Nieuw boek: Onderpresteren

Op school is de laatste decennia presteren steeds belangrijker geworden. Cijfers voor scholen, slagingspercentages, toetsen en testen; we lijken er niet meer zonder te kunnen. Zo nu en dan kom ik eens een ouder tegen die het een gruwel vindt als zijn kind naar het VMBO zal moeten gaan. Het beeld is [...]