Oudertraining voor adhd

Klinisch psycholoog B. van den Hoofdakker heeft binnen het UMCG de resultaten van een groepsoudertraining onderzocht van basisschoolkinderen met ADHD en gedragsproblemen. Adhd-symptomen en de ouderlijke stress namen af, wanneer de kinderen alleen werden behandeld, maar na een groepsoudertraining nam [...]