Vele pubers zitten er weer middenin of hebben het net achter de rug
De toetsweek.
En met die toetsweek giert de stress in menig gezin door de kamers. Kennelijk is het bijna nergens meer zo dat alleen de puber te maken heeft met de toetsweek, maar moeten ook ouders op standby staan en moeten vooral broertjes en zusjes zich koest houden.

Hoe gezond is dit allemaal als het hele gezin in rep en roer is?

De brugklas

Het lijkt soms wel alsof steeds meer pubers moeite hebben met zelfstandig werken en plannen en organiseren. In de brugklas zouden kinderen vooral ook moeten leren hoe ze hun huiswerk plannen en organiseren, hoe ze omgaan met hun tijdsindeling, met prioriteiten en vooral hoe ze zelf verantwoordelijk worden voor hun resultaten. Daar hoort bij dat ze ook vooruitkijken en waar nodig vooruit werken voor die weken waarin wordt getoetst. In de vervolgjaren mag je verwachten dat pubers dit volledig zelfstandig kunnen en ook hebben leren omgaan met de stress die gepaard gaat met spannende tijden.

Wie is er aan het werk?

Wat ik merk is dat veel ouders minstens zoveel last hebben dan hun kind. Ouders zijn gespannen en overhoren, plannen mee, soebatten, faciliteren met lekkers en klusjes hoeven niet gedaan en vooral vragen ze eindeloos of de lesstof er in zit. Puberlief gaat overigens wel gewoon door met chillen en uitstapjes met vrienden want ouders gunnen hen vooral ook ontspanning.

Broertjes en zusjes mogen zich amper bewegen en vooral geen lawaai maken en ouders zien hier streng op toe.
Voor en na de betreffende toetsen wordt vaak driftig heen en weer ge-appt ter bemoediging en ter evaluatie.
Alles voor de puber die het moeilijk heeft omdat het een toetsweek heeft.

Wat valt er te leren van een toetsweek

Eigenlijk is een toetsweek een geweldig middel om pubers te leren hun hersenen te gebruiken, hun sociale en emotionele vaardigheden te oefenen en ook nog een geweldige kans om goede resultaten te behalen.
Want lees eens even mee wat een puber allemaal mag leren van zo’n toetsweek:

 • Overzien van een werkvoorraad
 • Prioriteiten stellen
 • Weten wanneer het genoeg is
 • Vertrouwen in jezelf hebben
 • Keuzes maken
 • Omgaan met onzekerheid
 • Uitstellen van pleziertjes
 • Doorzetten als het tegenzit
 • Reële verwachtingen leren hebben
 • Flexibel omgaan met wijzigingen
 • Tips en adviezen van anderen aannemen en ernaar handelen
 • Vragen leren stellen
 • Om hulp durven vragen
 • Fouten durven maken
 • Zelfkennis hebben over prestaties
 • Kunnen doorwerken als er rumoer en afleiding is
 • Goed voor jezelf kunnen zorgen met voeding en nachtrust
 • De ‘schuld’ bij je zelf leggen en anderen daar niet mee opzadelen
 • Focus houden op doelen en de benodigde taken
 • De eigen sterke en zwakke eigenschappen kennen
 • Gemotiveerd blijven bij tegenslag en minder leuke lesstof
 • Onthouden welke taken er allemaal gedaan moeten worden
 • Moeilijkheden en tegenslag verdragen zonder boos of verdrietig te worden
 • Als de vermoeidheid toeslaat focus kunnen blijven houden
 • Kunnen starten, ook na onderbrekingen
 • Tijd kunnen inschatten die nodig is voor de verschillende vakken
 • Kunnen evalueren en reflecteren waarom een cijfer lager is dan verwacht
 • Benodigde spullen onder handbereik en op volgorde hebben
 • Gedrag en aandacht trekken van anderen buiten kunnen sluiten
 • Tegen veranderingen kunnen
 • Vriendelijk blijven voor broertjes, zusjes, ouders en vrienden
 • Weten waar je de beste concentratie hebt
 • Weten op welke manier je het beste leert
 • Frustraties op een aanvaardbare manier uiten
 • Verantwoordelijk zijn voor de eigen inspanning en resultaten
 • omgaan met stress
 • leren omgaan met mislukking
 • Omgaan met verplichtingen

Al met al is een toetsweek dus een geweldige test voor vaardigheden die handig zijn voor de rest van je leven!

De weerbarstige praktijk

Iedere ouder zal de bovenstaande leertaken beamen en wensen voor zijn kind. Maar dan slaat de spanning toe en is puberlief in de stress. Het hele gezin geniet mee en meestal niet op een positieve manier.
Bij mij in de praktijk gebeurt het regelmatig dat ik de bewuste puber eerst feliciteer met zijn geweldige kwaliteiten. Vragende ogen van puber en ouders zijn dan mijn deel.

Ik leg dan uit dat deze puber het geweldige talent heeft om een heel gezin in zijn macht te hebben en iedereen te laten doen wat hij wil.
Iedereen danst naar zijn pijpen en moet zich aanpassen aan de luimen van de toetskandidaat.
En…. het mooiste is dat zijn ouders erin trappen.

Bij de puber levert dit meestal eerst een besmuikt lachje op en bij met name de moeders ontstaan er vlekken in de hals.
Waar we uiteindelijk op uitkomen is dat we onderzoeken wat de puber heeft te doen, hoe ouders hun regie van een normaal huishouden weer krijgen en welke hulp eventueel gewenst is.

Bij de meeste pubers gaat het om gemaakte planningen ook daadwerkelijk uitvoeren, keuzes maken voor inspanning en ontspanning, stoppen met smoesjes bedenken en simpelweg ervoor gaan. Zelden ligt het probleem aan de inhoud van de lesstof. Altijd gaat het om voorwaardelijk zaken voor de studie en om de houding van puber en de ouders.

En op het moment dat puber en ouder ontdekken dat een toetsweek eigenlijk alleen maar een mooie voorbereiding is voor het werkend leven met een baan met veel werkdruk, is het sociale en emotionele omgaan met verplichtingen, verantwoordelijkheid en het positief onderhoud van intieme relaties ook gelijk duidelijk.
Zo levert één sessie vaak veel meer op dan de hulpvraag over spanningen bij een toetsweek.
En… bij de training Ik leer leren komen alle onderwerpen en voorwaarden om te kunnen leren aan bod. Kijk maar eens op de website  Ik leer leren.  

Wist je dat veel Ik leer leren trainers de speciale workshop toets- en examenvoorbereiding geven?


Wil je leerlingen ECHT helpen naar resultaat,