Wat is ‘oplossingsgericht werken’?

Oplossingsgericht werken kan beschouwd worden als een noodzakelijke attitude en gereedschap voor de kindercoach. Wereldwijd wordt de effectiviteit van oplossingsgericht werken steeds meer onderkend, en veel instellingen en organisaties binnen en buiten de hulpverlening gaan over tot de invoering hiervan.

Een oplossingsgerichte benadering gaat ervan uit dat mensen competent zijn, en helpt hen veranderingen die nodig zijn te bewerkstelligen. Voor een kindercoach en opvoedcoach is oplossingsgericht werken hét basisgereedschap en dé basishouding.

Oplossingsgericht werken is een manier van denken en handelen die ervan uit gaat dat ieder mens zelf in staat is om zijn situatie ten goede te veranderen. We hoeven alleen maar af te stemmen op de ander en samen op zoek te gaan naar helpende strategieën, ondersteunende factoren en competenties die al aanwezig zijn. Door oplossingsgericht aan het werk te gaan wordt de motivatie vergroot, mogelijke weerstand verkleind en ontstaan er win-win situaties voor alle betrokkenen.

Lees hier mijn uitgebreide blogartikel over oplossingsgericht werken

Wil je na de basisopleiding het coachen echt in de vingers krijgen, dan is de tweedaagse vervolgopleiding Oplossingsgericht werken een must.

Wat leer je in de vervolgopleiding Oplossingsgericht werken?

Tijdens deze opleiding leer je:

 • De principes van oplossingsgericht werken
 • Het verschil met andere coachingstechnieken
 • Ontdekken hoe je samen met het kind leerdoelen gaat formuleren
 • Wat kan je doen om motivatie bij het kind te ontwikkelen of stimuleren
 • Hoe kom je te weten of er vooruitgang wordt geboekt in de beleving van het kind
 • Wat doe je bij weerstand
 • Wanneer nemen kinderen zelf verantwoordelijkheid en hoe kan je hen helpen
 • Hoe gebruik je complimenten effectief
 • Ontdekken hoe je zelf plezier houdt en uitdaging vindt in moeilijke vraagstukken
 • Ontdekken waarom het vaak mis gaat met handelingsplannen
 • Actieplannen maken met kinderen
 • Ontdekken van de verschillen tussen een helpende en niet-helpende aanpak
 • De verschillende coachvragen en wat ze opleveren
 • Het nut van schaalvragen en het geven van opdrachten
 • Circulair vragen stellen
 • Effectieve manieren om gesprekken met ouders en kinderen te voeren
 • Op een ontspannen manier met ouders over hun kind praten
 • Ouders en kinderen leren focussen op de toekomst en het positieve

Tijdens deze opleidingsdagen worden er meerdere demo sessies gedaan met eigen casussen van de deelnemers. Uiteraard is er ook voldoende gelegenheid zelf te oefenen. Je krijgt alle nodige handvatten om verandering te bewerkstelligen. Je leert werken met de taart rood en groen, schaalwandelen en je leert andere kindercoachmaterialen uit de basisopleiding toepassen.

Door de combinatie theorie, demo sessies met eigen casussen van deelnemers én zelf oefenen is er een (wetenschappelijk bewezen) maximaal leereffect.

Voor wie is deze opleiding?

De opleiding is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in onderwijs en hulpverlening en die al ervaring hebben in het werkveld. Er is veel ruimte voor inbreng van vraagstukken die belangrijk zijn voor je ontwikkeling tot een meer coachende aanpak voor kinderen, pubers en ouders. Vele voorbeelden uit je eigen werkveld en uit de kindercoachpraktijk passeren de revue.

Deze opleiding is nuttig voor:

 • Leerkrachten die betere gesprekken met kinderen in de klas en ouders willen voeren
 • Hulpverleners die werken in multi-problem gezinnen
 • Kindercoaches of opvoedcoaches die veel gesprekken met kinderen en ouders voeren

Geaccrediteerd met 16,50 SKJ-punten

De vervolgopleiding Oplossingsgericht werken is geaccrediteerd             SKJ Accreditatie 45 punten
met 16,50 punten van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ),
en voldoet aan de kwaliteitsnormen omtrent
deskundigheidsbevordering zoals die in het
accreditatiereglement van de SKJ zijn opgenomen.

Je trainer: Tea Adema

Kindercoach-opleiding Centrum Tea Adema | ontwikkelaar & trainer Tea AdemaDeze opleiding is ontwikkeld door Tea Adema en zij is ook je trainer tijdens de opleiding. In 2004 richtte Tea als een van de eersten haar zelfstandige kindercoachingpraktijk op. Sinds 2010 traint zij ook kinder- en jongerencoaches en beroepskrachten met verschillende zelf ontwikkelde en zeer succesvolle opleidingen.

Deze opleidingen zijn inmiddels een begrip: al duizenden professionals volgden een of meer van Tea’s trainingen en haar opleidings- en praktijkdagen zijn vrijwel zonder uitzondering tot een jaar vooruit volgeboekt.

Lees hier meer over Tea Adema