Helaas is het zo dat in onze huidige tijd steeds meer kinderen worden voorzien van een label. Als er éénmaal een label of stempel is verstrekt, staan ouders en kinderen regelmatig even machteloos met de handen in de lucht. Want er is nu wel een officieel predicaat afgegeven voor datgene waar kind en ouders last van hebben, maar hoe moet het nu verder.

Het kind moet nog steeds voldoen aan de eisen die gezin, school en maatschappij stellen en zijn ontwikkeling naar volwassenheid gaat hoe dan ook gewoon verder.

Dat is vaak het moment om rond te kijken naar hulp voor de klacht waartoe het traject van diagnosticeren meestal is ingezet. Als de diagnose bekend is, begint de zoektocht naar hoe om te gaan met….. of hoe het probleem makkelijker gehanteerd kan worden.

Sommige ouders willen niet dat hun kind een stempel krijgt en zoeken daarom op eigen houtje hulp voor de problemen waar ze met hun kind tegenaan lopen. En natuurlijk zijn er ook ouders die even een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij opvoedvragen of kinderen die even extra hulp kunnen gebruiken bij leermoeilijkheden of gebeurtenissen die veel impact hebben op hun leven. Al die ouders en kinderen kunnen terecht bij een kindertherapeut of kindercoach.

Kindertherapeut of kindercoach?

De vraag komt regelmatig voorbij: Wat is het verschil tussen een kindertherapeut en een kindercoach.
Hoog tijd dus om dat allemaal eens op een rijtje te zetten.

Schatgraven

Kort gezegd zou je kunnen zeggen dat een kindertherapeut graaft, spit, delft en wroet in de grond. De kindertherapeut gaat uiteindelijk via diepgravende processen naar een mooie vruchtbare akker. Onnodige en overbodige zaken worden verwijderd, oude resten worden verbrand en er blijft alleen maar schone grond over.

De kindercoach zoekt samen met kinderen en ouders naar schatten en mooie vondsten die op de grond en net onder de oppervlakte liggen. Door het gebruik van praktisch gereedschap worden de schatten opgespoord, op waarde beoordeeld, zo nodig opgepoetst en behandeld voor tentoonstelling of gebruik.

Een kindercoach neemt de bouwgrond voor lief en gaat met de gevonden voorwerpen aan het werk. Alles wat gevonden wordt krijgt een functie en wordt meegenomen naar de toekomst. Mochten er toch storende objecten worden gevonden dan worden deze alleen afgevoerd als kind en ouders heel zeker weten dat het weg mag.

De verschillen in het echt:

 • Een kindertherapeut werkt vaak meer aan de oorzaak van problemen met kinderen door middel van verschillende werkvormen.
 • Kinder en jeugdtherapie is meestal langduriger hulp en werkt volgens een min of meer vast protocol. (10 sessies of meer)
 • Ouders zijn niet aanwezig en hebben regelmatig een aparte afspraak met de kindertherapeut.
 • Kindertherapie is te onderscheiden in therapie door kinderpsychologen en orthopedagogen of door HBO geschoolde kindertherapeuten.
 • Kindertherapie is volgend naar het kind en wacht tot het kind rijp is voor een volgende fase.
 • Een kinder en jeugdcoach kenmerkt zich door een oplossingsgerichte aanpak vanuit het hier en nu en houdt zich niet bezig met de oorzaak van problemen omdat het daar niet voor is opgeleid.
 • De aanpak is praktisch, toekomstgericht en kortdurend. (max. 5 sessies)
 • De kindercoach gelooft in de kracht van het kind en bouwt op de eigen wijsheid van het kind.
 • Er wordt niet gewerkt met vaste protocollen, maar meer met actieplannen.
 • De kindercoach geeft als het ware een tikje op de schouder, kijkt mee en attendeert op de gewenste oplossingsrichting.
 • Een kindercoach werkt net als in kindertherapie met verschillende werkvormen.
 • Kindercoaches zijn er in vele gradaties. Van professionele HBO-ers tot coaches die zich gespecialiseerd hebben op één gebied.

De praktijk voor kindercoaching

 • In mijn praktijk voor kindercoaching zijn vrijwel altijd de ouders aanwezig tijdens de coaching.
 • Ouders zien wat er gebeurt en leren hoe ze hun kind ten aanzien van het ervaren probleem zelf kunnen ondersteunen.

Aanvulling 2017

Het werkveld voor hulp aan kinderen is zoals alles ook aan verandering onderhevig. Steeds meer kindertherapeuten en met name intergratieve kindertherapeuten werken op een coachende manier vanuit de oplossingsgerichte denkwijze. Er is meer ‘kijken naar’ oorzaken van gedrag dan bij coaching, maar de benadering is steeds meer kind gericht en in het hier en nu. Daarmee is het werkveld van hulpverlening aan kinderen in deze tijd heel veel meer divers geworden en kunnen ouders kiezen wat het beste bij hen past.

Allerbelangrijkst is dat coaching en therapie b