omdraaien-goedzoDe metafoor: “Hoe leer je fietsen” werkt ook heel goed voor kindercoaches in spe heb ik gemerkt. Deze metafoor geeft heel mooi weer hoe het leerproces eruit ziet. Op de praktijkdag “werken met materialen en casussen uit de kindercoachpraktijk”,  zijn we bezig geweest met oefenen met dagelijkse praktijksituaties. Op een hele mooie manier ontstond er een parallel proces.

De praktijkdag

We begonnen de dag met het oefenen van de start van het gesprek in de kindercoachpraktijk. Het viel nog niet mee. De “acteurs” waren net echte kinderen en dan is het nog best wennen hoe je met een wildvreemd kind een coachingsgesprek start. In ieder geval werd heel snel duidelijk in de nabespreking dat de belangrijkste valkuil is dat je de focus verliest. Focus gaat over waar je naar toe wilt, wat moet er in de plaats komen van het probleem en wat wil je wél !!!
Tijdens het werken met het stoplicht, de thermometer, rood en groen en problemen op het gebied van boosheid, concentratieproblemen, leerproblemen en angsten bleek dat het verlies van focus snel kan leiden tot het spelen van spelletjes of een knutselactiviteit. En dat is natuurlijk niet de bedoeling van het coachen van kinderen want de coaching moet wel tot verbetering gaan leiden.
Verrassend was zelfs dat twee “acteurs” binnen 20 minuten inzicht hadden in hun concentratie en leerprobleem. Met de ontdekte inzichten kon de coaching afgerond worden. Een prachtig resultaat.

De valkuilen

Bij het coachen van kinderen zijn er een aantal valkuilen die het moeilijker maken om tot een verbetering en verandering te komen bij het kind.
Een aantal van die, soms hardnekkige, kuilen zijn:

 •           Het sneu vinden voor het kind of bang zijn dat je iets vervelends “raakt”.
 •           Willen helpen.
 •           Het middel, bijvoorbeeld het materiaal, spel of activiteit, wordt het doel.
 •           Blijven hangen in, dan wel uitweiden, waar het kind over praat, bv een hobby.
 •           Bezig zijn met jezelf, bijvoorbeeld met je eigen gedachten over hoe verder.
 •           Focus verliezen en teveel met het kind meebewegen.
 •           Invullen voor het kind.
 •           Analyseren van wat er aan de hand zou kunnen zijn.
 •           Willen oplossen van het probleem.
 •           Rol (overdracht-tegenoverdracht) van de ouder of leerkracht nemen.

Naast het verliezen van focus viel vooral op dat als je zelf steeds bezig bent met de volgende stap of de vraag wat er aan de hand zou kunnen zijn, je het kind verliest. Bewegingen, verkleuringen in het gezicht en andere signalen worden allemaal gemist. Immers als je als coach met jezelf bezig bent, wie is er dan bij het kind?

Wat brengt succes in de coaching

Gelukkig kwamen we er, mede dankzij de “acteurs”, al snel achter wat de coaching goed vooruit hielp.
Dit zijn de succesfactoren:

 •         Complimenten geven en instemmend hum-men, wow-en en verbaasd zijn.
 •         Het kind bij de les houden. Dit is waarvoor je hier bent!
 •         Bij het kind zijn in aanwezigheid, goed observeren en 100% in CONTACT blijven.
 •         Benoemen van dat wat je ziet aan emoties en bewegingen.
 •         Wat kan je wel groter maken en benadrukken van het voordeel van de verbetering.
 •         Mee bewegen met het kind, alles oké vinden, ook sociaal wenselijk gedrag.
 •         Duidelijkheid geven over de reden van de coaching en wat het doel is.
 •         Duidelijk maken dat je samen op zoek bent.  (over wij spreken).
 •         Ontdekking van uitzonderingen, verschillen en dat wat werkt benadrukken en uitbouwen !!!
 •         Belangstelling hebben voor het kind zoals voor hobby en vriendjes.
 •         Veel humor gebruiken.
 •         Focus op de gewenste uitkomst houden.
 •         Terugval benoemen en dit incalculeren.
 •         Nieuwsgierig zijn naar de belevingswereld van het kind.
 •         Voordeel ontdekken van verbetering en onderzoeken wat het oplevert.
 •         Leiding nemen tijdens de coaching !!!

Met steeds meer genoegen en plezier merkten we hoe de cursisten gedurende de dag almaar “beter” werden in het coachen en oefenen tijdens de casussen. Het materiaal kon meer en meer als middel ingezet worden in plaats van als doel van de coaching. Een prachtig resultaat!
Aan deze praktijkdag deden de volgende cursisten mee: Anneke, Astrid, Carin, Cornelie, Desiree, Emma, Erica, Gitte, Henriëtte, Irene, Jeannette, Josje, Linda, Martine, Monique, Nienke, Nynke, Petra, Ricarda, Tjitske, Willy.
Dames, allemaal veel plezier met het verder oefenen in je eigen dagelijkse praktijk.

Lees ook: De taal in het land van de kindercoach
Lees ook: De reis van de kindercoach
Lees ook: De kindercoach driehoek
Lees ook: De kindercoach als vertaalmachine
Lees ook: Een sessie van de kindercoach
Lees ook: Wat is het verschil tussen een kindercoach en kindertherapeut

De materialen van de kindercoach kun je hier….  bekijken. Wil je deelnemen aan de opleiding tot kindercoach, kijk dan op de website . De praktijkdag gaat hierover
Wil je op de hoogte blijven van nieuws en artikelen, vraag dan de nieuwsbrief aan.
Mocht je hulp nodig hebben voor je kinderen, neem dan gerust contact op met de praktijk voor kindercoaching.
De illustratie is gemaakt door studio staalkaart


Je las een blogartikel van Centrum Tea Adema…

…maar kijk gerust ook eens naar de andere informatie op onze website:

Opleidingen voor (aspirant) kindercoaches en beroepskrachten: