Of je het nu leuk vindt of niet: Ieder kind krijgt ermee te maken. En er zijn iedere dag talloze voorbeelden waar kinderen zich doorheen moeten worstelen.
Denk maar eens aan een onterechte boze opmerking van ouders of de leraar. Of niet gevraagd worden voor een feestje. Niet geloofd worden als je zegt iets niet gedaan te hebben. Een onvoldoende krijgen omdat de leraar niet het juiste huiswerk had gegeven. Beschuldigd worden van iets, onterecht verliezen door een scheidsrechter die een foute beslissing neemt.
De voorbeelden zijn eindeloos en komen iedere dag voor.

Levens onrecht

Naast de huis, tuin en keuken incidenten waarover je heel boos kunt worden omdat ze onrecht doen, is er nog een ander soort onrecht wat ik het onrecht van het leven noem.
Dit gaat over ziekte, armoede, overlijden, ouders die gaan scheiden, huizen die verwoest worden, vluchten en oorlog.
Helaas moeten veel kinderen ook leren omgaan met dit soort onrecht van het leven waar in feite niemand een antwoord op heeft omdat het je zomaar kan overkomen.

Wat als het ergste je overkomt

We kunnen kinderen niet goed voorbereiden op het onrecht wat hen zonder uitzondering zal overkomen. Sterker nog, als ouders worden we vaak zelf uit het veld geslagen door het levensonrecht en bij de dagelijkse onrecht incidenten reageren we als opvoeder niet altijd handig.
En juist in het opvoeden van kinderen ligt een antwoord om kinderen te leren omgaan met onrecht.
Wanneer kinderen al jong hebben geleerd te dealen met lastig gedrag van anderen en oneerlijkheid op meerdere gebieden, leren ze veerkracht ontwikkelen. En veerkracht helpt om tegenslagen te overwinnen en te kunnen blijven staan in de stormen des levens.

Wat kunnen kinderen leren

Om veerkracht te ontwikkelen is het belangrijk dat kinderen allereerst leren omgaan met teleurstelling en met het leren accepteren van een Nee. Die vaardigheden zijn al te leren door een peuter die het snoepje wil of zijn schoentjes niet aan wil doen. Als het kind ouder wordt, moet het misschien meehelpen met klusjes en huiswerk maken en doorzetten om iets af te maken. Ook moet het leren een goed humeur te houden als iets leuks niet doorgaat omdat je iets moet doen wat je vergeten was. Tegenwoordig worden dit de executieve functies genoemd die helpen om een succesvol leven te kunnen leiden en helpen veerkracht te ontwikkelen.
En juist deze belangrijke vaardigheden staan in de opvoeding erg onder druk in deze tijd.

Wat kunnen ouders leren

De houding van ouders is voor kinderen cruciaal om te leren omgaan met de vervelende zaken des levens.
Veel ouders vinden het erg moeilijk om het uit te houden als hun kind niet zo goed in zijn vel zit. Veel ouders spannen zich daarnaast tot het uiterste in om het leven van hun kind zo aangenaam mogelijk te maken.
Gaat er een keer iets mis dan staan ouders onmiddellijk paraat om de problemen van kinderen op te lossen.

Wat ik kinderen meer zou gunnen

Ik vraag vaak aan ouders, leraren en hulpverleners wat er zou gebeuren als wij eens meer achterover zouden leunen. Hoe kan het toch dat we het verleerd lijken te zijn om te vertrouwen op de capaciteiten van de kinderen. En erger, dat we kinderen alle kansen ontnemen om te leren van de huis, tuin en keuken teleurstellingen en het onrecht wat hen wordt aangedaan op het plein, in de klas en op straat.
Wanneer kinderen gewoon boos mogen zijn op wat hen overkomt en vervolgens zelf een oplossing kunnen vinden met de steun van de volwassenen om hen heen, leren ze veel en met name zelfvertrouwen!

Waar worden kinderen sterk van

Kinderen leren dat ze hulpeloos zijn en dat ze iemand nodig hebben om hun zaakjes op te lossen als ouders alles voor hun voeten wegvegen.
Het kind troosten en erkenning geven voor het onrecht wat hen overkomt en vervolgens het kind uitdagen om te leren omgaan met die tegenslag, leert kinderen dat ze zelf invloed hebben op wat hen overkomt zodat ze niet het slachtoffer hoeven zijn.
Het kleine onrecht kan zo een geschenk zijn om te helpen bij het al jong leren dealen met moeilijkheden in het leven.

Tegeltjes wijsheid

In de slaapkamer van mijn ouders hing vroeger een tegeltje met de tekst:

Van het concert des levens krijgt niemand een program

Als kind moest ik er altijd naar kijken en begreep ik het niet zo goed. Nu denk ik wel eens dat het een mooie reminder kan zijn voor ouders om hen te helpen met het kleine dagelijkse leed zodat zij hun kinderen helpen voorbereiden op het grote leed wat op een dag vast aan de deur klopt.
Wanneer kinderen al van jongsafaan oefenen in het omgaan met onrecht, zullen ze meer zelfvertrouwen en veerkracht ontwikkelen die hen helpt om de grote tegenslagen aan te pakken.


Dit artikel werd gepubliceerd in de weekendbijlage van het Friesch Dagblad van 2 juni 2019.

Spreekt deze blog je aan? Ik vind het een compliment als je deze deelt. Wanneer je deze tekst of gedeeltes daarvan wilt gebruiken, vraag dan even toestemming.


Meer artikelen:

Lees ook: Is het wijs om kinderen te coachen?
Lees ook: Wie ruimt jouw rotzooi op?
Lees ook: Waarom moet alles leuk zijn?
Lees ook: Hoe ga je om met tegenslag?
Lees ook: Hoe deal je met onrechtvaardigheid?
Bekijk ook: Hoe leer je volgehouden aandacht?
Bekijk ook: Hoe leer je omgaan met emoties?