
 • Welke methodieken gebruik je en hoe doe je dit als kinder en jeugdcoach
 • Reflectie: Oefenen met niveaus, taalpatronen en verschillende technieken
 • Optioneel: Oefen opdrachten en literatuurstudie

Dag 5: Jij als kinder en jeugdcoach

 • Werken met het transformatiemodel vanuit de ontwikkelingspsychologie, gezinssysteem en communicatie
 • Wat is coachen en wat zijn de grenzen
 • Vijf principes van helpen
 • Ethisch handelen en doorverwijzen
 • Signaleren van kindermishandeling en hoe te handelen
 • Benodigde stappen voor het starten van een eigen praktijk
 • Reflectie: visie ontwikkelen en je keuze maken
 • Optioneel: Opdrachten en literatuurstudie

Vervolgstudie

Voor verdieping zijn de volgende vervolgmodules beschikbaar:

De materialen van de kindercoach kun je bekijken en bestellen via de webwinkel.

Lees ook: Wie komt er naar de opleiding tot kindercoach?
Lees ook: Wat is het verschil tussen een kindertherapeut en een kindercoach?
Lees ook: Opleiding tot kindercoach: Toekomstgericht vakmanschap.
Lees ook: Opleiding tot kindercoach: de vragen en antwoorden.


Je las een blogartikel van Centrum Tea Adema…

…maar kijk gerust ook eens naar de andere informatie op onze website:

Opleidingen voor (aspirant) kindercoaches en beroepskrachten:

Hulp voor kinderen en hun ouders:

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen en video’s vol tips en inzichten?

Like dan onze Facebook-pagina of schrijf je in voor