Naar aanleiding van de kindercoach opleiding zijn er veel vragen over het vak van de kindercoach.
Daarom de belangrijkste vragen en antwoorden over kindercoaching op een rij:

Wat is een kindercoach

Een kindercoach is een persoon die zich bezighoudt met de vraag hoe hij kinderen en hun ouders op weg kan helpen in hun ontwikkeling, daar waar ze het even niet meer weten.

Wat doet een kindercoach

Hij helpt ouders en kinderen inzicht te krijgen en spoort aan om in actie te komen zodat er verbetering kan ontstaan in de ervaren problematiek. Hij geeft leiding aan verandering die ouders en kinderen wensen of nodig hebben.

Waarmee werkt een kindercoach

Een kindercoach is breed georiënteerd en sluit aan bij wat het kind nodig heeft. Daarvoor kent hij verschillende coachingstechnieken en communicatie strategieën.
Omdat kinderen, en zeker jonge kinderen, nog onvoldoende vaardigheden bezitten om hun moeilijkheden volledig in taal uit te drukken maakt de kindercoach gebruik van creatieve middelen, spel en verschillende beeldende technieken. Hij weet welk middel geschikt is voor welk kind.
Een kindercoach maakt optimaal en effectief gebruik van beïnvloeding door een uitgekiend taalgebruik. Deze is ondersteunend in het veranderingsproces en is vaak van cruciaal belang in het wel of niet succesvol zijn als kindercoach.

Wat moet een kindercoach allemaal weten

Een kindercoach moet ruim kennis hebben van de ontwikkelingspsychologie van kind tot volwassene en kennis hebben van ontwikkelingsstoornissen zoals adhd, pdd-nos, odd, dyslexie, nld etc. Daarnaast moet een kindercoach kennis hebben van kinderen die hooggevoelig (hsp), hoogbegaafd of juist laagbegaafd zijn. Uiteraard heeft een kindercoach een behoorlijke pedagogische basiskennis.

Een kindercoach moet voldoende weten van communicatie, interacties, communicatiepatronen en hoe te beïnvloeden.
De kindercoach moet over kennis beschikken van de invloeden van systemen en contexten. Een kind staat nooit alleen en is een onlosmakelijk deel van het gezin. Kennis over loyaliteiten, over vastgeroeste patronen, gezinsculturen, over dynamieken, over balansen van geven en nemen en over betrouwbaarheid van ouders moeten onderdeel zijn van de scholing van de kindercoach.

Een kindercoach kan nooit afdoende hulp bieden en veranderingen in gang zetten als hij onvoldoende rekening houdt met het gezin van het kind.
Een kindercoach werkt daarom altijd intensief samen met ouders en de blik is gericht op het hele gezin in plaats van het individuele kind. De kindercoach kan beoordelen hoe de hulpvraag consequenties heeft voor het hele gezin.

Waar werkt een kindercoach

Er zijn steeds meer kindercoaches met een eigen praktijk.
Centrum Tea Adema heeft inmiddels meer dan vierduizend mensen opgeleid die onder andere de basisopleiding tot kindercoach hebben gevolgd.
Zij werken op een coachende manier met kinderen binnen het onderwijs, de kinderopvang, GGZ-Jeugd,  jeugdhulpverlening en jeugdzorg, als verpleegkundigen en binnen hun eigen beroep als logopedist, ambulant begeleider, fysiotherapeut, diëtist en ergotherapeut.
Bovendien volgen steeds meer psychologen, (ortho) pedagogen en artsen de opleiding tot kindercoach om extra tools in handen te hebben om kinderen en hun ouders te helpen.
Daarnaast hebben verschillende mensen uit het bedrijfsleven die een carrière switch willen maken de opleiding tot kindercoach gevolgd.
Een aantal deelnemers volgt meerdere opleidingen om zich als zelfstandig werkend kindercoach te vestigen.

Is de kindercoach een erkend hulpverlener

Nee. Sinds enkele jaren is er een explosieve groei ontstaan van coaches en de kindercoach komt daar achter aan. Er is echter nog geen officiële erkenning voor het vak van kindercoach en daardoor ook geen onafhankelijke en formeel erkende beroepsvereniging en verkregen erkenning door officiële hulpverlening vanuit de Centra Jeugd en gezin.

Op persoonlijke titel zijn er overigens wel psychologen, orthopedagogen en hulpverleners met een HBO of universitaire achtergrond die binnen hun praktijk als kinder- en opvoedcoach werken. Zij zijn meestal (BIG) geregistreerd binnen hun eigen beroepsgroep.

Omdat kindercoach geen erkend beroep is, zijn er in Nederland ook geen officiële door het ministerie erkende HBO beroepsopleidingen voor kindercoaching.
De opleidingen van Centrum Tea Adema zijn evenwel opgenomen in het centraal register voor kort beroepsonderwijs (CRKBO) Dit betekent dat de opleidingen zijn getoetst. De basisopleiding, de online pubercoachopleiding en de opleiding oplossingsgericht werken zijn SKJ geaccrediteerd.

Wordt hulp door de kindercoach vergoed door de zorgverzekering

Nee.

Coaching van kinderen gaat over gezonde en ontwikkelingsgerelateerde hulpvragen en opvoedvragen. En gezondheid hoort niet thuis bij een zorgverzekeraar.

In Nederland worden consulten vergoed voor zogenaamde BIG geregistreerde hulpverleners en sommige alternatieve genezers. BIG is een registratie en kwaliteitssysteem voor artsen, psychologen, fysiotherapeuten en andere erkende beroepsgroepen.
Er zijn een aantal zorgverzekeraars die deze consulten vergoeden vanuit het aanvullende pakket.
Zorgverzekeraars vragen van behandelaars een reguliere HBO opleiding gericht op de hulpverlening. Medische basiskennis en psycho-sociale kennis op HBO niveau is hiervoor een vereiste.

Er zijn kinderen met een PGB waaruit betaald kan worden. Er is dan vaak echter meer sprake van begeleiding dan van coaching.
Tijdens de vijfde dag van de basisopleiding wordt alle aandacht gegeven aan het onderwerp grenzen van hulpverlenen, praktijkvoering en vergoeding door zorgverzekeraars voor de kindercoach.

Heeft een kindercoach recht van bestaan
Jazeker!!

Een kindercoach heeft in de huidige maatschappij absoluut een toegevoegde waarde.
Zeker voor ouders die met hun kind tegen grenzen aanlopen en geen indicatie hebben voor reguliere hulpverlening. Juist een kindercoach kan dan een waardevolle bijdrage leveren om in een paar afspraken een stap voorwaarts te maken.

Veel ouders en kinderen hebben hulpvragen die niet thuis horen in therapie. Bovendien moet tegenwoordig voor hulp eerst een diagnose worden gesteld en is dat veel te zware hulpverlening. Veel ouders willen ook niet dat er ergens een dossier over hun kind komt te liggen wanneer ze alleen een ontwikkelingsvraag hebben.

Ook de reguliere hulpverlening ziet steeds meer resultaat van korte intensieve begeleiding van mensen die problemen ervaren. Coachen is hier bij uitstek geschikt voor en zet ouders en kinderen in hun kracht.

Kindercoaches specialiseren zich regelmatig op het gebied van hoogbegaafdheid, adhd, dyslexie, hooggevoeligheid, pdd-nos of anderszins. De kindercoach die vanuit zijn hart vol overgave het kind leert veranderen door creativiteit, spel, muziek of gesprekken kan een wereld van verschil maken voor de toekomst van een kind.

Een goed opgeleide kindercoach weet precies waar de grenzen liggen en zorgt ervoor dat ouders als het nodig mocht zijn, op een juiste manier worden doorverwezen op het juiste moment.
Daarmee is kindercoaching een laagdrempelige en kortdurende vorm van hulp die steeds meer perspectief biedt.

Het is mijn stellige overtuiging dat er grote behoefte is aan mensen die op hun eigen vakgebied en specialisme kinderen en hun ouders coachen naar verbetering én dat juist een kindercoach daarin het verschil kan maken.

Mijn overtuiging en doel van de Praktijk voor Kindercoaching is: De kindercoach maakt het verschil !!


Lees ook: