Boosheid moet je leren.
Wanneer je een boos kind ziet, denk je daar niet zo snel aan en als het je eigen kind is die met woedende gebaren en woorden voor je staat, ben je dat helemaal vergeten.

Toch is het ongelooflijk belangrijk dat we kinderen al zo jong mogelijk leren omgaan met boosheid.

Waarom moet je leren omgaan met boosheid

Mensen die niet leren omgaan met hun boosheid, worden op een dag heel onaangenaam voor de omgeving. Wanneer iets tegenzit of als ze hun zin niet krijgen, maken ze gebruik van gedrag wat vaak beschadigend is voor mensen en dingen om hen heen.

Er wordt met spullen gegooid of iemand krijgt de volle laag en wordt gekwetst, al dan niet met woorden.

Iedereen kent wel kinderen, pubers of volwassenen in de eigen omgeving die op een nare manier reageren wanneer hen iets dwarszit en vaak komt de persoon ermee weg, maar verliest wel respect, roept angst op of wordt niet meer serieus genomen.

Onlangs nog las ik een artikel over angst op de werkvloer omdat met name managers en leidinggevenden hun medewerkers bedreigen en boosheid op een vervelende wijze uiten.

Het leren hanteren van je boosheid helpt om je sociale contacten gezond te houden en helpt vooral om je grenzen te kunnen aangeven op een aanvaardbare manier. Het rekening houden met elkaar en respecteren van elkaar kan alleen als we op een helpende manier leren omgaan met boosheid.

Het woedende kind dat uit school komt

Iedere klas kent een aantal kinderen die op school de liefste en rustigste kinderen zijn. En thuis veranderen ze in ongeleide projectielen en zijn het ware monsters.

Dit begint vaak al als mama het schoolplein op komt. Als je soms hoort en ook ziet hoe deze lieftallige kinderen veranderen in krijsende en slaande monsters bij het naderen van hun moeders, slaat de schrik je om het hart.

Ouders vinden het lastig om dit gedrag aan te kaarten en houden lang hun mond en weten na verloop van tijd niet meer hoe ze met hun woedende kind om moeten gaan.

De oorzaak wordt vaak bij school gelegd, maar het is de vraag of dit wel klopt.

Wat is er aan de hand met die boze kinderen na schooltijd?

Wat je vaak ziet, is dat het juist de gevoelige kinderen zijn die op school een groot aanpassingsvermogen laten zien. Zij nemen alles om zich heen op en vinden het lastig om hun grenzen aan te geven en zodra de schooluren voorbij zijn, barst de bom. Letterlijk is vaak het potje vol en ontploft in de vertrouwde omgeving waar het veilig is.

Deze kinderen raken gedurende de dag overprikkeld en hebben nog te weinig vaardigheden om met alle prikkels om te gaan.

Waar gaat het mis?

De denkfouten van vele ouders van deze overprikkelende kinderen zijn tweeledig.

Ouders willen dat school rekening houdt met hun gevoelige kind en willen dat de leerkracht maatregelen neemt zodat het kind minder prikkels krijgt.

Daarnaast vinden vooral moeders het heel verdrietig voor hun kind dat het zo overprikkeld is en gaan zij ermee akkoord dat hun kind zich op hen afreageert. Ze zeggen vaak letterlijk dat het kind zijn woede kwijt moet en dat het fijn is dat het kind dit thuis laat zien.

Boosheid uiten is gezond, maar moeders verdienen respect en mogen niet uitgescholden of gemolesteerd worden

Als een kind op school zijn boosheid kan inhouden en dit parkeert tot een ander moment, is het kind dus in staat om zich te beheersen en moet het nog leren om op de juiste plek te reageren met ongenoegen.

Wat moet er geleerd worden?

Om met name deze gevoelige kinderen te helpen meer in balans te komen zowel op school als thuis, moet je de situatie eerst onderzoeken.

Wat gebeurt er op school waardoor het kind zo overprikkeld raakt? Zijn er werkelijk teveel prikkels waardoor het kind moet leren om bijvoorbeeld even apart te gaan zitten? Is het helpend om het kind te leren dat het mag zeggen als het iets niet zo fijn vindt? Moet het kind leren om tegen andere kinderen te zeggen dat ze even moeten stoppen? Mag het kind leren om tegen juf te zeggen als er iets niet goed gaat?

Het kan helpend zijn wanneer het kind leert herkennen dat iets niet fijn is en ook leert zich te uiten op de plek waar zich iets voordoet in plaats van het op te sparen voor mama. Uiteraard is dit voor vele kinderen en zeker voor jonge kinderen een hels karwei wat ze zeker niet in hun eentje kunnen.

Wat kunnen ouders leren?

Kinderen die op school zo overprikkeld raken, hebben ouders nodig die hen standvastig de weg wijzen en een veilige en rustige plek bieden. Dat klinkt heel logisch en iedereen zal dat beamen.

Echter….. wanneer je als moeder denkt dat je kind zich moet uiten en je accepteert dat je kind tegen jou tekeer gaat, bied je je kind geen veiligheid. En juist die veiligheid en geborgenheid heeft je kind zo heel hard nodig.

Je overprikkelde kind dat overstuur is, heeft het nodig dat jij juist, net als de juf op school, het baken in die chaos bent. Wanneer je kind op je in mag beuken, zal het nog meer van slag raken want de veilige grenzen zijn dan zoek.

Als ouder kun je leren om je kind te helpen in de onoverzichtelijke wereld weer plek te vinden. Je kunt leren het veilige baken te zijn en de wereld voor je kind overzichtelijk maken.

Hoe help je je kind de boosheid goed te adresseren?

Allereerst is het natuurlijk van belang om zelf het goede voorbeeld te geven. :-)

Want hoe ga jij om met je boosheid? Zeg je op je werk waar je last van hebt? Of neem je je boosheid mee naar huis en adresseer je deze bij je partner en je kinderen of door je af te reageren op de hond of kat?

Daarnaast kun je je kind helpen door allereerst je basishouding aan te pakken dat je kind respect voor je heeft te hebben en je zodanig heeft te benaderen. Dit betekent dat je geen schelden en geweld tolereert.

Om te voorkomen dat je kind op jou losgaat, is er één hele belangrijke remedie. Geef je kind erkenning en troost. Benoem en geef woorden aan hoe het was op school en geef je kind een knuffel of laat het juist even met rust en parkeer je vragen als je merkt dat dit beter werkt.

Als je kind rustig is en weer tot zichzelf is gekomen, kun je een beetje de dag doornemen en ontdek je vast de pijnpunten. Eventueel kun je ook aan de leerkracht vragen wat de moeilijke momenten zijn van je kind.

En dan ga je samen op zoek naar oplossingen: “Wat had je kunnen doen?, wat kun je denken?, waar kun je even naar toe gaan? Wie kun je vragen?” En je kunt uitleggen dat Piet