Alle kinderen zijn beelddenkers.
Piaget, de ontwikkelingspsycholoog heeft al heel lang terug beschreven dat kinderen vanaf een jaar of zeven steeds meer overgaan tot het leren door begripsdenken.
Een groot deel van de kinderen blijft echter bij voorkeur leren door middel van plaatjes en filmpjes.

Over beelddenken en leren

Maria Krabbe en Nel Ojemann hebben in Nederland veel pionierswerk en onderzoek verricht naar kinderen en beelddenken binnen het onderwijs. De term beelddenker werd steeds bekender. Het Neuro Linquistisch Programmeren ontdekte, dat je met het bewust onthouden van letters en cijfers, kinderen kan helpen om beter te leren lezen en rekenen. In een aantal boeken uit de jaren 80 en recenter het vertaalde “Effectief lesgeven met NLP” is precies beschreven hoe je kinderen kan helpen met het leren van het alfabet, spelling van woorden en cijfers.

Alle technieken en methodieken die bedoeld zijn voor beelddenkers hebben als uitgangspunt dat het kind vooral leert door middel van beelden. Het kind krijgt een leerstrategie aangeboden die uitdaagt tot het verwerken van leerstof in plaatjes en woordbeelden. In mijn praktijk gebruik ik onder meer de NLP-technieken.

Er is meer dan beelddenken

In mijn praktijk krijg ik zeer regelmatig kinderen waarvan de ouders zeggen dat het kind moeite heeft met leren doordat het een beelddenker is. Vaak kan het kind inderdaad goed beelddenken.
Mijn ervaring is dat je door kunt gaan met NLP-technieken als een kind binnen een half uur hiermee kan werken. Bewijst een kind dit bovendien door binnen dat half uur netter te schrijven, dan weet je dat je kan helpen met een leerstrategie waar het iets aan heeft.
Lukt het niet binnen deze tijd, dan gaat het niet werken. Doorgaan met het maken van kasten, kamers of welke manier dan ook heeft weinig zin. De letters van achter naar voor en terug spellen, brengt veel kinderen bovendien in de war.

Wat als het niet lukt?

Werken NLP-technieken en andere vormen van leren door beelden dus niet bij een kind, ga dan op zoek naar wat wel werkt. Als je dit namelijk niet doet, krijgt het kind bovenop zijn leerprobleem ook nog eens van de coach te horen dat het niet geschikt is voor leren door beelddenken. Het kind krijgt dan nog eens een extra knauw.
Je kunt achter het kind z’n leertalent komen door vragen te stellen en testjes te laten doen . Je observeert en vraagt, hoe het kind doet wat hij doet en weet wat hij weet.De aanname dat we allemaal verschillend intelligent zijn helpt ook. De theorie van Gardner over Meervoudige Intelligentie levert bijvoorbeeld een veel bredere armslag en is een prachtig instrument om kinderen te helpen met leerproblemen.
Eigenlijk zou dit de start moeten zijn, voor je kiest voor een methode om kinderen te helpen.

Het vervelende nieuws is, dat leren ook gewoon hard werken en vaak doorzetten is. De tafels leren is voor velen stampwerk. Woordjes in een andere taal leren eveneens. Niet ieder kind weet hoe dit moet en heeft hier zin in. Het levert soms echter geweldige resultaten op als je met het kind en de ouders overeenkomt, dat bijvoorbeeld de tafels het makkelijkst geleerd worden door herhaling. Steeds hardop de lesstof zeggen, en luisteren naar je eigen of pappa’s stem, is voor veel kinderen een goede manier.
De uitdaging is een manier en moment te vinden, waarop er ruimte is om aandacht te besteden aan oefenen en leren .

Leren door begrijpen

Een andere categorie kinderen zijn de kinderen die het nodig hebben om te begrijpen wat ze doen. Pas nadat ze een idee hebben waar ze mee bezig zijn, kunnen ze aan de slag. Voor het ene kind heb je het hier over een logische verklaring en het andere kind moet het kunnen verbinden aan een ervaring.

Leerblokkades

Wat wij als volwassenen heel vaak vergeten is dat leren een proces is met opeenvolgende stappen. Pas wanneer een kind echt vastloopt, gaat men op zoek naar een oplossing. Meestal ben je dan al een paar jaar en groepen verder.
Het is zeker ook de moeite waard om bij leerproblemen even in de achteruitkijkspiegel te kijken. Wetende dat in groep 3 en 4 de meeste basisbegrippen van de verdere leerschool aan de orde komen, is het de moeite waard eens te focussen op die periode. Een kind kan alleen optimaal leren als het daarvoor in de goede stemming is en zich veilig voelt. Wanneer een kind zich zorgen maakt over zijn ruziënde ouders, een zieke oma, een verhuizing of zich een poosje niet lekker voelt, kan het essentiële lesstof missen. Deze gemoedstoestand van het kind hoeft niet op te vallen, maar maakt wel dat het kind afhaakt. De juf of meester gaat echter door en het kind ontwikkelt een gat in zijn kennis en kunde.
Naarmate de tijd vordert ontstaat er een grotere kloof en op een dag valt het op.
De zoektocht naar een oplossing start en vaak denken ouders dan aan een beelddenker.
De kindercoach doet er altijd goed aan om daarbij te denken, ja…… en….  wat is er meer….
Want we hebben als volwassene en begeleider wel de taak om kinderen voor te bereiden op de toekomst.

Mijn ervaring is dat als je het goed knopje hebt gevonden, kinderen als een speer gaan leren en vooruitgang boeken. Mits ze willen en dat is weer een heel ander onderwerp…..

Lees ook: Behandeling voor dyslexie: de bomen en het bos
Lees ook: Wat is meervoudige intelligentie
Lees ook: Leren rekenen met bingo
Lees ook: De tafels automatiseren
Lees ook: Arme, arme peuters

Mocht je hulp nodig hebben voor je kinderen, neem dan gerust contact op met de praktijk voor kindercoaching.
In de opleiding tot kindercoach, is een speciale studiedag om te leren hoe je kinderen kunt helpen met leerproblemen.
Wil je op de hoogte blijven, vraag dan de nieuwsbrief aan.


Je las een blogartikel van Centrum Tea Adema…

…maar kijk gerust ook eens naar de andere informatie op onze website:

Opleidingen voor (aspirant) kindercoaches en beroepskrachten:

Hulp voor kinderen en hun ouders:

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen en video’s vol tips en inzichten?