Dyslexie wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een minimale afwijking in de hersenen en is daarmee een gegeven. In bepaalde families komt dyslexie vaker voor. Het herkennen van klanken en letters en dit koppelen aan woorden verloopt moeizaam. Om deze reden is technisch lezen geen gemakkelijke opgave. Wanneer dyslexie samen met andere ontwikkelingsstoornissen voorkomt is het lastig om uit te zoeken waardoor de meeste problemen worden veroorzaakt. Ouders komen dan met vragen hoe en waarmee hun kind het beste geholpen kan worden want ze zien door de bomen het bos niet meer.

De diagnose

Wanneer een kind de diagnose dyslexie krijgt is dit vaak een bevestiging van een vermoeden. Dan begint het echter pas, want:
*  Laat je als ouder je kind behandelen
*  Door wie
*  Wat mag het kosten
*  Welke methode werkt effectief
*  Hoe lang mag het duren
*  Wat schiet het kind er werkelijk mee op.
*  Wat kan school doen
*  Wie heeft ervaring met verschillende behandelingen

Beelddenken en visueel ingesteld

Wanneer de grote zoektocht is begonnen krijgen ouders wel eens de illusie dat dyslexie over gaat. Een illusie inderdaad, want als er echt sprake is van dyslexie gaat het niet over. Wél kan er flinke vooruitgang worden geboekt en leert het kind een betere en handiger manier om met letters en woorden om te gaan.
Vrijwel alle behandelmethoden leggen een link naar beelddenken. Het blijkt vaak dat kinderen en volwassenen met dyslexie visueel zijn ingesteld. Dit betekent dat deze kinderen informatie opslaan, verwerken en gebruiken in beelden. Ze maken overal een plaatje of filmpje van. Dit is een heel handige manier om geheugeninformatie op te slaan en weer op te roepen, maar voor het leren lezen en schrijven is het minder efficiënt. De problemen ontstaan vooral omdat school vanaf groep 3 met name via praten en dus via het gehoor laat leren. En daarmee ontstaat er allerlei verwarring. Een kind verwerkt wat juf vertelt in filmpjes en plaatjes en deze kloppen zelden met wat juf wil laten leren.

De methodieken

Er zijn veel verschillende methodieken om te leren omgaan met dyslexie die toch ook veel dezelfde basis hebben. Ik constateer dat veel methodieken hun oorsprong hebben vanuit het Neuro Linquistisch Programmeren.
*  Anthony Robbins, één van de grondleggers van NLP, schrijft in zijn boek precies hoe hij door middel van
    beelden een kind helpt bij dyslexie.
    In de NLP-gids voor optimaal functioneren (Joseph O Connor) is een hoofdsutk gewijd aan
    strategieën bij spellen.
*  De matrixmethode heeft eveneens een basis vanuit NLP. 
    De technieken zijn aangepast aan kinderen zodat ze sneller een effectieve leerstrategie kunnen leren.
*  De Davismethode is eveneens gebaseerd op het denken in beelden en gebruikt klei om letters te 
    leren.
    Deze behandeling is erg langdurig. Woorden waar geen plaatje van gemaakt kan worden, 
    worden op een andere manier aangeleerd.
*  Er zijn computerprogramma’s en ICT oplossingen (zoals brightstar, Daisy).
*  Het gebruik van speciaal aangemeten brillen is een andere manier.
*  En natuurlijk is er remedial teaching en gespecialiseerde logopedie.
Doel van alle methoden is het kind makkelijker met taal om te leren gaan.

De versnippering 

Ouders die hebben besloten hulp in te schakelen voor hun kind doen er verstandig aan zich te verdiepen in het aanbod aan behandelmethoden en te vergelijken. Ze zullen de verschillende bomen in het bos moeten beoordelen op een geschikte boom voor hun kind.
Ze kunnen kiezen voor intensieve behandeling met bijvoorbeeld hulp van de Davis methode, remedial teaching, technische hulpmiddelen als computer en bril of op methodieken die gebaseerd zijn op NLP  zoals bijvoorbeeld de matrixmethode. (Inmiddels zijn er verschillende andere methoden die zijn gebaseerd op de matrixmethode en een andere naam hebben gekregen.)
De behandeling met NLP technieken is meestal kortdurend en zeer effectief, maar de prijs is erg verschillend.

Wat krijgt aandachtWaar ouders op kunnen letten is op datgene wat de aandacht krijgt. Een kind wat zeer langdurig moet oefenen, oefenen en nog eens oefenen, moet bijna wel faalangst en weinig zelfvertrouwen ontwikkelen. Dagelijks merkt het kind dat hij nog meer moet doen van iets wat hij niet kan. Bovendien is het resultaat op lange termijn vaak minimaal omdat alleen oefenen het korte termijn geheugen gebruikt.
Het aanleren van een nieuwe effectievere strategie levert dan vaak meer op in minder tijd waarbij succes meer aandacht krijgt.

De praktijk voor kindercoaching maakt gebruik van onder andere de matrixmethode met elementen uit NLP, Fienesse-Finesse en de Davis methode. Omdat alleen techniek ontoereikend is, ligt aan de basis altijd oplossingsgericht werken en contextueel/ systemisch werken. Mijn visie is dat je met alleen een techniek voor leerproblemen te veel laat liggen voor het kind in zijn geheel. Eigenwaarde en zelfvertrouwen zijn bij dyslexie regelmatig belangrijke items.
In de opleiding tot kindercoach komen allerlei methoden en technieken aan bod. Het is een werkmodel, gebaseerd op wat werkt in de praktijk met respect voor de grondleggers op het gebied van de psychologie, pedagogiek, NLP, oplossingsgericht werken, systemisch en contextueel werken.


Je las een blogartikel van Centrum Tea Adema…

…maar kijk gerust ook eens naar de andere informatie op onze website:

Opleidingen voor (aspirant) kindercoaches en beroepskrachten:

Hulp voor kinderen en hun ouders: