Klinisch psycholoog B. van den Hoofdakker heeft binnen het UMCG de resultaten van een groepsoudertraining onderzocht van basisschoolkinderen met ADHD en gedragsproblemen.
Adhd-symptomen en de ouderlijke stress namen af, wanneer de kinderen alleen werden behandeld, maar na een groepsoudertraining namen de gedragsproblemen en angst en stemmingsstoornissen bij de kinderen meer af.
De onderzoeker is van mening dat een oudertraining voor kinderen met adhd kan bijdragen aan het verminderen van symptomen. Een neveneffect zou minder voorgeschreven medicatie kunnen zijn .

Keer op keer merk ik met mijn cursussen, workshops en thema avonden dat het voor ouders lang niet altijd gemakkelijk is om zich op te geven. Soms roepen deelnemers zelfs zeer verbaasd uit dat er zo weinig deelnemers zijn terwijl het thema of het onderwerp actueel is en veel besproken binnen school.
Kennelijk is het taboe op het ontvangen van opvoedingsondersteuning nog groot. Terwijl het in vroeger tijden normaal was dat (groot)ouders en familieleden zich intensief met gezinszaken bemoeiden moeten ouders het nu zelf uitvinden en krijgen ze kritiek als hun kinderen niet in de pas lopen. Ik heb het idee dat het vragen van advies aan de eigen ouders al enige tientallen jaren “not done” is in de meeste Nederlandse gezinnen.
We lijken wel een collectieve angst te hebben voor bemoeienis. Of zou het zijn dat ouders de indruk hebben dat ze tekort schieten als ze deelnemen aan een cursus?

En toch,………. of het nu gaat om een ouder adviesgesprek of deelname aan cursus of workshop, ouders geven vrijwel altijd aan dat het fijn is dat er samen met anderen is gekeken naar de eigen kinderen en hun “eigen-aardigheden”. En dat dit een positief effect heeft op de relatie en het gedrag van ouders én kinderen lijkt me niet meer dan logisch.

Meer in categorie:  cursus en workshop.
Kijk voor de Praktijk voor Kindercoaching hier


Je las een blogartikel van Centrum Tea Adema…

…maar kijk gerust ook eens naar de andere informatie op onze website:

Opleidingen voor (aspirant) kindercoaches en beroepskrachten:

Hulp voor kinderen en hun ouders:

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen en video’s vol tips en inzichten?

Like dan onze Facebook-pagina of schrijf je in voor onze 2-wekelijkse nieuwsbrief. Allebei mag ook. ;-)