doordenk-schapenWanneer een kind negatief gedrag vertoont of gedrag wat wij als volwassene negatief ervaren, hebben we de neiging om dit gedrag negatief te corrigeren: ” Doe zachtjes, stop daarmee, huil niet, niet aankomen, wees stil als ik wat zeg, etc, etc”. Met dit soort uitspraken wordt menige dag gevuld. Op sommige dagen horen we onszelf alleen nog maar berispen en commanderen richting onze kinderen. We zien en horen negatief gedrag van kinderen en willen domweg dat het stopt.

Verschillende behoeften

Het is heel begrijpelijk dat we willen dat kinderen zich aangepast gedragen. Dat houdt tenslotte de goede stemming er in. Wat we ons echter meestal niet realiseren is dat ouders en kinderen behoeften hebben. En zelden komen deze behoeften voor langere tijd overeen. Immers na een dag hard werken willen ouders rust en kinderen aandacht. Of ouders willen gezellig samen tafelen en kinderen willen spelen. Of…. of……..

Als we in dat soort situaties alleen maar van onze kinderen vragen om te stoppen met hun gedrag, zetten we elkaar eigenlijk vast. Bovendien besteden we aandacht aan juist het negatieve gedrag. En aandacht was meestal net het onbewuste doel van het negatieve gedrag….. :-)

Wat moet er in de plaats komen

In die zin kun je je afvragen hoe effectief we reageren als we kinderen vragen om te stoppen met hun gedrag. Veel slimmer is het om eens stil te staan bij wat we ervoor in de plaats willen zien. Als we gaan nadenken over het verschil in behoeften op het moment, dit erkennen en vervolgens vragen aan elkaar om rekening te houden met de verschillende behoeften, kan dat veel verschil maken.

Als we moe zijn en we willen rust, zou het veel opleveren als we ondanks de moeheid onze kinderen toch even positieve aandacht geven. Met kinderen die al wat ouder zijn, kun je afspreken dat ze in die situaties even iets anders gaan doen.

Het kan heel nuttig zijn om de belangrijkste stressfactoren in het gedrag van je kind eens aan een nadere beschouwing te onderwerpen. Vraagt je kind bijvoorbeeld op de meest ongewenste momenten om aandacht, dan zou het goed kunnen zijn dat je kind heeft te leren omgaan met uitgestelde aandacht. Het kan ook zijn dat je kind mag leren zich alleen te vermaken of leert zijn gevoelens te verwoorden.

Als je op die manier kijkt naar gedrag dan opent dat meer mogelijkheden en kom je los van negatieve gevoelens. We vergeten immers juist op spannende momenten dat kinderen alles nog hebben te leren en dat wij als ouders hen daarin mogen begeleiden.

Wat gaat je kind leren

Op een rustig moment kun je samen met je kind bespreken wat je kind gaat leren. Bijvoorbeeld alleen spelen, vertellen wat er aan de hand is in plaats van jammeren, zachtjes praten in plaats van schreeuwen, lopen in plaats van rennen, wachten met vertellen tot pappa is uitgesproken met iemand anders, etc, etc…

Je kiest samen wat er geleerd gaat worden en gaat op zoek naar zoveel mogelijk voordelen van het nieuwe gedrag. Een voordeel zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat jij minder in de mopperstand hoeft. :-)
Je kunt daarnaast afspreken hoe jullie elkaar gaan helpen, hoe en wanneer je kind oefent en hoe jij gaat helpen als het goede gedrag eens vergeten wordt. Op deze manier krijgt structureel negatief gedrag een meer positieve wending en kansen om meer gedragsalternatieven te ontwikkelen.

Een paar praktische tips:

 • Communiceer duidelijk met je kind en begin met het maken van contact en het vragen van aandacht.
 • Blijf rustig :-)
 • Geef duidelijk en korte instructies: Wat mag wel, één opdracht per keer en de uitvoering nu of straks.
 • Laat je niet verleiden negatief te reageren op negatief gedrag.
 • Als je een time out wilt uitvoeren, kondig deze aan, laat je kind kiezen voor ander gedrag en voer de time out uit als het negatieve gedrag aanhoudt.
 • Bemoedig je kind bij gedrag wat je graag ziet. (meestal vergeten we dit….)
 • Spreek je vertrouwen uit in je kind dat het het gewenste gedrag gaat leren.
 • Erken dat het soms moeilijk is.
 • Geef zo snel en zo duidelijk mogelijk complimenten op gewenst gedrag.
 • Spreek je verwachtingen positief uit (vergeten we ook vaak….)
 • Wees heel alert op kleine delen van goed gedrag en prijs dit gepast uitbundig. (dit zien en horen we vaak niet…)
 • Stel zo nodig een (deel)beloning in het vooruitzicht.
 • Zie het goede in het slechte…

Los van alles weet ik uit ervaring dat op het moment dat je moe wordt van je eigen gemopper er al een omslag is. Realiseer je je dat je misschien wel gedrag van je kind verwacht wat hij nog helemaal niet heeft geleerd, dan is de omslag een makkie….. Want dan kan je samen genieten van het leerproces wat opvoeden tot volwassene heet.


Lees ook: Tip 1: Je kind is uniek
Lees ook:  Tip 2: Je kind is… en je kind doet…
Lees ook: Tip 3: Goedbedoeld gedrag van kinderen
Lees ook: Tip 3A: Wangedrag van kinderen?
Lees ook:  Tip 4:Roze wolk of achter het behang
Lees ook: Tip 5: Complimenten voor je kind
Lees ook: Tip 6: Leer wat je nu nog niet kunt
Lees ook: Tip 7: Wees 100% betrouwbaar voor je kind
Lees ook: Tip 9: Stop met vergelijken
Lees ook: Tip 10: Zorg voor structuur

De illustratie is gemaakt door Studio Staalkaart


Je las een blogartikel van Centrum Tea Adema…

…maar kijk gerust ook eens naar de andere informatie op onze website:

Opleidingen voor (aspirant) kindercoaches en beroepskrachten: