Je kunt je afvragen waarom iedereen zo laatdunkend doet over curling ouders. Want wat is daar mis mee?
Hoe mooi is het dat ouders alles voor hun kind doen, alles voor hen over hebben en alles op alles zetten om pijn en ongemak bij hun kind weg te houden?
Wil niet iedere ouder dat?

En oké, het kan een beetje lastig zijn als ze op hun vijftigste nog steeds bij je wonen en nog steeds hulpeloos door het leven gaan en jij als tachtigjarige nog met de chef in gesprek moet over conflicten op het werk.
En het kan ook best verdrietig zijn als ze wel zelfstandig zijn geworden, maar je steeds blijven verwijten dat je de hypotheek niet betaald, op hun kinderen past en voor hen klaar staat met raad en daad wanneer zij dat willen.

Dus ja, alles heeft zijn prijs en als je als curling ouder door het leven gaat, heeft ook dat gevolgen voor de lange termijn.

Welke kenmerken heeft curling ouder?

Ik heb me eens verdiept in het fenomeen en ben tot een paar conclusies gekomen:

 • Iedere ouder wil het beste voor zijn kind en doet daar zijn uiterste best voor
 • Liefde alleen is nooit genoeg, kinderen hebben betrouwbaarheid en voorspelbaarheid nodig
 • Alle ouders worden door de tijd uitgedaagd door hun kind, of wel een kind doet moeilijk, wordt ziek of presteert niet naar verwachting
 • De meeste ouders vinden gedurende de rit van opvoeding antwoorden op de uitdagingen waardoor kinderen op een dag het volwassene stokje overnemen

Maar Curling ouder zijn anders, zij:

 • Zijn vooral bang, heel erg bang
 • Kunnen het niet verdragen dat iemand negatief over hen denkt als ouder
 • Kunnen het niet verdragen als iemand negatief denkt over hun kind
 • Denken dat hun kind hulpeloos is
 • Denken dat zij de almachtige zijn voor hun kind
 • Vinden dat anderen niet goed genoeg zijn voor hun kind
 • Hebben zelf de behoefte aan goedkeuring en willen een perfecte ouder zijn
 • Vergeten dat ze van hun kind teveel vragen om hen een perfecte ouder te maken
 • Kunnen er niet tegen als er fouten worden gemaakt door hun kind
 • Worden erg boos als iemand kritisch is op gedrag van hun kind
 • Willen alles, maar dan ook alles oplossen
 • Staan veelvuldig aan de deur bij school, sport, stage, werk en vriendjes met (uiteraard) zorgen en klachten
 • Hebben het gevoel gefaald te hebben als ze verdriet, boosheid en angst niet van hun kind kunnen wegtoveren

Wat is het pijnpunt van de curling ouder?

Wanneer je dit lijstje doorneemt zit er een prachtige gemene deler in, namelijk de kenmerken van curling ouders gaan vooral over hun eigen angst en het vergeten van wat hun kind nodig heeft om te groeien en te bloeien.

Vaak heeft een curling ouder zelf als kind nare ervaring opgedaan zoals in de steek gelaten zijn, zelf veel moeten opknappen of (meestal) niet gezien en gehoord als kind.
Deze ouders nemen zich voor om die ‘fout’ niet te maken voor hun eigen kinderen. Zij zullen alles hebben en gelukkiger worden dan wat deze ouder zelf als kind heeft ervaren.

Het gaat bij een curling ouder dus nooit over het kind, maar over de eigen pijn van de ouder

Het verdrietige van wat er gebeurt bij een curling ouder is dat het effect van hun houding precies hetzelfde is als wat zij als kind hebben ervaren.
Immers, als ouder zijn ze door hun angst niet goed genoeg te zijn, zo geobsedeerd door datgene wat perfect moet zijn voor het kind, dat ze daarmee de belangen van hun kind uit het oog verliezen en hun kind niet werkelijk zien zoals het is.
Want misschien wil hun kind wel meer autonomie en zelf uitvinden hoe iets werkt. Of wil hun kind liever complimenten krijgen dat het iets heeft gedaan wat heel moeilijk was in plaats van dat het hem uit handen is genomen.

Welke problemen hebben kinderen van curling ouders?

Kinderen van dit type ouders gedragen zich vaak als slachtoffers.
Ze zijn minder weerbaar dan kinderen die geleerd hebben voor hun eigen belangen op te komen en gedragen zich vaak hulpeloos en verwachten dat een volwassene hun problemen oplost. Wanneer dat niet gebeurt worden ze boos, soms zelfs extreem boos.

In mijn praktijk zijn dit de kinderen die al heel jong hun moeder in mijn bijzijn verwijten dat ze niet met de juf heeft gepraat of de tas niet goed heeft ingepakt.
Als je je ogen dicht doet en de kinderstem even weg denkt, is het dan net alsof een strenge ouder de ouder een standje geeft. En als je dan voorzichtig door je oogharen kijkt, heeft het kind zich groter gemaakt en lijkt de moeder op een klein kind die niet meer weet wat te doen.

Wanneer kinderen ouders verwijten maken over dat wat ze hebben nagelaten, zijn de rollen ouder en kind omgedraaid

Het antwoord voor ouders die neiging hebben tot curling gedrag zit dus ook al besloten in het probleem.

Wat is goede raad voor een curling ouder?

Heel in het kort: Maak er een bende van en geniet ervan en ruim de rotzooi gewoon op.

En vooral: zet je angst opzij.

Je bent niet op aarde gekomen om een perfecte ouder te zijn, maar om gewoon ouder te zijn. Een grote meid of jongen dus die zo nu en dan heel erg vervelend moet doen tegen zijn kind.
Als jij de grote bent in huis, kun je je kind vertellen dat die moet leren zijn eigen boontjes te doppen. De peuter en kleuter houd je weg uit gevaarlijke situaties en je leert ze door trial en error dat dingen soms pijn doen aan je lijf, maar ook aan je ziel.

Als ze groter zijn ga jij in de auto naar je werk en zij mogen fietsen in weer en wind.
Ze mogen zelf hun onvoldoendes weer ophalen en als ze per ongeluk over de schreef zijn gegaan dan steun je ze en je vangt ze op, maar ze mogen zelf de schade vergoeden en het in orde maken met hun slachtoffers.

De kinderen mogen klagen en zeggen dat jij niet eerlijk bent en boos op je zijn omdat ze hun zin niet krijgen. Jij als ouder blijft kaarsrecht overeind staan en vertelt doodleuk dat dit zo hoort.
Jij hebt het tenslotte al geleerd en zij mogen nog ervaring opdoen.

Gaat de curling ouder de goede raad opvolgen?

No way, want in hun hoofd zit dat zij de perfecte ouder moeten zijn en in hun hoofd én lijf zit vooral de pijn van hoe zij als kind zijn tekort gekomen.
Wat wij hebben te doen is dus uiterst liefdevol zijn voor deze curling ouder en we moeten hen steunen en opvangen en tegelijkertijd een beetje stretchen.
Door hen bijvoorbeeld te vragen of ze op hun tachtigste nog met de chef gaan praten of dat ze op hun honderdste werkelijk nog de hypotheek moeten betalen, de boodschappen moeten doen en vooral nog steeds de verwijten willen horen die ze nu ook al krijgen.

En als deze ouder bevestigend antwoord dat hij zijn of haar hele leven zijn kind alles, maar dan ook alles gaat geven, wie zijn wij dan om daar iets van te vinden?

Have fun is dan de enige boodschap en ondertussen probeer je het kind een beetje te kietelen tot zelfstandigheid, maar dat zal naar alle waarschijnlijkheid mislukken….


Wist je dat pubers door de training weerbaar communiceren meer weerbaar worden en op een elegante manier hun zin leren  krijgen?
Zodat er minder agressie of slachtofferschap nodig is?
Lees via