Boos Kind (3)Probleemgedrag is gedrag wat voor het kind en zijn omgeving moeilijkheden veroorzaakt. Het kan gaan om klieren, pesten, niet luisteren naar volwassenen, irriteren, stelen, agressie, liegen, terugtrekken enz.
We zijn sterk geneigd te reageren op gedrag wat we waarnemen en dan meestal vanuit een negatieve hoek. Hoe sterker het probleemgedrag, hoe heftiger vaak de reactie van de omgeving. Hiermee is al snel een vicieuze in werking gezet die vaak moeilijk is te doorbreken.

Wat zit er achter probleemgedrag

Iedereen krijgt te maken met tegenslagen in het leven en het is een feit dat sommige kinderen een heel groot deel krijgen. Ouders en familie gaan dood, het kind wordt thuis niet serieus genomen of mishandeld, het kind heeft last van een ziekte of stoornis als adhd, pdd-nos of moet omgaan met andere uitdagingen die het leven biedt.
Uiteraard heeft het kind hier een antwoord op. Dit antwoord bestaat niet altijd het meest doeltreffende gedrag. Niet ieder kind heeft al het vermogen ontwikkeld of thuis geleerd op een sociaal aangepaste wijze om te gaan met de moeilijkheden die het leven soms voorschotelt.
Net zoals volwassen moeite kunnen hebben met hulp vragen, kan het voor kinderen lastig zijn op een effectieve manier hulp te vragen voor zijn probleem. En dan blijft er soms niets anders over dan negatief gedrag.

Hoe om te gaan met probleemgedrag

Als je denkt te weten dat het kind een reden heeft voor zijn gedrag geef dan erkenning voor het moeilijke wat hem is overkomen. Spreek uit dat het je het erg vindt wat er is gebeurd. Toon begrip voor het gedrag, wetende dat het kind het negatieve gedrag nodig zal hebben om de pijn niet te voelen en zich groot te houden.
Je hoeft vaak niet veel te zeggen, maar kunt vragen hoe het kind het redt. Ook kun je vragen wat het voordeel is voor het kind om zich zo te gedragen en welke andere manieren er mogelijk zijn.
Om een kind te helpen zijn probleemgedrag te stoppen, hoef je niet als een therapeut te werk te gaan. Integendeel, grenzen stellen en luisteren is voldoende.
Een kind wat structureel probleemgedrag vertoont zal weinig mensen om zich heen hebben die bereid zijn zich in hem te verdiepen.
Hier kan degene die het doorzettingsvermogen en liefde heeft om verder te kijken dan het oppervlakkige gedrag, een cruciale rol vervullen in het leven van dit kind.
Van groot belang is ouders, die mogelijk een oorzaak van het probleem zouden kunnen zijn, niet te veroordelen. Het kind kan het gedrag vertonen als signaal om hulp, maar kan dit evengoed doen om zijn ouders te beschermen. Bijvoorbeeld om hun onmacht te maskeren voor zijn probleemgedrag.
Voor alles is een kind loyaal aan zijn ouders wat er ook is gebeurd.

Dus………. als er weer eens een “etterbakje” langskomt, bedenk dan dat het gedrag van het kind vast een goede reden heeft die voor de omstanders onbekend is……

Lees ook: Kinderen van 9
Lees ook: Broers als het grote voorbeeld
Lees ook: Versla de spoken en de monsters
Lees ook: Emotionele puin ruimen
Lees ook: De helling van angst
Lees ook: Een kasteel voor kwetsbare kinderen
Lees ook: Student op eigen benen

Wil je een afspraak maken met je kind, lees dan hier verder…
Wil je informatie over de opleiding tot kindercoach? Lees dan hier verder….
Wil je op de hoogte blijven, vraag dan de nieuwsbrief aan.
Ken je Ik leer leren al?
De illustratie is van Kitty Bakker


Je las een blogartikel van Centrum Tea Adema…

…maar kijk gerust ook eens naar de andere informatie op onze website:

Opleidingen voor (aspirant) kindercoaches en beroepskrachten:

Hulp voor kinderen en hun ouders:

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen en video’s vol tips en inzichten?

Like dan onze Facebook-pagina of schrijf je in voor onze 2-wekelijkse nieuwsbrief. Allebei mag ook. ;-)