BootBomen_HREr was eens een studente die een kopje suiker van de buurvrouw wilde lenen. Terwijl ze naar de deur van haar buurvrouw keek, bedacht ze zich opeens dat die haar gister zonder groeten was voorbijgelopen. Ze vroeg zich af of er iets aan de hand was. Had ze iets verkeerds gezegd? Had ze wel gevraagd of de verkoudheid alweer over was? Aan de andere kant bedacht ze zich dat de buurvrouw ook wel eens wat vriendelijker naar haar mocht kijken. Ze deed altijd erg stug en gaf soms geen antwoord. Misschien was het gewoon geen leuke buurvrouw waar je iets aan kon hebben. Ze zag overigens ook niet vaak dat ze visite had, dus zou ze wel niet zo populair zijn. Dat kreeg je nu eenmaal wanneer je zo woest om je heen keek. Inmiddels was ze bij de deur van de buurvrouw  aangekomen en had aangebeld. Toen deze de deur opendeed, zei de studente: “Je bent een dikke trut en die suiker mag je ook wel houden” en keerde zich snel om naar haar eigen deur.

De kracht van gedachten

Zonder dat we dit ons bewust zijn hebben we de hele dag door gedachten. Wist je dat we ongeveer 50.000 gedachten per etmaal hebben, waarvan bijna 70% negatief (rood!) is? Dat zijn meer dan 35.000 negatieve gedachten per dag. En wist je dat negatieve gedachten ook nog vaak voorrang krijgen? Daar word je niet vrolijk van :-). En wist je dat ook onderzocht is, dat als je aandacht geeft aan positieve (groene!) dingen in je leven, je gelukkiger bent, langer leeft en succesvoller bent?

Kinderen die problemen ervaren, denken vaak ook op een meer rode (negatieve) manier. Je kunt dat vrij snel ontdekken door hen te vragen naar hun ervaring door de uitnodiging: “Vertel….”
Zo kom je er achter hoe kinderen hun probleem ervaren. Dit hoor je onder andere omdat kinderen, die geneigd zijn tot rode gedachten, woorden gebruiken als “altijd, nooit, allemaal, alles, niemand, vreselijk, erg”.
Als kindercoach weet je dat wanneer je dit soort woorden gebruikt, je je al snel klem voelt in de situatie. Immers als je de gedachte hebt dat je vast gepest zult worden op de nieuwe school, als je denkt dat juf jou niet aardig vindt, als je denkt dat jij niet mee mag spelen omdat niemand je leuk vindt, dan zal er weinig veranderen.

Het voelen

Wanneer je allerlei negatieve gedachten hebt over een situatie, heeft dat effect op je gevoel. Het is heel verhelderend en leuk om het pad van gedachten naar gevoel met kinderen te volgen.
Want … als je …. denkt (of vindt ..) hoe voel je je dan?
Vrijwel alle kinderen weten dat heel goed te benoemen. Zelfs jonge kinderen maken onderscheid tussen positieve en negatieve gevoelens.
Soms, als een kind het nog best lastig vindt om woorden te vinden of een beetje vast zit in een “Ik weet niet… houding”, kun je een uitweg vinden. Want stel je eens voor dat je het wel zou weten? Of misschien weet mama het wel, of papa, of de hond, kat of goudvis… En voor de teruggetrokken kinderen neem je er gewoon een dieren handpop bij en speel je een situatie na. Dan kom je er altijd achter welke gevoelens er zijn.
Sterker nog, kinderen herkennen sneller hun gevoelens dan gedachten. Gedachten zijn zo gewoon, zo automatisch en zo vanzelfsprekend en daarom besteden we er vaak geen aandacht aan. Gevoelens doen iets met ons en lijken meer leidend, maar eigenlijk is het net andersom. Gedachten leiden tot gevoelens!

Het doen

Wanneer je het paadje van de gedachten naar de gevoelens verder volgt, kom je bij het gedrag. Wat doe je als je je zo naar, boos of gefrustreerd voelt? Ook met deze vraag weten kinderen wel raad. De goede luisteraar let weer op de woorden “altijd, nooit, alles, niemand, overal” andere woorden die er op gericht zijn dat iets op dezelfde manier verloopt.
Hetzelfde paadje als het ware.
Je kunt er op vertrouwen dat er na een gedachte en een gevoel altijd een reactie komt en dat dit zichtbaar is in het gedrag. Door nieuwsgierig te zijn en strak het paadje te volgen, ontvang je veel informatie over het kind en zijn manier van denken, voelen en doen.

De uitzondering

Samen met het kind heb je nu ontdekt hoe het paadje van zijn denken, voelen en doen loopt als het gaat om een bepaald onderwerp. En of het onderwerp nu gaat over vriendjes, de juf, over leren, over zijn ouders, broertjes, zusje, zich dom voelen, concentratieproblemen, bang zijn, monsters of pesten: Het maakt allemaal he-le-maal niets uit. Je kunt het kind wat een probleem ervaart gemakkelijk en snel helpen.
En dat doe je op de volgende manier: Je creëert gewoon een nieuw paadje.
Dit paadje ontdek je door te vragen wanneer het goed gaat met concentreren, de juf, pesten, leren, je niet bang bent enz. Je vraagt dus eigenlijk gewoon naar het tegenovergestelde, naar de uitzondering op over het probleem:  “Wanneer had je wel vriendjes, zei juf iets aardigs, haalde je een voldoende, kon je je concentreren etc….”

Ahhhh…… dan blijkt er dus wel degelijk goed nieuws te zijn en ga je snel samen dit pad volgen. Je begint weer bij de gedachten, gaat over naar de gevoelens en uiteindelijk kom je bij de actie.
Neem van mij aan dat het kind van goede (negatieve/rode) huize moet komen, wil het zijn probleem blijven koesteren zonder al een stap in een groene richting te doen. :-)

De clou

Het kind wat bij je kwam met een probleem ontdekt nu dat er niet altijd een probleem is. Sterker nog het kind krijgt in de gaten dat het zijn probleem kan beïnvloeden en ten goede kan laten keren, al is het voorlopig alleen maar de manier waarop het hierover denkt. Dat is winst, want verandering begint bij een andere houding. Een houding die gericht is op een doel en waarnaar je toe wilt en je op wilt richten.

Voor de kindercoach biedt oplossingsgericht werken voor de kindercoach en werken met Kids’ Skills prachtige perspectieven en handvatten. De materialen van de kindercoach ondersteunen hier dan nog eens fysiek bij. Immers in het stoplicht staat de doelrichting en met rood en groen wordt razendsnel duidelijk hoe het probleem wordt ervaren en hoe je blok voor blok dit kunt veranderen.

Aan deze opleiding oplossingsgericht werken en werken met Kids’ Skills deden mee:
Anita, Anneke, Djoeke, Gelske, Hendrika, Ingrid, Maaike, Mariette, Marijke, Marion, Monique, Nynke, Patricia, Patricia, Ricarda, Sytske, Trudy en Vivian. Ondanks sneeuw, harde wind en flinke verkeersvertragingen kwamen ze er iedere dag vol energie naar Friesland!

Lees ook: Mama is moe, zo moe
Lees ook: De kunst van de juiste vragen stellen
Lees ook: De kindercoach is een stoplichtdenker
Lees ook: Wat heel is, hoef je niet te maken
Lees ook: Als juf er niet zou zijn
Lees ook: Doe eens iets anders
Lees ook: De reis van de kindercoach

Wil je ook de basisopleiding tot kindercoach of een bij of nascholing volgen, lees dan verder op de site voor