Leren omgaan met onrecht, teleurstelling, wachten, je zin niet krijgen, frustratie omdat je niet weet hoe je iets moet doen of wat je moet zeggen, iemand die iets van je wil wat jij niet wilt, iemand die je zonder respect behandeld, iemand die iets van je afpakt, omgaan met verliezen.

Dit en nog veel meer zijn allemaal redenen om boos te worden. Heel logisch en ook heel gezond. Boosheid is een emotie die ons helpt voor onszelf op te komen, die helpt om grenzen te bewaken en die helpt om een gezond zelfbeeld te ontwikkelen.

Boosheid heeft dus een belangrijk doel en de kunst is om op een goede manier boosheid te leren uiten.
En met goed wordt bedoeld dat jij, andere mensen en dingen om je heen héél blijven.

Wat als het niet loopt zoals je wilt

Jonge kinderen leren al vrij snel dat het in de wereld niet gaat zoals zij graag willen. Het kind wat begint te kruipen en te ontdekken ontmoet al vrij snel een NEE. Ook merkt het kind dat je soms moet wachten om je behoeften vervuld te krijgen zoals eten, het snoepje, het cadeautje of op mama omdat die nog schoenen aan moet trekken.

Wachten en je zin niet krijgen kan voor een kind enorm moeilijk zijn en kan grote boosheid oproepen. Afhankelijk van het temperament van het kind wordt die boosheid met meer of minder lawaai kenbaar gemaakt. En logischerwijs geeft veel lawaai weer veel reactie. Wil je kinderen hiermee helpen dan is het goed om steeds opnieuw uit te leggen wat de regels zijn, deze duidelijk en deze consequent te hanteren.

Wat als een kind moeite heeft met wachten en een Nee.

Wachten en niet kunnen krijgen wat je wilt heeft ook te maken met tijdsbesef en tijd gevoel. Het kind moet dus leren omgaan met tijd en tijd verdelen.

Ook heeft dit kind te leren dat andere kinderen soms eerst iets mogen om welke reden dan ook. Het uitleggen en zichtbaar maken van redenen waarom andere kinderen voorrang krijgen is heel belangrijk. Ook kunnen ouders uitleggen er wél is.

Veel kinderen in deze tijd van passief vermaak door een beeldscherm moeten nog leren zichzelf te vermaken met eigen activiteiten. Bovendien is het een leertaak van kinderen om hulp te leren vragen.

In rustige en in onbelangrijke situaties is het handig om kinderen te leren een Nee te accepteren door hiermee te oefenen. Het leren van het woord ‘Jammer’  kan daarbij flink helpen. Als kinderen woorden leren om hun gevoel van boosheid of machteloosheid uit te drukken, kan dat veel verschil maken.

Wat als een kind iets te moeilijk vindt

Sommige kinderen vervallen in driftbuien of een woede uitbarsting als hen gevraagd wordt iets te doen. Vaak vindt een kind de taak of opdracht te moeilijk of weet het niet hoe het aan te pakken. Volwassenen zijn vaak verbijsterd en worden ook boos omdat niet altijd duidelijk is dat er een relatie is tussen de taak en de boosheid van een kind.

Wat kan helpen is de taak op te delen in deeltaken en uitleg geven over de verschillende stapjes van de taak. Ook hierbij is het van belang om kinderen te leren tijdig om hulp te vragen en het kind te laten weten dat het er niet alleen voor staat.

Voor kinderen die gevoelig zijn voor faalangst en perfectionisme is het altijd verstandig om te oefenen met het krijgen van eigen taken zodat gevoel van eigenwaarde en nuttigheid worden versterkt.

Wat als je je de mindere voelt

Sommige kinderen zijn erg gevoelig in hun beleven van hun eigen waarde, zelfbeeld en imago. Wanneer dit gevoel wordt bedreigd, kunnen ze in hun onmacht ook weer in woede of drift uitbarsten. Leren verliezen heeft hier me te maken, maar ook fouten durven maken en pesten en plagen.

Als een kind buitenproportioneel boos wordt in dit soort situaties heeft het kind te leren omgaan met grenzen en met het leren vertalen van gedrag van anderen en situaties. Met name hooggevoelige kinderen hebben moeite met het onderscheiden wat bij hen hoort en wat bij anderen hoort. Ze voelen de wereld meer als één geheel en betrekken daardoor veel situaties en uitspraken op zichzelf alsof het henzelf betreft.

Deze kinderen hebben te leren dat hun gevoel van eigenwaarde los kan staan van anderen en de situatie waarin ze zich bevinden.

In mijn praktijk is werken met puzzelstukken, matjes en touw heel succesvol in het leren over jouw plek, je grenzen en voor het versterken van het zelfvertrouwen.
Ouders kunnen steeds opnieuw de situatie uitleggen. Het leren van de woordjes ‘Nou en…’ met bijbehorende lichaamshouding blijkt ook heel goed te helpen.

Wat als het niet eerlijk is

Kinderen die flippen omdat iets niet eerlijk is of als ze onrecht ervaren, zijn in feite hele zuivere kinderen.
Het valt voor deze kinderen niet mee om oneerlijkheid, onrecht en gemeenheid te verdragen. Daarbij past ook een tekort aan aandacht en jaloezie. Als andere kinderen niet willen spelen, later naar bed mogen gaan of in hun ogen voorgetrokken worden is dat moeilijk uit te houden.

Wat deze kinderen kan helpen is zijn sociale vaardigheden als vragen om mee te mogen doen, leren wachten, het goede moment leren kiezen, uitspraken en gedrag van anderen niet persoonlijk opnemen en in sommige situaties ervoor kiezen om iets anders te gaan doen. Vooral ouders kunnen hun kind hierbij helpen door de situaties uit te leggen, het kind helpen met leren accepteren dat situaties vaak eenmaal zijn zoals ze zijn en ook weer het leren omgaan met eigen en andermans grenzen. Bovendien is het nuttig voor deze kinderen om zich leren af te wenden. Ze hoeven niet de redders van de wereld te worden en kunnen hun boosheid ook leren reguleren door argumenten voor onrecht te leren.

Al met al zijn er in een kinderleven dus iedere dag talrijke situaties die boosheid kunnen oproepen. Dat is  een prachtig gegeven en volwassen kunnen kinderen helpen te leren deze boosheid te stroomlijnen in het uiten van deze emotie. Het leren van woorden helpt al veel, maar ook het leren over grenzen, weglopen én zeker niet onbelangrijk het voorbeeld van ons volwassenen hoe die omgaan met de eigen boosheid. Immers als papa slaat en mama vloekt, leert het kind dat dit bij boosheid hoort. En misschien is ons gedrag als we boos zijn wel de belangrijkste les voor kinderen…..


Speciaal voor ouders: 5-stappenplan om je boze kind te helpen

Heb jij ook een boos kind thuis en kun je wel enige ondersteuning gebruiken?

Volg dan mijn