Het is vakantie en een zee van tijd ligt voor ons. Heerlijk, maar vaak na een paar dagen beginnen sommige kinderen het al moeilijk te krijgen. Bovendien zijn er best veel kinderen die de eerste de beste vakantiedag al van slag zijn.

 • Want hoe kom je zo een lange dag door?
 • Waar is de veilige structuur en het ritme gebleven?
 • Wat als je niet zoveel hobby’s hebt?
 • Wat als al je vriendjes al op vakantie zijn?
 • Wat als je niet gewend bent om iets voor jezelf te verzinnen?
 • Wat als je het moeilijk vindt je langere tijd met iets bezig te houden?
 • En wellicht de belangrijkste: Wat als je van je ouders geen scherm voor je neus mag hebben gedurende een hele dag?

Verveling

Verveling is net alsof de tijd stilstaat. Je weet niet wat je moet doen of je vindt dat wat er wel te doen is, niet leuk genoeg. Verveling is een onaangenaam gevoel en daar willen we zo snel mogelijk van af.
Meestal zijn moeders de klos als een kind zich verveelt. “Mama, wat moet ik doen” is nog wel de meest vriendelijke variant.

Vaak gaan kinderen dreinen, zeuren of hun moeder stalken. Niet dat dit wat oplost overigens want mama weet het  ook niet. Bovendien worden alle suggesties van mama afgewezen als zijnde STOM en worden de humeuren er niet beter op.
En mama trapt er altijd in :-) Want het is heel erg vervelend als een kind zich verveelt en vaak denken de volwassenen dat ze een oplossing moeten aandragen. Dat is ook meestal de eerste reactie: “Doe maar……”

Verveling heeft direct te maken met wat wij belangrijk vinden en zelf aankunnen als volwassene. Voor veel kinderen is het dagelijkse kost dat een dag van minuut tot minuut is ingevuld. Eventuele vrije momenten worden wel met een beeldscherm opgevuld. Ik vrees dat we zonder tv, telefoon en ipad nog een veel groter probleem zouden hebben met zich vervelende kinderen. Hoeveel ouders zouden er zijn die hun kind toestaan zich te verschansen achter een schermpje?  Met het gevaar dat als dat wegvalt er niets meer is?

In de vakantie of als het mooi weer is, komt verveling makkelijker om de hoek kijken. Immers dan willen we buiten zijn of vinden tenminste dat we naar buiten moeten gaan…….

Wanneer vervelen kinderen zich

Er zijn verschillende momenten waar te nemen die een groter risico geven op verveling:

 • Als het vertrouwde ritme wegvalt, zoals wanneer het net vakantie is en er geen vriendjes paraat zijn.
 • Als te weinig mogelijkheden worden ervaren om te doen. Dit hangt soms af van het weer voor de buitenkinderen en te weinig bezigheden voor binnenshuis.
 • Sommige kinderen vinden het erg moeilijk om alleen te zijn of kunnen zichzelf niet vermaken.
 • Sommige gezinnen hebben de vrije tijd altijd vol gepland met activiteiten zodat een kind geen idee heeft dat het zelf iets kan verzinnen.
 • Iedere leeftijdsfase vraagt weer andere activiteiten. Over het algemeen vermaken jonge kinderen zich makkelijker met dat wat er in de directe omgeving aanwezig is. Hoe ouder kinderen worden, hoe sneller er van te voren al een oordeel is over een activiteit. Hoe ouder hoe meer eisen er aan de realiteit van het volwassen worden, voldaan moet worden. Daarom kunnen pubers zich soms heel erg naar voelen als ze zich vervelen.

Motivatie

Om iets te gaan ondernemen heb je een drive van binnen uit nodig, ook wel motivatie genoemd. Dit is een sterke beschermer in het tegengaan van verveling. Kinderen die vooral reageren op prikkels van buitenaf, vervelen zich sneller. Immers als de prikkels wegvallen, voelen ze zich onthand en misschien wel hulpeloos en machteloos. Wanneer een kind drive van binnen uit heeft, zal het in actie komen en/of iets gaan bedenken. Bovendien neemt dit kind initiatief om anderen te gaan betrekken in zijn plannen.

Ieder kind wordt van binnenuit warm voor andere dingen. Waar het ene kind enthousiast wordt van het samen met andere kinderen spelen, vindt een ander het geweldig om hele projecten te bedenken om uit te werken. Al dan niet alleen. Weer andere kinderen houden van competitie en willen winnen of de baas spelen. De kinderen die nieuwsgierig zijn kunnen als ware onderzoekers iets gaan ontdekken met het maken van plakboeken en al.

Motivatie is een belangrijke drijfveer om de dag door te komen en hoe meer een kind bekend is met een innerlijke drive, hoe minder het zich zal vervelen.

Behoefte

Misschien nog wel het meest belangrijk van alles is de onderliggende behoefte. Daar waar kinderen het meest behoefte aan hebben is veiligheid en geborgenheid. Voor veel kinderen staat dat tijdens de vakantie op losse schroeven. Immers, de dagelijkse structuur is anders, ouders moeten vaak werken en dan komen opa en oma, er is opvang en er is ook nog de vakantie buitenshuis.

Door het missen van het dagelijkse gebeuren kunnen kinderen behoorlijk van slag raken en op zoek zijn naar een nieuw evenwicht. Als een kind dan ook nog weinig drive kent, ligt verveling op de loer.

Een andere behoefte is betekenisvol bezig zijn. Veel kinderen, vooral de (beginnende) pubers, klagen bij voorgestelde activiteiten dat het niks is. Ze ervaren geen voldoening van de activiteit, maar weten ook niet wat er voor in de plaats kan komen.

Dan is er ook nog een groot verschil in de behoefte aan gezelschap, maar ook in lichamelijke activiteit. De buitenkinderen moet bewegen. Die gaan bij wijze van spreken ’s ochtends de deur uit en die je zie ’s avonds wel weer binnenvallen. Ze hebben geen idee wat ze hebben gedaan, maar waren de hele dag in touw. De binnenkinderen hebben minder vierkante meters nodig en die zullen in huis sneller iets vinden om te doen.

De grootste behoefte die de meeste kinderen echter hebben, bestaat uit aandacht. Ze kunnen dit opeisen door te jengelen en te miepen en piepen, maar ouders kunnen het ook vóór zijn door gericht aandacht te geven  wanneer zaken wel goed lopen.

Wanneer ouders de belangrijkste behoeften van hun kind herkennen, kunnen ze hier rekening mee houden en een beetje sturen in een gewenste richting.

Vervelen moet

Door het uit te houden als kinderen zich vervelen, leren kinderen een belangrijke les. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor hoe ze zich voelen en ouders doen er goed aan hen dat te leren en hen niet te bedienen met gemak. Jonge kinderen zullen zich zelden vervelen omdat het hele huis een spel is. Alles in de omgeving is potentieel speelgoed en vermakelijk.
Pas al kinderen naar de basisschool gaan, loop je het risico op verveling.

Ouders kunnen hun kind helpen door te erkennen hoe vervelend het is en het vertrouwen te geven dat ze dit probleem kunnen oplossen.
En als ze het niet oplossen is het ook helemaal goed als ze een uurtje of wat voor zich uit staren. Dat kan ook buitengewoon nuttig zijn om tot jezelf te komen. Als er tenminste niet een schermpje voor de starende ogen wordt geplaatst :-)

En als je dacht dat ik je tips ging geven tegen verveling? Lekker niet, die mag je zelf bedenken.
Alhoewel, hieronder toch een paar :-)

Lees ook: Verveling? Ga mandala tekenen
Lees ook: Vakantie tip voor thuis
Lees ook: Speeldozen
Lees ook: Graffiti onder de tafel
Lees ook: De zeurende moederclub
Lees ook: Het mag niet van de buurvrouw
Lees ook: