Na een telefoontje met een gescheiden moeder die vertelt over de moeilijkheden rondom de bezoekregeling, valt mijn oog op deze uitspraak:

                      Wat kinderen het meest nodig hebben,
                      zijn ouders met respect voor elkaar

Een echtscheiding brengt vaak veel pijn met zich mee voor alle betrokkenen. Als volwassenen kunnen we heel goed begrip en medeleven opbrengen voor degene die vaak zo diep gekwetst is en gebukt gaat onder de pijn en het verdriet van een echtscheiding.
Wat we wel eens vergeten is hoe kinderen tegen volwassenen en met name hun ouders aankijken.
Mensen die diep gekwetst zijn hebben het nodig om de pijn te laten zien. Helaas gebeurt het maar al te vaak dat de ex-partner de volle laag krijgt waarbij de kinderen getuige zijn van zaken en uitspraken die hun wereld nog moeilijker maakt. Zeker waar strijd is, is het vaak moeilijk om respect te hebben voor de “tegenpartij”.
Voor kinderen is het van het allergrootste belang dat er tussen ouders onderling sprake kan zijn van dialoog. Als ouders langere tijd blijven volharden in hun strijd heeft dit voor kinderen grote negatieve gevolgen voor hun zijnsloyaliteit. Ze worden gedwongen keuzes te maken die ze niet kunnen maken omdat ouders nooit, maar dan ook nooit ontkend kunnen worden.
Het contact kan verbroken zijn maar de ouder blijft ten alle tijde de ouder.

Respect

Vanaf het prille begin leren kinderen van hun ouders: hoe gaan ze met elkaar om, wat zijn de ongeschreven regels en belangrijke waarden, hoe is het onderling taalgebruik, hoe wordt er over familie gedacht, over vrienden, buren en anderen.
Als kinderen van hun ouders zien dat zij elkaar met respect behandelen, dan nemen ze dit automatisch over. Respect wordt een basishouding binnen het gezin. Waar respect is kunnen mensen een stootje van elkaar hebben.
Conflicten worden constructief opgelost en emoties mogen er zijn.
En waar respect is kan een gezond gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen groeien. Immers, men neemt elkaars behoeften en noden serieus.
Overigens hoeft het niet allemaal pais en vree te zijn, daar waar respect heerst. Ongewenst gedrag wordt zeker begrenst want het is juist een teken van respect wanneer men elkaars grenzen respecteert en er aan tegemoet komt door het eigen gedrag aan te passen aan de situatie.

Dus, ja : wat kinderen het meest nodig hebben zijn ouders met respect voor elkaar.
Zodat zij op hun beurt weer mensenkinderen en volwassenen worden met respect, allereerst met respect voor zichzelf en later een respectvolle volwassene die zijn kinderen weer vóór leeft.
Bedenk eens hoeveel zoden respectvolle gezinnen aan de dijk kunnen zetten in dit vaak respectloze tijdperk.

Lees ook: De vechtscheiding en de gevolgen voor de kinderen
Lees ook: Lang leve de grootouders
Lees ook: Ouderschap is voor de toekomst
Lees ook: Problemen oplossen waar het hoort
Lees ook: Hoe is jouw kind loyaal
Lees ook: Halve kinderen na echtscheiding
Lees ook: Gedeelde vakantie
Lees ook: Kinderarbeid?
Lees ook: Ontspoorde puber na echtscheiding
Lees ook: Kinderen voelen zich schuldig na echtscheiding

Ken je Ik leer leren al?
Wil je een aantal keer per jaar artikelen ontvangen? Vraag de nieuwsbrief aan van de praktijk voor kindercoaching en de opleiding tot kindercoach.
Materialen voor kindercoaching koop je bij Ninico


Je las een blogartikel van Centrum Tea Adema…

…maar kijk gerust ook eens naar de andere informatie op onze website:

Opleidingen voor (aspirant) kindercoaches en beroepskrachten:

Hulp voor kinderen en hun ouders:

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen en video’s vol tips en inzichten?

Like dan onze Facebook-pagina of schrijf je in voor onze 2-wekelijkse nieuwsbrief. Allebei mag ook. ;-)