Ieder kind heeft zijn eigen plek.
Het oudste kind dat geboren wordt in een gezin, heeft de meeste rechten en ontvangt ook de meest exclusieve liefde en aandacht van de ouders als eerstgeborene.
Kinderen die daarna worden geboren ontvangen op andere manieren aandacht en liefde en ontvangen ook van het oudste kind.

Rust en harmonie binnen het gezin

Voor de rust in een gezin is het van groot belang dat kinderen weten wat van nature hun plek is. Het oudste kind heeft als eerst geborene meer rechten en mag dus meer, krijgt meer en is vaak ook wegbereider.

De jongste ontvangt van iedereen aandacht en wordt in die zin het meest verwend en mag ook nemen en leren van hen die eerder kwamen. Hij mag echter niet dezelfde faciliteiten hebben als de oudste en moet wachten tot zijn tijd gekomen is of de toestemming ontvangen van de ouderen om dezelfde rechten te gebruiken.

Ouders moeten er rekening mee houden dat ieder kind zijn eigen plek in de volgorde van het gezin heeft. Als zij dit principe respecteren en kinderen behandelen volgens hun leeftijd, ontstaat er rust en harmonie binnen het gezin doordat ouders daarmee ook hun leiderschap nemen. Zij nemen daarmee de leiding binnen het gezin als de volwassenen en waarborgen daarmee de veiligheid binnen het gezin.

Hoe zit het bij pleeggezinnen, school en kinderopvang

Dit principe geldt overigens ook voor andere situatie zoals in pleeggezinnen, op school in de klas, in de kinderopvang en in groepen waar kinderen samen komen. Het kind wat er het eerst was in een situatie heeft de meeste rechten die vergelijkbaar zijn met het oudste kind.

Immers het kind weet als eerste hoe de hazen lopen in die situatie en kent de regels. Hij kan de rol van oudste op zich nemen.

Waar er in situaties buiten het gezin een kind weggaat door verhuizing of overlijden dan is het belangrijk dat de groep zich opnieuw hergroepeert en bewust afscheid neemt en afscheid geeft zodat de rust kan wederkeren. Het kan een mooi ritueel zijn om als er gelegenheid is afscheid te nemen en te geven dit in de kring van volgorde te zitten en aandacht te geven aan wat er over en weer is gegeven in de afgelopen tijd van samen zijn.

Als er een nieuw kind in een groep komt, kan weer de krijg gemaakt worden van volgorde van langst aanwezige tot kortst aanwezige en dan vanuit die positie de nieuweling welkom heten in de groep.

Wanneer iedereen zijn plek mag kennen en nemen, ontstaat er rust in het gezin of in de groep.

In dit filmpje leg ik er meer over uit.


Je las een blogartikel van Centrum Tea Adema…

…maar kijk gerust ook eens naar de andere informatie op onze website:

Opleidingen voor (aspirant) kindercoaches en beroepskrachten:

Hulp voor kinderen en hun ouders:

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen en video’s vol tips en inzichten?

Like dan onze Facebook-pagina of schrijf je in voor onze 2-wekelijkse nieuwsbrief. Allebei mag ook. ;-)