Als je zwanger bent van je eerste kindje heb je het er regelmatig over. Je maakt je een voorstelling over hoe je gezin er later uit zal zien. Wat ga je allemaal doen met je kind, wat verwacht je van het ouderschap en hoe zullen jullie als gezin gelukkig zijn.

Het begint met het verwelkomen van je baby met een eigen plek en een eigen garderobe. Gaandeweg kan je je al bijna niet meer voorstellen dat je kind er niet zou zijn. En wanneer je kind op ontdekkingstocht gaat, begint het opvoeden.

Dan komen ook zachtjesaan de verschillen tussen beide ouders naar voren te komen. De ene misschien strenger dan de andere, de ene wat meer gestructureerd dan de ander en de één die zich meer en sneller zorgen maakt dan de ander. Bij het groter worden van de kinderen komen de verschillen steeds meer aan het licht. Het opvoeden is begonnen….

Uitdagingen in de opvoeding

Zolang het leven voortkabbelt en kinderen zich gemakkelijk en zachtjes voegen naar de leefstijl van de ouders en er geen rampen van buitenaf plaatsvinden, zoals ziekte, dood, ontslag, echtscheiding, verloopt het gezinsleven meestal zonder veel ups en downs.

Het is echter weinig gezinnen gegeven zonder dat de stormen van het leven langskomen. En als er storm is, moet je je beschermen en de storm trotseren. Het hangt van de veerkracht, de stressbestendigheid en het uithoudingsvermogen van ouders af hoe ze de stromen weerstaan. Ouders geven daarmee tegelijkertijd een voorbeeld aan hun kinderen hoe om te gaan met moeilijkheden.

Niet alleen moeilijkheden en gebeurtenissen van buitenaf hebben invloed op het dagelijkse verkeer binnen het gezin. Ook gezinsleden zelf hebben hun interne invloed. Is je kind van nature wat angstig, kan het moeilijk omgaan met teleurstelling of boosheid of heb je zelf een kort lontje, dan wordt het lastig om iedere dag vrede en harmonie te bewaren. Veel kinderen zijn bovendien in aanleg niet zo blij. Zij bekijken de wereld vanuit het half lege glas. Andere kinderen houden ervan de wereld te ontdekken en gaan daarbij voortdurend over andermans grenzen.

Zo is het in de meest gezinnen een noodzakelijkheid dat er meningsverschillen zijn en ‘gestreden’ moet worden over grenzen en eigen ruimte. Bovendien komt de buitenwereld met ouder wordende kinderen steeds sneller en vaker je huis binnen. Vriendjes mogen uren op de Ipad, laat naar bed, snoepen, een grote mond tegen hun ouders opzetten, geld uitgeven, merkkleding kopen en nog veel meer dingen die jij nu net niet had bedacht voor je eigen kinderen.

 Welke waarden wil je meegeven?

Zolang je kind nog een baby’tje is, zijn de uitdagingen voor de opvoeding nog niet zo heel groot. Alhoewel je al wel heel snel moet reageren op verzoeknummers over eten, slapen, natte luiers en huilen. Verse ouders moeten dus al snel een visie hebben over opvoeden en wat ze hun kind geven. In de hectiek van alledag reageren wij als ouders meestal op gebeurtenissen die zich voordoen en is het soms heel moeilijk uit te leggen waarom we op onze kinderen reageren zoals we dat doen.

Daarom kan het wel eens nuttig zijn om stil te staan bij wat je echt belangrijk vindt in de opvoeding van je kinderen. Is dat bijvoorbeeld:

 • Bescheidenheid
 • Eerlijkheid
 • Moed
 • Creativiteit
 • Humor
 • Rekening houden met anderen
 • Zorgzaamheid
 • Doorzettingsvermogen
 • Respect
 • Samenwerken
 • ………..

Als je bovenstaande zaken belangrijk vindt, zal dat allemaal doorklinken in je huisregels. Als je eerlijkheid belangrijk vindt, betekent dit dat je leugentjes niet zal accepteren en misschien zelfs boos zal worden als je kind niet oprecht reageert.

Voor zorgzaamheid en rekening houden met anderen zal je van je kinderen verlangen dat ze dit leren ten opzichte van hun broertjes en zusjes. Vindt je echter zelfstandigheid nog veel belangrijker, dan zou het zo kunnen zijn dat je je kinderen al heel snel leert zelfredzaam te zijn en verwacht je van ze dat ze ’s ochtends volledig gekleed en zonder zeuren aan het ontbijt verschijnen en later dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun huiswerk.

Wat moet je nu doen voor herinneringen voor later?

Wat je het meest belangrijk vindt, weet je vaak pas als het spannend wordt en er conflicten of problemen zijn. Het is dan vaak zo dat je reageert met gedrag en ook zelf gedrag laat zien. Kinderen leren het meeste van voorbeeld gedrag.

Als je bijvoorbeeld eerlijkheid belangrijk vindt en heftig reageert op leugentjes en zelf de kassière niet attendeert op teveel ontvangen geld of je kapotte telefoon uit de verzekering laat betalen, ziet en hoort je kind dit onrecht.

Het zelfde geldt voor alle andere waarden. Als wij kinderen zeggen het ene te doen en we doen zelf het andere, geven we de boodschap dat we als ouders onbetrouwbaar zijn en niet consequent in onze vragen naar de kinderen.

Helemaal spannend wordt het als er grote stormen zijn zoals bij echtscheiding, ontslag, overlijden en andere ontwrichtende zaken. Vooral bij echtscheiding geven ouders hun kinderen vele voorbeelden hoe je met elkaar omgaat. Zeker als er veel strijd is, zien kinderen de donkere kanten van hun ouders en nemen dit beeld levenslang mee.

Wil je dus dat je kinderen een waardevol beeld hebben van jou als ouder, dan kun je nu beginnen met te bedenken hoe je wilt dat je kinderen laten over je zullen denken. Wil je dat ze het idee hebben dat hun belangen belangrijk waren en dat jij als ouder je daarvoor hebt ingespannen? Of denken je kinderen later dat jouw eigen belang vaak voorop stond omdat je moest werken en er geen tijd overbleef voor hen.

In de strijd van het dagelijkse leven zijn veel gezinnen aan het overleven om de volgende dag te bereiken. Voor bezinning is helaas over het algemeen weinig tijd.

En…, hoe zou het zijn als je eens een uurtje de tijd nam om te bedenken wat je het meest belangrijk vindt aan het opvoeden van kinderen en hoe je graag zou willen dat je kinderen terug denken aan deze tijd?
In feite is dan maar één vraag relevant als uitkomst. Leef je nu zoals je wilt en volgens de principes die je het meest belangrijk vindt of wordt je voortgedreven door de waan van de dag?


Lees ook: Spreek jij de taal van je kind?
Lees ook: Lang leve de grootouders
Lees ook: Ouderschap is voor de toekomst
Lees ook: Problemen oplossen waar het hoort
Lees ook: Terugkijken op het oude jaar
Lees ook: Leugentje om bestwil
Lees ook: Eruit halen wat erin zit?
Lees ook: Een heilige voor de klas?


Je las een blogartikel van Centrum Tea Adema…

…maar kijk gerust ook eens naar de andere informatie op onze website:

Opleidingen voor (aspirant) kindercoaches en beroepskrachten:

Hulp voor kinderen en hun ouders:

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen en video’s vol tips en inzichten?