Roeren KLEURVERSIE copyDe reclame met het boze spartelende kind en de moeder die ernaast gaat liggen is een topper. Naast dat het gewoon heel grappig is, is het ook heel herkenbaar en is de aanpak eens iets heel anders.

Iedereen heeft wel een een scene in een winkel aangetroffen tussen een kind en ouder. En iedereen heeft er dan een mening over, weet wat helpt en is lekker blij dat het hem niet overkomt. Zo simpel is het.

Wat is boosheid?

Boosheid behoort tot de primaire emoties. Dit betekent dat elk mens deze emotie kent en dat boosheid in iedere cultuur dezelfde uiterlijke kenmerken heeft. De gebaren die ermee samen kunnen gaan, kunnen per cultuur verschillen. De gezichtsuitdrukking is echter universeel voor alle mensen. Los van taal zal iedereen een boos persoon herkennen.

Daarmee is al duidelijk dat boosheid iets is, wat er gewoon is. Sterker nog, boosheid is goed en gezond omdat het heeft te maken met grenzen. Waar geen grenzen zijn, is onveiligheid.

Boosheid wordt echter vaak verward met de uitingsvorm ervan die zichtbaar is als agressie en geweld. Boosheid op zichzelf is gewoon energie wat zich naar buiten richt en daarmee een ontlading van gevoelens van frustratie en spanning. Niks meer, niks minder.

Wat gebeurt er tussen ouders en kinderen

Vanaf de geboorte ontwikkelen er zich tussen ouder en kind patronen. Daarbij is frustratie onvermijdelijk. Het kind raakt gefrustreerd als er niet aan zijn behoeften wordt voldaan en de ouder raakt gefrustreerd als het kind zich te veeleisend gedraagt ten opzichte van wat de ouder kan geven. Het ene kind heeft daarbij een gemakkelijker temperament dan de ander. Daarnaast kan de ouder zich ook door het ene kind meer uitgedaagd voelen dan door het andere kind.

Bovendien groeit het kind groter en wordt het zelfstandiger. De eisen die aan het ouderschap worden gesteld wijzigen per leeftijdsfase. Een peuter die zich in sneltreinvaart ontwikkelt en de wereld ontdekt zal gemiddeld genomen meer gecorrigeerd moeten worden dan een kind van 10. Komen de behoefte aan de wereld verkennen door het kind enerzijds en het vermogen hierop te anticiperen door de ouder anderzijds overeen, dan verloopt deze fase vrij soepeltjes.

Komen ouder en kind echter veelvuldig in botsing over dagelijkse beslommeringen, dan is een patroon snel geweven,met een voorspellend breiwerk in de toekomst als gevolg :-)

Hoe doorbreek je het patroon

Tegen de tijd dat ouders en kinderen bij de kindercoach komen met het thema boosheid, is er al heel wat gebeurd. Strikt genomen gaat het dan al lang niet meer over boosheid, maar over de manier waarop de uiting van boosheid prominent op de voorgrond is komen te staan. En dat is een hele andere discussie.

Die discussie kun je aangaan door eerst een aantal zaken op een rij te zetten:

 • Wat is de behoefte van de ouder. Vaak hebben ouders meer behoefte aan rust en harmonie.
 • Wat is de behoefte van het kind. Vaak wil een kind gehoord en gezien worden in zijn frustratie.
 • Hoe en wanneer wordt de behoefte van de ouder geweld aan gedaan
 • Hoe en wanneer wordt aan de behoefte van het kind geweld gedaan.
 • Wat is het patroon van de boosheid en de uiting hiervan.
 • Wat is er al gedaan met het probleem over boosheid en wat was het gevolg.

Het geheim van het boze kind

Omdat de uiterlijke (ongewenste) manier van boosheid vaak aanleiding is voor een vraag naar verandering, is het goed om eens te kijken wat het kind eigenlijk wil bereiken met zijn boosheid.

 • Het eerste geheim is de behoefte aan contact. Van een boos kind kan een volwassene erg moe worden, maar bedenk eens wat een energie en liefde er in die energie zit. Je kind vind het de moeite waard om de strijd met je aan te gaan en jij bent veilig genoeg voor hem om zijn diepste frustratie te laten zien.
 • Het tweede geheim is de behoefte aan liefde. Zonder warmte, aanraking en liefde verpieteren kinderen. Kinderen hebben liefde en aandacht nodig om zich te ontwikkelen en om zichzelf te kunnen positioneren ten opzichte van anderen. Aandacht en liefde zijn nodig om te weten of je op de goede weg bent, de juiste dingen doet en of je nog bestaansrecht hebt.
 • Het derde geheim is de behoefte aan duidelijkheid en grenzen. Zonder grenzen is de wereld van een kind zeer onveilig. Als je weet hoe het werkt om je heen, wat er van je verwacht wordt en wat jij kunt verwachten in de dagelijkse routine, dan kun je gewoon de dingen doen die gedaan moeten worden en hoef je je geen zorgen te maken of alles om je heen wel veilig is en blijft.
 • Het vierde geheim is een goed gevoel van eigenwaarde. Een kind ontwikkelt alleen een zelfbeeld als anderen hem daar input voor leveren. Ieder mens wil zich blij en gelukkig voelen en daarvoor is het nodig om in contact met de ander te weten te komen hoe je wordt gezien en ervaren. Kinderen vragen en krijgen in eerste instantie van de ouders hun zelfbeeld en gevoel van eigenwaarde aangeleverd.
 • Het vijfde geheim is de behoefte aan eerlijkheid. Iedereen heeft een soort intern orgaan wat informatie geeft over rechtvaardigheid. Bij sommige kinderen is dit een zeer gevoelig “orgaan” en de behoefte om in een rechtvaardige wereld te leven, kan een geweldige energie geven om op te komen voor de eigen en andermans belangen.

Samengevat heeft een boos kind eigenlijk alleen maar de behoefte om erkend, gezien, gehoord en serieus genomen te worden. Punt…..

Afhankelijk van het temperament van het kind zal het strijden voor zijn behoeften. En er zijn zeker meer dan de vijf ” geheimen” die hier zijn genoemd. Ieder kind heeft behoeften die vervuld moeten worden en eigenlijk is er maar die ene centrale vraag die belangrijk is:

Alsjeblieft papa, mama, zie mij, hoor mij en neem mijn vragen serieus.

Welke behoefte zou het spartelende kind in de supermarkt hebben?


Wil je als ouder zelf je boze kind helpen?

Kijk dan eens naar de online cursus “Het 5-Stappenplan om je boze & driftige kind te helpen”.

Wil je als kinder-/opvoedcoach helpen bij boosheid?

Dan is de online opleiding “Hoe help ik boze kinderen” voor jou interessant.


Lees ook: Boos kind wat haar zin wil hebben
Lees ook: Hoe om te gaan met boosheid
Lees ook: Mijn kind steelt
Lees ook: Het kind helpen of de ouders helpen?
Lees ook: Boosheid: kijk in de spiegel
Lees ook: Dealen met boosheid: wel of geen boksbal
Lees ook: Een heel, heel, heel boos kind
Lees ook: Kind op de gang?
Lees ook: Je eigen grenzen leren bewaken
Lees ook: Help !!, mijn kind heeft een eigen wil

De illustratie is van Bianca Snip


Je las een blogartikel van Centrum Tea Adema…

…maar kijk gerust ook eens naar de andere informatie op onze website:

Opleidingen voor (aspirant) kindercoaches en beroepskrachten: