Ieder mens heeft zijn eigen unieke eigenschappen en we vinden dat ieder recht heeft op zijn eigen mening. We zouden niet graag zien dat ieder gelijk was en dat de wereld zou bestaan uit Ja-knikkers.
Toch..?  en toch…

Op het moment dat we een liefdesrelatie aangaan, willen we na de eerste verliefdheid vaak niets liever dan onze partner veranderen naar ons eigen inzicht. Wanneer we kinderen krijgen, willen we hen vormen naar ons eigen beeld en onze normen en waarden.

Met name waar de verschillen best groot zijn tussen partners en ouders en kinderen wil het nog wel eens beginnen te wringen. Want: te druk, te gemakkelijk of juist te pietepeuterig, te lui, te zuinig of juist te genereus, te….. noem maar op. Kinderen hebben nogal eens de neiging hun ouders teleur te stellen omdat ze zich anders ontwikkelen dan gehoopt op bijvoorbeeld leergebied, of ze zijn ongehoorzaam, krijgen foute vrienden enz…. :-)

Verwerkingsstrategieën

Ieder mens verwerkt informatie en alles wat er om hen heen gebeurt op de eigen unieke manier. Dit betekent dat alles wat binnenkomt wordt gefilterd. Niet alleen is de ene persoon meer gericht op zichzelf dan een ander, maar ook wordt informatie als het ware gekleurd door wat we eerder hebben meegemaakt.

Van kinderen met adhd en autisme spectrum problemen weten we inmiddels dat zij heel anders informatie opnemen en verwerken dan het gemiddelde kind. We kunnen echter nooit precies invoelen hoe dat is. We kunnen alleen maar anticiperen op het gedrag wat we zien en ons soms uitdaagt.

Daarnaast zijn er kinderen die vooral via hun gevoel reageren op gebeurtenissen, kinderen die reageren met logica en denken, kinderen die eerst iets moeten doen en ervaren voor ze iets goed begrijpen en dan hebben we natuurlijk de kinderen die op creatieve en vaak beeldende manieren de gebeurtenissen en lessen om hen heen verwerken.
Meng de manier van verwerken van informatie bij eerdere ervaringen en belevenissen en je krijgt een volstrekt uniek profiel van het kind of de volwassene voor je.

Mocht het zo zijn dat je het kind of volwassene voor je neus iets wilt leren, dan is het belangrijk te kunnen aanvoelen hoe ze het beste kunnen leren. Wil je een doe kind de hele dag theorie laten leren, dan heeft dit kind het heel moeilijk. Een kind wat ervan houdt om samen met anderen veel te delen en te onderzoeken, kan het heel naar vinden om in zijn eentje opdrachten te moeten doen.

Een eigen mening

Ouders vinden het meestal belangrijk dat kinderen voor zichzelf leren opkomen en een eigen mening gaan ontwikkelen. Echter, hier zit wel een grens aan omdat ook de meeste ouders het uiterst prettig vinden dat hun kind “gehoorzaam” is en niet te veel uit de pas loopt. Als een kind, meestal puber, een totaal andere mening dan ouders ontwikkelt op bijvoorbeeld politiek of beroepsmatig gebied, dan is het kind als het ware ontrouw aan het gezin en de familie waar het uit voort komt.

Het hoort bij de pubertijd om te onderzoeken wat er allemaal in de wereld te koop is. Je eigen mening vormen, je aansluiten bij een groep en kiezen voor je eigen toekomst, zijn erg belangrijk voor een puber. Pubers kunnen een prachtige ruwe en ongenuanceerde mening hebben die in de loop der jaren meestal wel bijgeslepen wordt door de dagelijkse werkelijkheid.

In sommige gezinnen wordt het spannend als kinderen hun eigen, soms afwijkende mening gaan ontwikkelen. Dit kan van ouders veel veerkracht en wijsheid vragen.

Soort zoekt soort

Het is zelfs een uitdrukking: ‘Soort zoekt soort”.
Wij mensen voelen ons op ons gemak als wij met anderen omgaan die dezelfde soort achtergrond of ervaringen hebben dan wij zelf. Vergelijk het met vakantie in het buitenland. Het geeft iets vertrouwds als je in een land een andere Nederlander tegenkomt, zelfs al zou je die thuis zo voorbijlopen.

Een mens wil zich graag op zijn gemak voelen bij anderen en het helpt als de ander uit eenzelfde soort milieu, opleidingsniveau, achtergrond en taalgebied komt als jezelf. Dat schept een band en je begrijpt elkaar, ogenschijnlijk :-), wat gemakkelijker.

De leerkracht of kindercoach

En dan ben je leerkracht of kindercoach.
Je krijgt te maken met kinderen met allerlei verschillende verwerking- en leerstrategieën, met kinderen met een verschillende begaafdheid en gevoeligheid, met kinderen met specifieke uitdagingen op het gebied van leren, emoties en gedrag.

Maar vooral heb je te maken met kinderen uit verschillende gezinnen die opvattingen, meningen en overtuigingen hebben op het gebied van leren, leven, geluk en gezondheid. Met gezinnen die een eigen geschiedenis hebben in hun familie met een eigen dynamiek op het gebied van verwerking van gebeurtenissen van alles wat er is tussen leven en dood.

De kinderen voor de neus van de kindercoach of leerkracht vragen steun om een stap verder te komen in hun leerproces of hulp op een specifiek gebied. Dit vraagt van de kindercoach en leerkracht aanpassing aan het kind. Het vraagt inzicht in de leer- en verwerkingsstrategie, inzicht in de overtuigingen en meningen die iemand heeft en aanpassing en flexibiliteit aan de sociale klasse en achtergrond.

Maar meest van al vraagt het respect en het parkeren van het eigen (ver)oordeel, met een liefdevolle blik kijken naar wat een kind en zijn ouders nodig hebben óf misschien zouden moeten doen om een stap verder te komen.
Zonder oordeel kunnen werken, kijken en genieten van de uniekheid van ieder mens.

Acceptatie van het kind met al zijn unieke eigenschappen, precies zoals het is, is een groot geschenk aan het kind en zijn ouders.

Als een kindercoach of leerkracht daartoe in staat is, is er al een hele belangrijke stap voorwaarts gezet.
Dat te leren is een belangrijk besluit en keuze in het gehele leerproces van de kindercoach.


Aan de 11e basisopleiding tot kindercoach in 2012 deden mee: Anthony, Marije, Judith, Martinique, Noor, Chrystal, Birgit (niet op de foto), Simone, Trudy, Majorie, Anja, John, Monique, Joke, Neeltje (niet op de foto) Yvette, Petra, Irene, Anita, Vanessa en Raghnild (Lucy staat ook op de foto)
Dames en heren, ik dank jullie voor de bijzondere groepsdynamiek en voor dat wat je bracht. Ook ik heb weer prachtige dingen geleerd dankzij jullie.

Lees ook: Ieder heeft zijn eigen knikkerbaan.
Lees ook: Water en vuur in het gezin.
Lees ook: Anders opvoeden dan je ouders?
Lees ook: Wanneer ben je een kindercoach?
Lees ook: Samen opvoeden een illusie?
Lees ook: Wie komt er naar de opleiding tot kindercoach?


Je las een blogartikel van Centrum Tea Adema…

…maar kijk gerust ook eens naar de andere informatie op onze website:

Opleidingen voor (aspirant) kindercoaches en beroepskrachten: