Op een dag begon het mij op te vallen.
Uit duizenden inschrijfformulieren analyseer ik een overkoepelende conclusie over de motivatie om in te schrijven voor de opleiding tot kindercoach, pubercoach en opvoedcoach. Deze is:

Van betekenis zijn voor de ander en beter leren omgaan met kinderen en ouders

Hoe mooi is het dat uiteindelijk vele redenen en motivaties leiden tot de oer behoefte om van betekenis te zijn voor een ander. Vervolgens vertaalt zich dit dan in het volgen van een opleiding over kindercoaching, pubercoaching en opvoedcoaching.

Basisbehoeften

Ieder mens heeft in feite precies dezelfde basisbehoeften. Wanneer deze vervuld zijn, voelen we ons goed. Misschien zelfs wel gelukkig en tevreden. De mate waarin deze behoeften vervuld zijn, kan wel verschillen voor het welbevinden, maar als behoefte zijn ze universeel en gelden ze voor iedere leeftijd.

Deze behoeften zijn:

  • het in verbinding zijn met een ander en gaan dus over relaties.
  • een gevoel hebben van competent zijn en in staat zijn je taak te doen.
  • autonomie en het zelf mogen beslissen wat je doet, dus gaat het over je vrijheid en eigen keuzes maken.

Deze drie psychologische behoeften zorgen ervoor dat je het gevoel krijgt dat je verder komt, dat je je ontwikkelt en stappen maakt in je leven.

Alle redenen die ik tegenkom in de aanmeldingen om de opleiding kindercoaching, pubercoaching en opvoedcoaching te volgen, voeren terug naar deze drie psychologische oer behoeften. Hoe geweldig is dat?

Voor de behoefte om van betekenis te zijn, wordt genoemd:

Ik wil graag kinderen helpen

Hier kan niemand nee tegen zeggen en toch zit er een klein addertje onder het gras. In de opleiding besteden we een hele belangrijke les aan dit addertje.

Want die behoefte om te helpen… Wie of wat dient deze behoefte?

Is het omdat je door te helpen zelf zo’n lekker gevoel krijgt van betekenis? Is het dat je als kind zelf iets heb meegemaakt wat je drijft?

Soms lijkt het alsof we iemand willen helpen, maar ondertussen zijn we onszelf aan het helpen. Om een goed gevoel te krijgen of om een rotgevoel weg te drukken.
En dat gevoel is een volgende reden om te leren voor kindercoach:

Een kind mag nooit meemaken wat ik heb meegemaakt

Wanneer dit je onderliggende drijfveer is om een opleiding tot kindercoach, pubercoach of opvoedcoach te volgen, ben je niet aan het helpen, maar ben je aan het vechten. Zo noemen we het dan ook vaak: ‘het gevecht tegen pesten’ of ‘het gevecht tegen leraren die je onheus behandelen’

Wanneer je op deze manier helpt, is het heel moeilijk om het kind met zijn noden en behoeften te zien omdat jouw (negatieve) ervaring leidend is. Je gaat dan het gevecht met anderen aan. Het kind wat je hulp nodig heeft, staat erbij en kijkt ernaar. Je eigen ervaring moet los staan van het kind wat je wilt helpen. Daarvoor heb je eerst iets te leren over dat vechten.

Het is tijdens de lesdagen iedere keer interessant wanneer deze motivatie tot nieuwe helpende inzichten leidt.

Ouders helpen hoe ze met hun kind om kunnen gaan

Deze reden leunt eveneens vaak op eigen ervaringen die je als kind zelf hebt gehad. Als je eigen ouders je niet hebben kunnen geven wat je nodig had, kun je een kruisridder worden voor kinderen om hen het leed te besparen wat jou is aangedaan.

Dat deze manier van helpen niet gaat lukken omdat een kind loyaal is, leren we uitgebreid in de opleiding en natuurlijk vooral hoe je wél kunt helpen. Dit thema wordt het meest boeiend gevonden van de gehele (jaar) opleiding van 14 praktijkdagen.

Ouders helpen hoe ze met hun ‘speciale’ kind kunnen omgaan.

Wanneer je als ouder best wel een klus had om je kind op te voeden, wil je je ervaring daarna graag gebruiken om andere ouders met kinderen met dezelfde ‘specialiteit’ te helpen. Hoe mooi is het als je je ervaring kunt inzetten en daarbij aanvullende tools wilt leren.

Je eigen kinderen beter kunnen begeleiden

Dit is natuurlijk een prachtige reden om een opleiding te volgen. Iedere ouder wil de beste ouder zijn. Je kind het beste geven van wat je hebt te bieden is een schitterend en nobel streven. In de opleiding komen we tegen wat het zo moeilijk en ingewikkeld maakt om een perfecte ouder te zijn en hoe je uit dit dilemma komt. Zodat je geeft wat nodig is en je je schuldgevoelens los laat.

Behoefte aan betekenis en competentie

Bovenstaande redenen hebben allemaal te maken met de behoefte  tot verbinding, om iets te geven om het leven van een kind en zijn ouders makkelijker te maken. Het geven aan een ander geeft je leven meer betekenis en het gevoel ertoe te doen.  Hoe heerlijk is het om vanuit die behoefte te leren hoe je dat nog beter kunt doen?

Veel andere redenen om een opleiding tot kindercoach. pubercoach of opvoedcoach te volgen, hebben te maken met de behoefte aan competentie. Een kind leren hoe het beter omgaat met zijn problemen of uitdagingen. Daarnaast zelf meer tools en handvatten leren om een steeds betere vakvrouw of vakman te worden. Want daar is een opleiding toch primair voor bedoeld?

De ontwikkelingspsychologie en de pedagogiek zijn de basis van het helpen van kinderen. Opvoeden begint ermee dat ouders zich afstemmen op de ontwikkeling van hun kind. Met een peuter houd je geen politieke verhandeling, maar je puber smult ervan onder bepaalde omstandigheden.

Het onderwijs is erop gericht kinderen te leren zich voor te bereiden op een volwassen leven met alle vaardigheden die ervoor nodig zijn. Onderweg leren kinderen over het omgaan met sociale situaties, emoties en gedrag.

Tijdens de basisopleiding en vooral tijdens vervolgopleidingen komen casussen uit het eigen werkveld op de voorgrond. De reden voor het volgen van deze opleidingen zijn de uitdagingen uit de dagelijkse praktijk.

De redenen om in te schrijven voor de opleiding tot kindercoach, pubercoach en opvoedcoach hebben alles te maken met deze casussen uit de praktijk en met het vergroten van de competentie van kinderen en jongeren. Deze redenen komen verrassend genoeg overeen met hulpvragen van ouders die coaching voor hun kind vragen.

Dit zijn de meest belangrijke casussen en redenen voor deelname die de deelnemers aan de opleiding meebrengen:

Leren omgaan met strong willed peuters, kleuters en oudere kinderen.

Door dit soort vragen komt direct de pedagogiek de opleiding binnen. 50 jaar geleden hadden kinderen niet zoveel te vertellen. Ze hadden te doen wat pa, ma en de meester wilden en verder geen gezeur.

Strong willed is een nieuwe vakterm geworden voor die kinderen die als kleine tirannen te keer gaan. Dat dit niet zo handig is voor hun verdere ontwikkeling is een logisch gevolg. Een opgroeiend kind heeft te weinig in huis om voor zichzelf te kunnen zorgen en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn welzijn.

Deze reden om de opleiding te volgen is dus typisch een tijdverschijnsel waar we mee te maken hebben en wat een antwoord vraagt voor met name de begeleiding van ouders van dit type kind.

Kinderen helpen bij boosheid

Gedurende ruim 16 jaar is dit mijn favoriete hulpvraag. Boosheid is echt mijn specialisme geworden en alleen al over dit onderwerp heb ik drie online opleidingen geschreven. Tijdens de praktijkdagen komt het onderwerp uitgebreid aan bod.

Er is geen aspect van boosheid wat mij nog kan verrassen en in mijn coaching lukt het vrijwel altijd om in slechts één sessie een gezin vooruit te helpen.

Wil je snel en zonder wachtlijst voor de opleiding direct aan de slag met het onderwerp boosheid?
Volg dan als ouder het 5-stappenplan om je boze kind te helpen
Als professional leer je de complete coaching in de opleiding kinderen helpen bij boosheid. 

Als opwarmertje om boosheid te voorkomen in je gezin of in de klas, meld je je aan voor de onderstaande workshop waarin je ontdekt hoe je zelf vaak bijdraagt aan de boosheid van kinderen.

Kinderen helpen die gepest zijn

Pesten grijpt diep in. Kinderen die gepest worden of gepest zijn, hebben hulp nodig. Het is erg belangrijk om deze kinderen weer in hun zogenaamde kracht te zetten en hen uit de slachtoffer rol te helpen die hen zoveel kwaad heeft gedaan. Het is een prachtig proces om deze groep kinderen te zien groeien en openbloeien.

Kinderen helpen die pesten

Kinderen die pesten worden vaak als daders weggezet waarbij we voorbij gaan aan hun prachtige kwaliteiten die ze niet zo handig inzetten.  Het coachen van pestende kinderen is een dankbare taak waarbij veel valt te lachen.

Kinderen helpen die geen vriendjes hebben

Deze kinderen komen vaak heel verdrietig binnen want hoe moeilijk is het als je geen deel uit maakt van een groep en buitengesloten wordt? Het coachen van deze kinderen vraagt veel empathie en vooral een helder verstand om hen binnen een situatie die vaak niet te veranderen is toch op hun pootjes te helpen.

De thema’s pesten en buitensluiten worden in de opleidingen behandeld rondom het onderwerp boosheid.

Kinderen helpen die te maken hebben met ziekte of dood

Ziekte en dood hebben veel impact op een kind en zijn gezin. Voor ouders kan het heel troostend zijn als je als coach meekijkt. Iedere school krijgt gedurende een lesjaar te maken met kinderen waar thuis ziekte of overlijden speelt.

Het behandelen van rouwprocessen hoort logischerwijs thuis in de opleiding kindercoach en opvoedcoach. Voor kinderen is het steunend als hun zorgen en verdriet door een volwassene in perspectief wordt gezet.

Helpen in situaties waar ouders gaan scheiden

Een echtscheiding is eveneens een rouwproces. In de opleiding is echtscheiding een speciaal aandachtspunt. Omdat echtscheiding vaak heel gecompliceerd is en kinderen nogal eens worden ‘vergeten’, heeft het coachen rondom een echtscheiding en verlies speciale aandacht nodig waarbij we vanuit verschillende invalshoeken deze onderwerpen beschouwen.

Kinderen helpen met moeilijk gedrag

Het grappige bij deze hulpvraag is dat de coaching al snel richting ouders gaat. Een kind heeft zelden last van zijn eigen gedrag en zal eerder iemand anders de schuld geven dan zelf aan de bak te gaan.

Deze reden om een opleiding te volgen, leert je waar deze vragen thuis horen en hoe je deze vragen concreet en praktisch aanpakt.

Kinderen helpen bij angst

Na boosheid is angst de grootste hulpvraag van kinderen. Het heerlijke van helpen van bange kinderen is dat je zoveel leuke dingen met hen kunt doen.

In de loop der jaren heb ik 7 manieren gevonden die altijd succes hebben bij bange kinderen. Als het een leeftijdsgebonden angst is bij kinderen tussen de 4 en 12 jaar dan is die angst meestal in één sessie als sneeuw voor de zon verdwenen.

Zelfs paniekaanvallen bij pubers en dwanghandelingen zijn heel goed coach baar voor succes in de coachpraktijk. Zelfs wanneer er terugval is, zijn er voldoende redenen om opnieuw te gaan coachen.

Wil je kinderen helpen bij angst en niet wachten tot er plek in de opleiding is? Volg dan de opleiding kinderen helpen bij angst en faalangst.

Voor ouders komt er in 2021 een praktische online workshop.

Kinderen helpen bij faalangst

Deze reden heeft natuurlijk veel te maken met angst, maar is specifieker omdat faalangst zich vaker voor doet op school in relatie tot leren. Veel leraren hebben behoefte aan praktische tools om kinderen met faalangst in de klas te helpen. Meestal gaat het over toetsen en leren, maar ook over faalangst bij sport en in sociale relaties.

Binnen het programma ‘Ik leer leren is faalangst een speciale les. Voor leerlingen die meer nodig hebben op dit gebied is er zelfs een speciale workshop over faalangst met betrekking tot toetsen en examens.

Hoog gevoelige kinderen helpen

Net als bij de strongwilled kinderen, is er ook voor deze groep hoog sensitieve kinderen steeds meer aandacht. Zij hebben hun eigen aandachtspunten en het is erg dankbaar om gezinnen met hoog gevoeligheid te helpen.

In 2021 komt er een online workshop voor ouders om hun hoog gevoelige kind bij te staan.

Hoogbegaafde kinderen helpen

Deze groep kinderen heeft wel en niet speciale aanpak nodig. Het is belangrijk om hun behoeften goed in kaart te hebben. De problematiek van meer begaafde kinderen gaat over een breed spectrum van leren, emoties en gedrag. Het is heel interessant om voor deze groep kinderen de coachbehoefte helder te hebben en aan de slag te gaan op een wijze die aansluit bij hun denkwereld.

Kinderen helpen met het krijgen van zelfvertrouwen

Deze hulpvragen zijn zeer interessant omdat de vraag over onzekerheid en zelfvertrouwen meestal van volwassenen komt die een kind zien worstelen. Voor je een kind lastig valt en het vertelt dat het zelfvertrouwen moet leren, moet je een pas op de plaats leren maken. Help je een kind met weinig zelfvertrouwen, dan bevestig je zomaar per ongeluk in de onderlaag dat hij niet goed genoeg is. Want hij moet immers iets leren? Bovendien is dat zo abstract dat je niet eens kunt uitleggen hoe je dat doet: zelfvertrouwen leren.

Een linke vraag dus waartoe je als coach echt moet leren hoe je om wil gaan met dit soort vragen. Hoe pak je het aan in praktische en concrete stappen? Dit alles ter voorkoming van nog meer onzekerheid en een negatief zelfbeeld bij het betreffende kind.

Sportende kinderen die niet tegen hun verlies kunnen

Sportcoaches en gymleraren hebben te maken met kinderen die niet goed om kunnen gaan met verlies en winst. Ook voor ouders is dit regelmatig een vervelende ‘bijwerking’ van hun sportieve kind. In de klas verzieken deze kinderen soms complete lessen om nog maar niet te spreken over spel- en speelmomenten.

Het coachen van kinderen die niet tegen hun verlies kunnen is een heerlijke sportieve uitdaging. In de lessen heb ik prachtige praktijkvoorbeelden over dit thema waarvan je leert hoe je deze groep kinderen helpt hun doelen op een plezierig manier te realiseren.

Kinderen helpen bij concentratie

Ik word er altijd zo verdrietig van als ik deze vraag hoor. Want er is vrijwel geen enkel kind wat concentratieproblemen heeft. Zelfs adhd-ers kunnen zich heel goed concentreren op bepaalde zaken.

Ook voor deze hulpvraag heb ik jarenlang onderzoek gedaan. Het ‘Ik leer leren’ programma is er uiteindelijk zelfs uit ontstaan.

Concentratieproblemen vragen om een hele specifieke aanpak. Wil je hier alvast mee aan de slag zonder te wachten op een plek in de opleiding, volg dan de workshop over concentratieproblemen.

Helpen bij kinderen die niet luisteren

Kindercoaching is zooo leuk want deze vraag staat ook met stip in de top 10 van hulpvragen. Het mooie van deze vraag is dat wij volwassenen eerst moeten leren luisteren naar kinderen. Pas daarna kunnen zij leren luisteren.

In de opleiding tot kindercoach en opvoedcoach is het altijd een mooi moment om dit onderwerp en deze hulpvraag te bespreken. Deelnemers komen erachter hoe het werkt en ontdekken hoe een simpele vraag om te leren luisteren een wereld opent die zo logisch is, maar altijd over het hoofd wordt gezien.

Kinderen helpen bij hun leertaken

Van leraren wordt steeds meer verwacht. Op de basisscholen zijn de leraren behalve ‘leer’kracht vooral opvoeders geworden. Op het voortgezet onderwijs komen steeds meer coaches in de plaats van leraren of wordt een leraar voortaan coach genoemd.

Dit betekent dat de nadruk van de taak van de leraar steeds minder komt te liggen op kennisoverdracht en steeds meer op coachen en begeleiden hoe het kind kennis tot zich kan nemen.

En laten we wel wezen: Het vak van kennisoverdracht vraagt hele andere vaardigheden en kwaliteiten dan het vak van coach. Dat zijn twee zeer verschillende dingen. Veel leraren moeten deze beide taken nu combineren.

Leraren zijn de grootste groep deelnemers aan de opleiding tot kindercoach, pubercoach en opvoedcoach en inmiddels heb ik al op vele basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs teamtrainingen mogen geven aan leraren. (Volg de link voor een selectie van de scholen en instellingen)

Kinderen helpen bij motivatie’

Het heerlijke van pubers is dat zij zo kunnen afhaken. Ze doen hun huiswerk niet naar behoren, hebben geen zin of ze vervelen zichzelf en anderen.
En iedereen springt in de houding om het kind van zijn motivatieprobleem af te helpen.

Laat er nu altijd een onderliggend probleem en behoefte zijn als er sprake is van een tekort aan motivatie. Wanneer je die weet aan te raken, gaan ze als een speer, die pubers.

Wist je dat in het ‘Ik leer leren’  programma (wat een onderdeel is van de gehele opleiding kindercoach en opvoedcoach)  een speciale workshop zit alleen gericht op motivatie? Vraag het na bij een ‘Ik leer leren’ trainer.

Beter met pubers leren omgaan

De hele puberperiode is een tijd van uitdagingen. Als je leraar of hulpverlener bent en je hebt een aantal ‘lastige’ pubers voor je neus, dan kan dat er flink inhakken. Vooral gedrag van pubers kan ons tot wanhoop brengen.

Het goede nieuws is dat er vele manieren zijn om het ingewikkelde gedrag van pubers om te buigen tot aanvaardbare proporties. Sterker nog: het is zelfs betrekkelijk eenvoudig om zelfs de grootste puberprojectielen om te buigen tot watjes.

Werk je vooral met pubers? Volg dan de zeer uitgebreide Praktische pubercoach Opleiding

Wil je pubers leren hoe ze elegant kunnen communiceren? Volg dan de training weerbaar communiceren. voor een 4-delige training voor pubers en workshops voor ouders om ‘normaal’ met hun puber in gesprek te gaan.

In 2021 volgt een online workshop voor ouders om in gesprek te gaan met hun puber.

Het leren omgaan met ouders in een coachingstraject

Binnen de hulpverlening is ooit het idee ontstaan dat ouders en kinderen gescheiden moeten zijn tijdens gesprekken. Vaak is de dieperliggende reden hiervoor dat hulpverleners en ook leraren het erg lastig vinden hoe ze moeten omgaan met ouders. Er bestaat een grote angst voor ouders die niet gegrond is.

Samenwerking met ouders voor hun kind is helaas nog een groot taboe. De tools om ouders te betrekken bij de hulp aan hun kind en samenwerken is een belangrijk onderdeel in de opleiding zoals ik die geef.

Hoe iemand ook werkt of gaat werken, zonder ouders in te sluiten is het gedoemd te mislukken. Een coachopleiding voor kinderen en pubers start bij de gesprekken met ouders en hoe dit te doen.

Alle behoeften gecombineerd

Naast het willen helpen en de competenties van kinderen en ouders stimuleren en coachen, is er nog een behoefte en dat is die aan autonomie.

Uiteraard komt deze behoefte in het helpen van kinderen steeds naar voren want bij hulpvragen over boosheid, hoogbegaafdheid, moeilijk gedrag, dwarse kinderen en pubers is de behoefte aan autonomie van het kind een belangrijke meeloper.

Voor een aantal deelnemers aan de opleiding tot kindercoach, pubercoach en opvoedcoach is de behoefte aan autonomie voor hen zelf een belangrijke reden.

Het starten van een eigen praktijk na de opleiding tot kindercoach, pubercoach of opvoedcoach

Veel mensen uit het onderwijs en hulpverlening hebben een sterke behoefte om op hun eigen manier kinderen en ouders te helpen:

Zonder protocollen, zonder eindeloze verslagen, zonder vermoeiende vergaderingen en lekker zelf weten wat je doet.

Zij hebben vaak jarenlang hun ervaring ingezet en beginnen nu voor zichzelf en willen leren hoe dat gaat, zo’n eigen praktijk.

Deze ontwikkeling sluit goed aan bij een steeds grotere groep ouders die niet meer in de reguliere hulpverlening verzeild willen raken. Zij willen geen verslagen en meningen over hun kind die jarenlang met een kind meereizen. Ze willen gewoon zelf beslissen hoe, waar en wanneer ze geholpen worden en vinden hiervoor de ‘eigenwijze’ mensen met een eigen praktijk.

Door alle bovenstaande redenen is binnen 15 jaar het vak kindercoaching en opvoedcoaching als een olievlek over het land gegaan. Het is nog steeds geen officieel beroep en toch is vraag en aanbod enorm.

Hoe mooi is het dat de behoeftes van coaches en van ouders en kind zo mooi op elkaar afgestemd raken in het beroep coach?

Met stip de nummer 1 motivatie voor het volgen van de opleiding kindercoach en opvoedcoach: Meer handvatten en tools

Waar ik deze blog begon met de diepste behoefte aan van betekenis zijn, krijgt deze behoefte handen en voeten in de vraag:

Hoe doe ik dat?
Wat moet ik doen?
Welke vragen kan ik stellen?
Wat wel en wat niet?

Dit is natuurlijke een hele logische vraag en een belangrijke reden om een opleiding tot kindercoach en opvoedcoach te gaan volgen. Als je een vak wilt leren, moet je daarvoor geschoold worden.

Zo simpel is dat

Door mijn jarenlange ervaring, mijn brede scholing en vooral mijn praktische oplossingen die een wetenschappelijke basis hebben, zijn alle opleidingen die ik aanbied gericht op het vakmanschap van coaching van kinderen, pubers en ouders.
Nog steeds geniet ik wanneer ik een nieuwe ontdekking doe waardoor een kind en zijn ouders snel geholpen zijn.

In het geven van coaching en opleidingen vinden mijn behoefte aan verbinding, competentie en autonomie hun weg…In onderstaande video vind je alle informatie over mij als docent van de opleiding tot kindercoach en opvoedcoach:

Mag ik je begroeten tijdens een opleiding?
Meld je aan via de website van Centrum Tea Adema


Meer lezen en kijken:

Lees ook: Ouders moeten leren luisteren
Lees ook: Ouders horen bij het coachtraject van kinderen
Lees ook: Leer een pester een goede leider te worden
Lees ook: 11 missers bij kindercoaching
Lees ook: Wie heeft de regie in huis?
Lees ook: Concentratieproblemen bestaan niet

Bekijk ook: Luisteren naar kinderen
Bekijk ook: Elegant communiceren voor pubers
Bekijk ook: 22 dingen die boze kinderen kunnen leren
Bekijk ook: De pijn bij (v)echtscheiding


Je las een blogartikel van Centrum Tea Adema…

…maar kijk gerust ook eens naar de andere informatie op onze website:

Opleidingen voor (aspirant) kindercoaches en beroepskrachten:

Hulp voor kinderen en hun ouders:

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen en video’s vol tips en inzichten?

Like dan onze Facebook-pagina of schrijf je in voor onze 2-wekelijkse nieuwsbrief. Allebei mag ook. ;-)