Onlangs werd aan mij gevraagd om mee te werken aan een artikel van het Eigen Huis Magazine over hoe je het beste kunt verhuizen met jonge kinderen.

Voor kinderen kan het een grote stap te zijn om te verhuizen, zeker wanneer het een stad of dorp verder is en de oude school, vriendjes, sportclubs en alles opnieuw opgebouwd moet worden.

Veel onderzoek

Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van verhuizen op kinderen.
Verhuizen is geen ramp zoals verlies of ziekte., maar het geeft wel stress.

Schoolprestaties en sociale vaardigheden kunnen er onder lijden wanneer er meerdere keren verhuisd gaat worden .

Opmerkelijk is dat Denen vaker later in hun leven last hebben van een verhuizing. Ze raken vaker in de criminaliteit en gebruiken vaker drugs.

Wanneer een verhuizing een negatieve oorzaak heeft zoals verlies van werk, echtscheiding of  schulden, dan is het voor kinderen ook moeilijker,
Wanneer ouders om een positieve reden verhuizen is het een minder negatieve ervaring.

De leeftijd van verhuizing is ook belangrijk. Zo schijnt tussen 12 en 14 de moeilijkste leeftijd te zijn voor een verhuizing.
In de pubertijd, waar sociale relaties en vriendschappen een steeds belangrijker rol spelen, is een verhuizing in deze tijd een kwetsbaar besluit.
En de meest logische uitkomst van de onderzoeken is het feit dat steun helpt.

Wat is wijsheid?

Naar aanleiding van de onderzoeken en praktijkervaringen mocht ik ook iets vertellen over kinderen en verhuizen.
Hierbij een iets uitgebreidere versie dan wat er in het artikel stond.

Los van de oorzaak van de verhuizing is het cruciaal hoe ouders ermee omgaan en ook het karakter van het kind is belangrijk.
Wanneer ouders blijmoedig de leiding nemen, volgt het kind gemakkelijker.
Dit betekent niet dat ouders hun kind niet serieus hoeven nemen. Integendeel: Ouders die ferm en blijmoedig de leiding nemen, zijn juist in staat het kind te horen en het kind te erkennen in hoe moeilijk het is en ze nemen het kind daarna mee in eigen ritme en tijd in de positieve flow.

Omgaan met emoties

Verdriet, woede en angst is heel normaal bij grote onoverzichtelijke gebeurtenissen.
Wanneer ouders deze erkennen, kunnen ze daarna gemakkelijker overgaan tot het in kaart brengen van de vaardigheden die een kind al bezit.
Immers, ooit was je ook voor het eerst in groep 1, op de zwemles en op sport. Dat is ook goed gegaan omdat jij vrienden kunt maken en vrienden kunt houden.

Wanneer je de vaardigheden helder hebt, geeft dit houvast.
Wat je eenmaal kon, lukt ook een tweede en derde keer en dat geeft zelfvertrouwen.

Voor jongere kinderen zijn die emoties lastiger omdat jonge kinderen nog minder woorden tot hun beschikking hebben en hun angst, verdriet en onzekerheid eerder in moeilijk gedrag uiten door lawaai te maken met het hele lijf.
Ouder doen er dan goed aan hen te helpen met het benoemen wat zo angstig of verdrietig is en hen te troosten.
Een machtsstrijd ligt zomaar op de loer omdat ouders vaak niet door hebben hoe moeilijk het kind het heeft omdat het zoveel lawaai maakt.
Dat lawaai wordt niet altijd goed geïnterpreteerd.

Geef kinderen een taak

We hebben de neiging om kinderen uit de wind te houden, maar het is juist heel helpend wanneer ze zelf hun spulletjes in dozen doen en ook werkelijk zien en meedoen met wat er nodig is en wat er gebeurt.
Wanneer je in actie bent, ben je in controle en overkomen de dingen je niet.
Dit geeft zekerheid en je kunt ook trots zijn op jezelf.
Na de verhuizing kun je als gezin het vieren dat het gelukt is en misschien is er een kleine beloning voor het meehelpen.
Zo wordt de verhuizing een gezinsgebeuren wat de band kan versterken.

Wat te doen met de achterblijvers

In mijn praktijk kom ik met regelmaat kinderen tegen die te maken hebben gehad met een verhuizing en nog steeds heimwee hebben.
Soms is de verhuizing wel 10 jaar geleden en uit het heimwee zich in moeilijke sociale contacten of teruggetrokken of juist boos gedrag.

Wat erg belangrijk is, is dat er goed afscheid wordt genomen van de klas, de sportclub, de muziekles, de buren en iedereen die belangrijk is.
Je kunt de kinderen een kaartje laten maken waarin ze in korte of langere bewoordingen beschrijven waarom ze blij met de persoon waren en misschien wat belevenissen noteren.
Ook is het belangrijk dat ze de ander het beste toewensen nu de wegen scheiden.
Wanneer het kan, is het ook mooi als de achterblijvers in bijvoorbeeld een schriftje de beste wensen en herinneringen meegeven.
Zo is er een document wat in de tijd een stip zet en waarnaar teruggekeken kan worden.
Afscheid nemen en afscheid geven is erg belangrijk omdat je na een afscheid verder kan.
Met open eindjes is het lastig leven.

Het nieuwe leven

En dan op een dag is alles weer gewoon.
Voor ouders en volwassenen is dat vaak sneller omdat zij het ritme oppakken.
Kinderen hebben hun eigen tijd nodig en moeten vaak wennen aan heel erg veel nieuwe grote en kleine veranderingen.
Dit kost energie en tijd en het is goed daarbij stil te staan en er rekening mee te houden.

Tenslotte kan een verhuizing ook heel leerzaam zijn omdat het kind nieuwe vaardigheden leert en flexibiliteit op meerdere gebieden.

En dat kan een mooie nieuwe start zijn door een verhuizing.


Informatie uit deze blog werd in een artikel gepubliceerd in het Eigen Huis Magazine van november 2018.

Wanneer je deze tekst, of gedeeltes daarvan, wilt gebruiken vraag dan even toestemming.
De link mag gedeeld worden op social media.

Meer artikelen:

Lees ook: Wat is de impact van een verhuizing?
Lees ook: Wie ruimt jouw rotzooi op? 
Lees ook: Wanneer houden we eens op met dat alles leuk moet zijn?
Lees ook: Gu