boekKinderen hebben normaal gesproken een natuurlijke ontwikkelingsdrang. Het ene kind heeft van zichzelf meer ambitie om zich te ontwikkelen dan het andere kind. Ieder kind is nieuwsgierig naar zijn omgeving en vanuit verwondering gaat het kind op ontdekkingstocht. Die ontdekkingstocht zou je ook leren kunnen noemen.
De baby leert over zwaartekracht en omvang door het grijpen naar voorwerpen. Later komen daar woorden bij en wordt de wereld steeds overzichtelijker door het zich steeds verder ontwikkelende kader.
Wist je dat een kind de helft van alles wat het weet, in de eerste vijf jaar van van zijn leven heeft geleerd?

Dan komt school

En dan komt de school……
Ooit was het de bedoeling dat kinderen in groep 1 en 2 de voorbereiding leerden van alle concepten die te maken hebben met leren. Voorbereidend lezen, schrijven en rekenen en sociaal-emotionele voorbereiding op het uitbouwen van de ontwikkeling nadat de basis stevig is gelegd.
Ooit gebeurde dit op de kleuterschool door heel, heel veel bewegingsspelletjes van de grove beweging naar de fijne beweging, Het gebeurde ook in heel veel groepsspelen met sociale codes en vooral letterlijke speelruimte in poppenhoeken, bouwhoeken en andere ontdekplekken.
Helaas moeten kinderen vanaf 3 jaar tegenwoordig stil zitten en getest worden en heeft leren vooral een intellectuele ontwikkeling maatstaf gekregen……

Dan komt het kind

Het kind wordt jaren gevolgd met cito-scores en moet dan in het voortgezet onderwijs nog meer presteren en liefst zo hoog mogelijk.
De vraag die zich dan opdringt is:
Hoe kunnen we het kind voorbereiden zodat het jarenlang de benodigde leertaken gaat vervullen?
Hoe gaat een kind het leren nog jaren volhouden?
Veel kinderen zullen min of meer automatisch hun taken oppakken en veel kinderen gaan gelukkig gewoon met plezier naar school.
Maar hoe gaat het met de kinderen die het best wel lastig vinden om het leren vol te houden?
Hoe gaat het met kinderen die geen verbinding hebben met dat wat ze leren?
Hoe gaat het met de kinderen die last hebben van concentratieproblemen, faalangst of niet goed weten hoe ze het allemaal moeten organiseren?

Dan komt leren

Hoe ouder een kind wordt, hoe meer het moet leren met inspanning. Het min of meer automatisch leren zoals dat gebeurde in de voorschoolse periode is met de start van de school carrière grotendeels voorbij. We blijven iedere dag leren, maar vaak zijn de dingen die we automatisch leren van een andere orde.

School gaat, terecht, altijd door met het programma. Kinderen die ergens een ‘storing’ hebben ervaring haken echter af. Dit kan zijn door ziekte, echtscheiding, afleiding, nog niet schoolrijp zijn of elke andere mogelijke oorzaak.
Als school door gaat en het kind mist essentiële lesstof, dan ontstaat er een gat wat het kind moet dichten. Ogenschijnlijk functioneert het kind gewoon mee, maar ondertussen geeft het signalen van faalangst, concentratieproblemen, een niet effectieve leerstijl en motivatieproblemen. Het aanbieden van meer en hetzelfde leidt vaak tot meer frustratie. Het kind coachen over het leren zelf biedt dan vele malen meer perspectief.

En dan komt Ik leer leren :-)

Het ik leer leren programma is ontstaan door het coachen van heel veel kinderen met leerproblemen. Vele leerproblemen worden aangepakt door meer van hetzelfde. Namelijk door bijvoorbeeld de inhoud meer, of net even anders te laten oefenen of huiswerkbegeleiding aan te bieden. Meer oefenen met spelling, sommen en begrijpend lezen en/of met een andere methode. Dit helpt de kinderen die de lesstof niet hadden begrepen uitstekend, maar helpt niet als er iets anders aan de hand is.
Door de training en het werkboek Ik leer leren komen kinderen erachter wat leren is en hoe ze het kunnen aanpakken en naar hun hand zetten. De eerste les met de eerste drie bladzijden zijn al cruciaal, zo is inmiddels gebleken. Er zijn zelfs meerdere kinderen die na het behandelen van deze eerste pagina’s van deze training, het licht zagen en verder konden.
De principes van leren, het waarom van leren, leerstrategieën, inzicht in factoren die tegenwerken dan wel helpen bij het leren en hoe je het slim kunt aanpakken komen aan bod. De trainer/coach krijgt hierdoor in het eerste half uur van de training al precies in kaart wat het kind kan halen in deze training. Heeft een kind als belangrijkste obstakel motivatie, faalangst, plannen, organiseren of een onhandige leerstrategie? De trainer/coach kan het kind hierop in de volgende sessies doeltreffend op weg helpen.

Wanneer kinderen steeds verder in het schoolsysteem komen, hebben ze het meer nodig om kennis te hebben over het hoe, wat en waarom van leren. Vaak hebben kinderen die kennis, maar weten ze niet dát ze die kennis hebben. Het bewust maken van die kennis en het leren van verschillende manieren van leren, het leren overwinnen van obstakels, het doeltreffend leren organiseren van het het leren kan voor veel kinderen het verschil maken om de schooltaken vol te houden.

Voor lerende kinderen is het een noodzaak hen tijdig te leren wat leren wel is en wat leren niet is. Zodat ze innerlijk kunnen kiezen voor leren omdat ze weten waar het over gaat. Ze leren handige foefjes en weetjes om huiswerk te maken, maar vooral leren ze vertrouwen te hebben in hun eigen kunnen.
En daar kunnen ze jaren mee vooruit….

De essentie van leren

De schoolcarrière van een kind zou dus wel eens minder kunnen afhangen van het IQ van een kind. Eigenschappen als doorzettingsvermogen, durf, hulpvaardigheid, inzet, belangstelling maar wellicht vooral nieuwsgierigheid en verwondering zouden wel eens de allerbelangrijkste component kunnen zijn. Wanneer we daar weer een beroep op doen en we weten het kind te motiveren voor leren, dan zouden faalangst, het concentratieprobleem en de moeite met het organiseren wel eens heel snel opgelost kunnen zijn.
Het kind richt zich op de toekomst en doorloopt stapsgewijs en geconcentreerd alle stappen van het leren op zijn eigen wijze die voor hem effectief is.
Nieuwsgierigheid en verwondering zijn de drijfveer. Het richting houden op het doel houdt het in beweging. Net zoals de baby bijna automatisch tot kleuter groeide en alle concepten leerde die nodig waren voor verdere ontwikkeling …..

Lees ook: Het programma Ik leer leren en de trainers
Lees ook: Concentratieproblemen bestaan niet !!
Lees ook: Het kind zonder startmotor
Lees ook: De IQ illusie
Lees ook: Wat is de onderliggende boodschap van de Cito? 
Lees ook: Hebben wij Mr. Kanamori nodig?
Lees ook: