“Als je zo aan het dromen bent tijdens de les, waar ben je dan?” Dit is voor een aantal kinderen een moeilijke vraag om te beantwoorden, maar voor veel kinderen ook niet.
Het ene kind zegt: ” Ik kijk naar buiten en wilde dat ik daar was, lekker spelen en voetballen”
Het andere kind zegt: ” Ik denk aan papa en mama en wilde dat papa weer thuis was”.
Weer een ander kind zegt: ” Ik hoor een liedje in mijn hoofd en zing het in mijzelf een beetje mee”.
Allemaal verschillende reacties van kinderen die in de praktijk voor kindercoaching komen met moeilijkheden op het gebied van leren.

Concentratieproblemen

Steeds meer kinderen hebben tegenwoordig een concentratieprobleem en het staat met stip bovenaan als het gaat over vragen van ouders. Leerkrachten ervaren ook op dit gebied veel problemen met verschillende kinderen. het lijkt alsof kinderen zich niet meer bij de les kunnen houden. Ik krijg soms het idee dat leerkrachten als een soort politieman in de klas staan om iedereen bij de les te houden.
Als ik de kinderen zelf vraag waar het aan schort als ze zich niet kunnen concentreren dan krijg ik steevast als antwoord dat ze last hebben van andere kinderen.
Een moeilijk dilemma is geboren want veel kinderen zijn gebaat bij een rustige omgeving, maar de klassen worden steeds diverser ingericht. En alle kinderen apart zetten is vaak geen optie en een kind zelf is erbij gebaat om te leren hoe zich te concentreren in verschillende omstandigheden.

Wat te doen

Wat ik meestal doe is samen met het kind en de ouder(s) die erbij aanwezig is, onderzoeken wat er nu precies aan de hand is. Hiervoor gebruik ik een oplossingsgerichte stijl van vragen.
Vertel eens:

 • Wanneer kan je je goed concentreren?
 • Wat doe je dan precies?
 • Hoe kijk je?
 • Hoe zit je?
 • Wat denk je?
 • Wat levert het je op?
 • Wat zou je graag willen leren?
 • Wie kan het goed in je klas?
 • Wat en hoe dat dat kind precies?
 • Waar denk je aan als je droomt?
 • enz, enz

De antwoorden op deze vragen schrijf ik op het stoplicht. Wat niet gewenst is of niet lukt, komt bij rood te staan. Wat wel lukt en wat het voordeel is van leren concentreren komt in het groen. Dit is waar we naar toe willen.
Het mooie is dat er ook altijd een moment komt waarop wordt herkend hoe grandioos goed een kind zich kan concentreren voor de computer of tv.
Dat is mijn oranjemoment !
” Maar vertel…. dat is interessaaaant…. Hoe doe je dat? Jij kan je dus heel goed concentreren? Wow, dat gaan we eens even goed onderzoeken…”.
En dan gaan we gewoon verder met het vullen van de rode en groene lichten.

Wat speelt er meer

Vaak is het al een gewoonte geworden om weg te dromen of af te haken tijdens een les. Ik schrik er regelmatig van hoe vaak het voorkomt dat een kind soms al jaren letterlijk en figuurlijk niet meer bij de les is. Een kind is dan ergens wellicht dichtgeklapt waardoor er als het ware geen lesstof meer naar binnen komt. Hierdoor kan een kind tijdelijk belangrijke lesstof missen en als het niet lukt om weer aan te haken, kan het kind zich blijven afsluiten of zijn eigen spoor blijven volgen.
Als ik daar achter kom noem ik dat het oranjemoment wat je kunt uitdiepen. Je kunt dan weer starten bij het moment waarop de stagnatie is begonnen.
Het willen speelt soms eveneens een belangrijke rol. Dat is vaak waar ouders tegenaan lopen.

Naar de toekomst

Wanneer ik alles letterlijk op het stoplicht in kaart hebt gebracht, ga ik over tot actie. Samen gaan we ontdekken wat en hoe het kind kan doen om zich te concentreren. De groene en rode blokken bewijzen goede diensten.  Ik leg eerst uit dat er een gedachte, gevoel of actie kan zijn die rood (niet helpend) of groen (helpend) is.
Uiteindelijk maken we een soort stappenplan wat een kind kan volgen om zich te leren concentreren. Belangrijk is het doen alsof om het aan mij voor te doen. De vraag wie kan helpen is zeker ook van belang en bij dromer-tjes spreken we een soort code woord af wat de ouders of juf/meester kan roepen om het kind weer bij de les te krijgen.
Het vinden van een code woord is altijd een hilarisch moment want we verkennen natuurlijk eerst allerlei rare geluiden en codewoorden. Uiteindelijk komt er dan wel een bruikbare manier uit.
Het te lijf gaan van het probleem op deze manier geeft veel informatie. Als het een niet-willen probleem is, kun je daar op focussen en dat scheelt een hoop inspanning.
Zo nodig kun je het kind nog helpen zichzelf beter te beschermen tegen geluiden van buiten af of helpen storende gevoelens los te laten.

Helpend is in ieder geval dat kind en ouders de praktijk voor kindercoaching verlaten met de papieren uit het stoplicht waar precies op staat wat moet stoppen en wat ervoor in de plaats moet komen. En het blijkt dat ze daar zeker een poos mee vooruit kunnen.
Vind je het handig om de vragen met een spel te spelen, gebruik dan het spel: “Ik kan me concentreren” om je concentratieprobleem te verhelpen:
Je kunt het spel hier bestellen….


Lees ook: 13 tips voor concentratieproblemen
Lees ook: Concentratieproblemen in de klas
Lees ook: Stoplicht voor ouders
Lees ook: Concentratieproblemen bij jonge kinderen
Lees ook: Laat kinderen lekker klooien

Heb je behoefte aan ondersteuning voor het concentratieprobleem van je kind, kijk dan of de praktijk voor kindercoaching iets voor je kan betekenen.
Wil je op de hoogte blijven, vraag dan de nieuwsbrief aan.
Wil je ook leren werken met het stoplicht of de opleiding tot kindercoach of een bij of nascholing volgen, lees dan verder op de site voor de opleiding tot kindercoach.


Je las een blogartikel van Centrum Tea Adema…

…maar kijk gerust ook eens naar de andere informatie op onze website:

Opleidingen voor (aspirant) kindercoaches en beroepskrachten:

Hulp voor kinderen en hun ouders: