Welkom bij deze nieuwsbrief van Centrum Tea Adema
In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

Uit de praktijk
Over opvoeden
De kindercoach als professional
Gastschrijvers en literatuur
Stagiaires

Uit de praktijk van de kindercoach
Als kindercoach krijg je te maken met zeer veel verschillende problemen. Of, zoals ik altijd tegen de kinderen zeg bij de kennismaking: “Tussen de tijd dat je als baby wordt geboren en net zo groot bent als pappa of mamma, moet je heel veel leren en daar kan je wel eens wat hulp bij gebruiken”.
Boosheid is zo’n thema wat heel vaak terugkomt in de kindercoachpraktijk, maar wat kan je eigenlijk doen als boosheid een belemmering wordt? Lees maar…….
Het werkboekje wat gemaakt is om hierbij te helpen, wordt al volop gebruikt door verschillende kindercoaches. Kijk verder voor het boekje….

In feite is de kindercoach vaak een vertaalmachine. Iemand die de problemen van kinderen vertaalt naar mogelijke oplossingen en kwaliteiten. Want alleen deze kunnen het kind helpen de problemen te overwinnen. Lees maar hoe de kindercoach dat doet……

Over opvoeden
Je kunt tegenwoordig geen krant opslaan, of er wordt geschreven over wat er allemaal mis is met ons onderwijs en onze kinderen. Het lijkt wel alsof onze blik helemaal is gericht op wat er allemaal mis is. Zelfs op kinderdagverblijven en scholen zijn we vaak eerder geneigd te kijken naar wat er mis is met een kind, dan dat we de kwaliteiten in kaart brengen.
Mijn wens voor 2012 is een pedagogiek van vertrouwen in het kind, lees verder voor de uitleg….

Kinderen moeten veel tegenwoordig, maar vooral presteren. Stilte en opladen is er bijna niet meer bij. Zelfs in rustmomenten bieden we nog vaak prikkels aan.
Ik zou ervoor willen pleiten kinderen eens lekker met rust te laten zodat ze bij kunnen tanken bij de volwassenen. Lees maar hoe je dat kunt doen……

De kindercoach als professional
Gelukkig wordt het vak kindercoach steeds bekender, ook al bestaat het heel officieel nog steeds niet. :-)
Steeds meer ouders schakelen echter wel de kortdurende hulp van een kindercoach in. Ook verwijzers als scholen, artsen en andere professionals weten de kindercoach makkelijker te vinden en op waarde te schatten. Dat betekent voor de kindercoach dat deze precies aan verwijzers kan uitleggen wat het werkgebied is. Dat bestaat uit drie delen. Lees maar over deze driehoek….

De kindercoach spreekt een geheel eigen taal die gericht is op verbetering en vooruitgang. Kindercoaching is nadrukkelijk geen kindertherapie. Het biedt kinderen en ouders vooral praktisch gerichte handvatten. De kindercoach leert daarvoor een eigen taal waarvan de grammatica zo zijn eigen valkuilen heeft…. lees maar…..

Daarnaast wordt er steeds meer gebruik gemaakt van ontwikkelde materialen voor de kindercoach. Verrassend is hoe behulpzaam en effectief met name het stoplicht en de thermometer zijn in de ambulante hulpverlening in gezinnen. Er worden prachtige resultaten behaald door medewerkers van jeugdhulpinstellingen en CJG’s. Binnenkort zijn alle materialen ook rechtstreeks via het merk Ninico verkrijgbaar. Nu kan dat alleen nog via de site…….

Gastschrijvers en literatuur
Omdat er enorm veel literatuur over kinderen en opvoeden is te vinden, schrijf ik regelmatig over interessante boeken. Bijvoorbeeld het boek hoogvliegers en pechvogels over veerkracht en weerbaarheid, een ongelooflijk boeiend onderwerp. lees maar waar dat over gaat…..

Daarnaast zijn er zo nu en dan specialisten met wie ik toevallig contact krijg en die bereid zijn om iets over hun specialisme te vertellen op mijn weblog. Daar ben ik heel blij mee, want de blog wordt bijna 500 keer per dag gelezen en dat aantal neemt dagelijks toe. Dan is het fijn als mensen hun kennis op hun vakgebied willen delen.
Onlangs schreef Renee Wolfs over openheid bij adoptie, lees maar…..

Stagiaires
De afgelopen tijd hebben Paula, Nynke, Tiertsje en Lara van de opleiding SPH hun stage-opdracht afgerond binnen de praktijk voor kindercoaching. Ze hebben een prachtig bruikbaar concept ontwikkeld voor concentratieproblemen. De komende tijd ga ik dat in de praktijk met kinderen perfectioneren. De bedoeling is dat het spel zodanig verder wordt ontwikkeld, dat het beschikbaar komt voor andere kindercoaches en professionals.

Begin februari start Fokelien met het onderzoek over de ontwikkelingsfase van kinderen van 9 jaar en welke coaching handvatten deze fase heeft voor kindercoaches. Ze is nu al volop contacten aan het leggen en vele kindercoaches hebben haar al medewerking toegezegd. Dat is een fantastische start voor haar.

Heb je vragen over deze nieuwsbrief of anders, neem dan gerust contact op.


Je las een blogartikel van Centrum Tea Adema…

…maar kijk gerust ook eens naar de andere informatie op onze website:

Opleidingen voor (aspirant) kindercoaches en beroepskrachten: