Je kunt nog zoveel leren als kindercoach, maar het echt uitvoeren is vaak nog een grote stap. Daarom organiseer ik een aantal dagen per jaar waarin we een hele dag oefenen met praktijk casussen. Een hele dag rollenspelen en het elkaar flink lastig maken. Voor kindercoaches die een eigen praktijk willen starten een zeer waardevolle dag.

Wat werkt wel

Het vervelende met oefenen onder het vergrootglas van mede cursisten en feedback geven is dat vaak een gevoel oproept van de praktijk nog niet in de vingers hebben. Des te mooier is het dan om na iedere casus met z’n allen de “gouden tips” te inventariseren.

Wat helpt bij het eerste gesprek

 • Het kind de ruimte geven om ‘binnen te komen’, ook al duurt het drie kwartier.
 • Investeren in contact maken.
 • Kind vertellen wat de kindercoach doet. Met andere woorden, het kader scheppen zodat kinderen weten dat er iets van ze wordt verwacht en dat het geen speeluurtje is.
 • Vertellen welke kinderen en problemen in de praktijk komen.
 • Laat het kind vanuit iedere vezel weten dat het oké is. Sociaal wenselijk gedrag accepteer je volledig en je beweegt mee en houdt stevig de leiding voor het scheppen van de noodzakelijke veiligheid.
 • Erkenning aan het kind geven en ruim bevestigen dat het kind het moeilijk heeft, helpt

Wat helpt niet bij het eerste gesprek

 • Als de kindercoach zoekt naar de oplossing loopt het gesprek vast.
 • Als de kindercoach de rol van ouder of leerkracht inneemt, laat hij het kind in de steek en wordt er geen resultaat bereikt. Een kind heeft immers iedere dag al met deze rollen te maken en die leiden naar meer van hetzelfde.
 • Te snel materialen en spellen inzetten omwille van het spel of materiaal. Als er nog onvoldoende contact en geen focus is, kan een kind zich hierin verschuilen en schiet de coaching zijn doel voorbij.

Casus boosheid

Boosheid staat in de top 3 van problemen die kinderen en ouders ervaren.
Wat werkt in deze situatie?

 • Breng boosheid terug tot gedrag waar een kind nog onvoldoende vaardigheden heeft geleerd.
 • Breng met behulp van het stoplicht in kaart welk gedrag wel en niet is geoorloofd. Rood is onacceptabel en groen is wat er voor in de plaats mag komen.
 • Breng met behulp van de thermometer de escalatie, de-escalatie en de niet gehoorde en geziene signalen van hulp die het kind vraagt, in kaart.
 • Geef jongens vooral woorden en leer ze hun gevoel benoemen.
 • Leer meisjes brullen als een leeuw.
 • Bespreek terugval en spreek een hulpanker af.
 • Oefen met lichaamsbewustzijn met betrekking tot boosheid en hoe het lichaam ingezet kan worden om boosheid te leren op een gezonde manier te uiten.
 • Wat niet werkt is als de coach oplossingen bedenkt en invult.

Casus concentratieproblemen

Eveneens heel hoog in de top 3 van problemen die thuishoren bij de kindercoach, is het concentratieprobleem.
Overigens ga ik ervan uit dat dit probleem niet bestaat, maar dat er iets anders speelt. Deze aanname leidt in mijn praktijk tot onverwachte inzichten en oplossingen. Maar, o wee, als ik het kind zijn positie in de groep vergeet en zijn dagelijkse schoolpraktijk negeer, is alle moeite vergeefs.

Wat werkt bij een concentratieprobleem?

 • Doorvragen om erachter te komen wat er werkelijk speelt.
 • Minutieus in kaart brengen, bijvoorbeeld met behulp van de thermometer en rood en groen, wat een kind denkt, voelt en vervolgens doet.
 • De verschillen in kaart brengen over hoe de concentratie is bij verschillende vakken.
 • Gebruik maken van humor en grapjes.
 • Welke hulpbronnen heeft het kind tot zijn beschikking en wie kan hem helpen.
 • Gebruik maken van handpoppen en metaforen om het kind inzicht te geven in zijn concentratiegedrag.
 • Het kind vragen ter plekke voor te doen wat hij doet wanneer hij zich wel en niet concentreert.
 • Het kind leren groene, dat wil zeggen helpende gedachten en acties, te formuleren.
 • Veel complimenten geven.
 • Een voorwaarde is dat je als coach feeling hebt met je eigen methodieken en materialen. Deze moeten als het ware door je werken zodat je meer dan 100% gericht bent op het kind en met hem meebeweegt.

Als je een hele dag aan het oefenen bent met verschillende types kinderen, kom je ook het kind tegen wat het je lastig maakt. Het is dan heel helpend om samen te ontdekken hoe je omgaat met het norse kind, het teruggetrokken kind, het sociaal wenselijke kind en het meewerkende kind. In de dagelijkse praktijk kom je ze allemaal tegen en het is en blijft iedere keer weer een heerlijke uitdaging om het kind mee te nemen in een veranderingstraject. En dat is vaak veel gemakkelijker dan je denkt, zo hebben we ook deze dag weer ervaren.

De grootste fout die we kunnen maken is zelf hard te werken