Volgens mij zijn ze al bezig, de eekhoorntjes met het verzamelen van hun wintervoorraad.
Straks in de herfst gaan ze helemaal los en zorgen ze ervoor dat ze de winter doorkomen en niet zullen verhongeren.

Wij mensen kennen het fenomeen van voorraden aanleggen niet (meer)

Al weet ik nog heel goed hoe mijn vader iedere herfst tientallen kistjes met aardappelen sorteerde en in de kelder stapelde zodat wij geen honger hoefden lijden in de winter. Het was dan soms nog spannend of we het voorjaar zouden halen en er geen ziektes in de aardappelen tevoorschijn kwam.

Ook weet ik nog hoe de kolen voor de kolen kachel op voorraad was en als die in het voorjaar op waren en het huis was schoongemaakt en het werd toch nog koud dan hadden we pech.

Net zoals we wel met wanten sliepen en in de winter dikke ijsbloemen op de ramen vonden door de nachtvorst.

Verleden tijd?

Nu de wereld letterlijk en figuurlijk op meerdere fronten in brand staat, denk ik regelmatig aan hoe het was en hoe toen ik kind was en we opgevoed werden met zuinigheid met voedsel, maar ook met licht en water.

Mijn kinderen heb ik ook tot in den treure opgevoed met ‘deuren achter je kont dicht, niet zo lang douchen, eten wat de pot schaft en niet zo maar alles weggooien.’

Als ik mijn dochter nu hoor zeggen dat ze de tuin maar niet sproeit ondanks de droogte van het pas ingezaaide gras en de auto niet wast, ben ik trots op haar gewetensvolle keuzes en verwonderd dat mijn ‘zeuren’ toch kennelijk is blijven hangen.

Net zoals ik mijn vader nog kan horen met dezelfde commando’s om zuinig te zijn op alles wat de natuur ons geeft en niets te verspillen.
Hij was tenslotte van voor de oorlog.

Ook al zie ik hoe mijn kinderen verstandige keuzes maken, toch maak ik me zorgen om hun toekomst.

Moeten zij straks leren dealen met tekort en armoede?

Alles uit een knopje

Wanneer ik de kinderen van nu bekijk, realiseer ik me dat zij vooral gewend zijn dat alles beschikbaar is en dat je maar een knopje hoeft aan te raken en dat wat je wilt staat tot je beschikking.

De hoeveelheid speelgoed die een gemiddelde peuter heeft verzameld is wat de ouderen onder ons in hun hele kindertijd niet bij elkaar verzamelden. En zodra ze kunnen swipen, maken ze online een wensenlijstje aan wat met verjaardagen rond gestuurd kan worden voor nog meer zooi.

Wij hadden als kind ieder precies één kastplankje voor ons speelgoed.

Voor ik nu als een ouwe taart het verleden ga ophemelen wat natuurlijk helemaal niet de goede oude tijd was, helpt het mij wel om te bedenken hoe we kunnen en misschien zelfs wel moeten omgaan met de op ons afkomende weelde vermindering.

 • Hoe kunnen we kinderen leren omgaan met minder wat zo dreigend op ons afkomt?
 • Hoe houden we de angst en schaamte buiten de deur?
 • Hoe leren we kinderen weerbaar te zijn als het tegenzit?

Het zou wel eens wijs kunnen zijn om nu aan het prille begin van de herfst alvast onze kinderen voor te bereiden op schaarste en het feit dat de knopjes wel eens geen licht of warmte zullen geven

De energierekening als opvoedtool

Bijna ieder kind zal de signalen de komende tijd steeds sterker horen en voelen.
Vele kinderen zijn al bezorgd omdat ze de zorgen van hun ouders horen over honderden euro’s extra betalen aan de energierekening.

Waar moet dat geld vandaan komen?

Andere kinderen merken het doordat ze niet hun wensen vervuld zien en hun ouders Nee horen zeggen tegen een nieuw spel of hippe broek

De verwachting is dat veel kinderen last gaan hebben van de hoge kosten en tekorten waar gezinnen straks in de winter mee te maken krijgen.
We realiseren ons zelfs nog te weinig dat nu al vele kinderen niet iedere dag drie maaltijden kunnen krijgen.

Dit alles betekent dat iedere ouder op enig moment in gesprek moet met zijn kinderen over de grenzen van de uitgaven.

Het wordt misschien voor het eerst in het leven van jonge ouders dat ze moeten nadenken en praten over armoede die hen kan treffen

De energierekening kan een goede aanleiding zijn.

Hoe betrek je je kind in schaarste?

Geld tekort heeft direct impact op je gezin.
Je kind voelt spanning eerder aan dan jij en maakt zich zorgen over jou.

Verberg je zorgen niet voor je kind en ontken ze niet want je kind gaat dan twijfelen aan zichzelf

Als je geldzorgen hebt of de rekeningen niet meer kunt betalen, wees daar dan op het niveau van je kind open over en leg in eenvoudige woorden uit dat er een tekort is en dat je NOG niet precies weet hoe je het moet oplossen.

Je kunt je kind gerust vragen om mee te denken waar jullie kunnen bezuinigen.

Ieder kind zal met liefde zijn allermooiste bezit willen verkopen als het maar goed met jou gaat!

Natuurlijk hoeft je zo ver niet te gaan, maar neem je kind serieus en vraag zijn medewerking in gedragsaanpassingen die helpen. Samenwerking met je kind zorgen voor acceptatie als de cola en chips geschrapt moeten worden of de douche overgeslagen.

Voor ieder gezin zal de komende winter andere consequenties hebben en ook daarom is het goed met je kind te praten over wat hij om zich heen hoort in het nieuws en van anderen.

Vraag ook begrip voor je kind voor anderen die in de schulden zitten en wijs hen op gezinnen die vastlopen doordat er zorgen zijn en waar de reserves op zijn.

Doe als de eekhoorns

Wijs je kind op de eekhoorns en hun verzameldrift in de herfst en leg uit dat ook jullie voorzichtig moeten zijn met je voorraden en dat dit consequenties kan hebben.

Je kunt het ook omdenken en de komende winter beschouwen als een leerproces waarin kinderen veel leren over:

 • omgaan met teleurstellingen
 • zuinigheid en grenzen van consumeren
 • jezelf geruststellen
 • in actie komen en creatieve plannen bedenken
 • doorzettingsvermogen
 • flexibiliteit
 • acceptatie
 • empathie voor wie het moeilijk heeft
 • anderen helpen in plaats van het ikke, ikke, ikke

De vliegensvlugge eekhoorntjes weten het wel en ook de ouderen onder ons hebben toch wel wat geleerd van de schaarste die vroeger bijna gewoon was.

Ik hoop vanuit het diepst van mijn hart dat onze kinderen en kleinkinderen zonder schaarste kunnen leven, maar als het niet lukt hoop ik dat ze veerkracht genoeg hebben om er toch iets leuks van te maken en als eekhoorntjes blijmoedig van tak naar tak schieten.


Bij veel kinderen wordt in deze tijd angst aangewakkerd door alles wat er in de samenleving gebeurt.
Wil je kinderen de weg wijzen en hen helpen hun angsten te overwinnen, start dan met de praktische hands on online opleiding ‘kinderen helpen bij angst en faalangst’ waarin je steeds opnieuw ontdekt wat je kunt doen en laten om kinderen te helpen tegen hun angsten.
Ontdek de geheimen en het gemak waarmee een kind van angst en faalangst verlost kan worden.