Leren, we doen het allemaal, elke dag. We zijn ons er meestal niet van bewust, maar iedere dag valt er wel iets nieuws te leren. Ik geloof dat het in het boek Anna Kerenina van Tolstoj was dat ik al onder de indruk was van een vader die iedere dag aan tafel vroeg wat de kinderen die dag hadden geleerd. Misschien was het een ander boek, maar ik vond het prachtig en heb lange tijd mezelf afgevraagd wat ik had geleerd op een dag. Mijn eigen kinderen waren overigens niet gecharmeerd van de gedachte dat iedere dag iets geleerd kan worden :-)

Waarom leren we ?

Als je deze vraag stelt is het nog niet gemakkelijk om daar direct een antwoord op te geven. Iedereen heeft andere motieven voor leren en voor kinderen is leren een automatisch gegeven. Voor de ene persoon is het nieuwsgierigheid, een ander doet het omdat het moet, weer een ander voor persoonlijke ontwikkeling en soms leren kinderen om straf te vermijden.

Hoe leren we?

Ook deze vraag is interessant, met name in de huidige tijd die zo aan verandering onderhevig is. In eerste instantie leren we via onze zintuigen, informatie komt binnen, moet verwerkt en onthouden worden en weer op het juiste moment gebruikt kunnen worden. Daarnaast heeft ieder zijn persoonlijke leerstijl. Bekend zijn de leerstijlen van Kolb: de bezinner, de denker, de beslisser en de doener. Volgens Kolb komen deze fasen overeen met het leerproces.
Vermunt heeft het over verschillende leerstijlen: De reproductie gerichte stijl van stampwerk, de betekenisgerichte stijl van leren uit persoonlijke interesse en de toepassingsgerichte stijl voor concrete informatie. Vooral op HBO-scholen wordt tegenwoordig de betekenisgerichte stijl gehanteerd.
De gedachte van meervoudige intelligentie die op steeds meer scholen wordt gebruikt, gaat uit van verschillende leerbehoeften. Howard Gardner formuleerde hiervoor acht verschillende intelligenties, te weten woordknap, muziekknap, zelfknap, mensenknap, beweegknap, kijk- of beeldknap, reken- of redeneerknap en natuurknap. Door op deze manier naar kinderen te kijken kun je aansluiten bij de natuurlijke interesse en behoefte van kinderen die uitgangspunt is voor de start van leren. En dat is natuurlijk een prachtige manier om kinderen te motiveren tot leren.

Wat moeten we kunnen om te kunnen leren?

Leren gaat niet vanzelf en je moet in ieder geval in staat zijn om informatie tot je te nemen, je kunnen concentreren, je moet meestal kunnen schrijven en dingen kunnen onthouden en begrijpen. Daarnaast moet je in staat zijn zaken van elkaar te kunnen onderscheiden, sterke zenuwen hebben bij examens, informatie kunnen verzamelen en nog heel veel meer. Dit betekent dat we de nodige capaciteiten moeten ontwikkelen om überhaupt tot leren te kunnen komen.

Wie en wat hebben we nodig om te leren?

Allereerst hebben we anderen nodig om te kunnen leren. Een voorbeeld wat we na kunnen doen en waarmee we van gedachten kunnen wisselen. Kinderen hebben vaak rust en structuur nodig willen ze hun schooltaken kunnen doen. Goede voeding en veiligheid zijn voor kinderen eveneens onmisbaar om tot leren te kunnen komen. Een kind wat zich niet veilig voelt of zich zorgen maakt, sluit zich af en daardoor kan het elementaire zaken missen tijdens het leerproces. En natuurlijk is het voor kinderen fijn als ze een leerkracht hebben die begrip heeft en aansluit op de leerbehoefte en het niveau van het kind.

Wat houdt ons tegen om te leren?

Juist met dit punt wordt een kindercoach geconfronteerd. Kinderen en ouders komen immers wanneer het leerproces op enigerlei wijze is gestokt en het kind daardoor problemen ondervindt in zijn ontwikkeling.
Een belangrijke valkuil die vaak over het hoofd wordt gezien bij het helpen van kinderen met leerproblemen, is de overtuiging en het zelfgevoel wat het kind heeft. Er wordt vaak meer gedaan van hetzelfde en er wordt ‘vergeten’ te vragen wat een kind vind van zijn leerprobleem. Als een kind zichzelf dom vindt, de lessen te saai, zich verveeld of vindt dat het de beste moet zijn, heeft dit gevolgen voor zijn leergedrag. Je kunt dan nog zoveel woordjes en cijfers aanleren, maar de overtuiging van het kind zal steeds weer het kind gaan beïnvloeden. Daarom is het van groot belang om te ontdekken welke ideeën een kind heeft over zichzelf ten aanzien van leren. Pas dan kun je het leerprobleem effectief aanpakken.
En daarmee aan de slag gaan, is wat we als kindercoach te bieden hebben zodat een kind met plezier iedere dag iets nieuws kan leren.

Studiedag leerproblemen, hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit

Vandaag, 1-11-11, hebben we ons de hele dag met het onderwerp leren beziggehouden. Eva, Els, Lineke, Tanja, Marleen, Anjo, Letty, Jitske, MarieLouise, Desiree, Anneke en Tino hebben een certificaat ontvangen voor deze studiedag. Ik wens jullie veel plezier samen met de kinderen waarmee je werkt.

Lees ook: Ieder kind kan leren
Lees ook: Er is meer dan beelddenken
Lees ook: Dyslexie in de mode
Lees ook: Hokjesonderwijs
Lees ook: Onderwijs…., een nachtmerrie?

Wil je deelnemen aan de opleiding tot kindercoach, kijk dan op de website .
Wil je op de hoogte blijven van nieuws en artikelen, vraag dan de nieuwsbrief aan.
Mocht je hulp nodig hebben voor je kinderen, neem dan gerust contact op met de praktijk voor kindercoaching.


Je las een blogartikel van Centrum Tea Adema…

…maar kijk gerust ook eens naar de andere informatie op onze website:

Opleidingen voor (aspirant) kindercoaches en beroepskrachten:

Hulp voor kinderen en hun ouders:

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen en video’s vol tips en inzichten?

Like dan onze Facebook-pagina of schrijf je in voor onze 2-wekelijkse nieuwsbrief. Allebei mag ook. ;-)