Dit is een gastblog van Marije die schrijft over gewone dagelijkse zaken die juridisch niet altijd duidelijk zijn en waar veel verschillende meningen over kunnen bestaan.

Je hoort steeds meer over jongeren die een eigen onderneming hebben. Dit is zelfs zo populair aan het worden, dat de Kamer van Koophandel afgelopen weekend een startersdag organiseerde voor kinderen van 8 tot 12 jaar oud.

Handelingsonbekwaamheid

In Nederland ben je pas vanaf je achttiende volwassen, en dus ook dan pas handelingsbekwaam. Als je niet handelingsbekwaam bent, kan je geen rechtshandelingen uitvoeren. Een rechtshandeling is een handeling met juridische gevolgen. Denk hierbij aan het tekenen van een contract, het aangaan van een huwelijk of gewoon iets kopen in de supermarkt. In principe kan een minderjarige dit allemaal niet zelfstandig doen, zij hebben altijd toestemming nodig van hun ouder of vertegenwoordiger. Om ervoor te zorgen dat jongeren wel zelf een snoepje of iets te drinken kunnen kopen, is hier een uitzondering op gemaakt. Als een kind een rechtshandeling doet die passend is bij zijn leeftijd, dan gaat men er vanuit dat de ouder toestemming heeft gegeven. Zo kan een zestienjarige gerust iets lekkers kopen in de winkel, maar zal hij geen lening kunnen afsluiten bij de bank, omdat dat niet bij zijn leeftijd past.

Als een minderjarige toch een rechtshandeling uitvoert die niet bij zijn leeftijd past, kunnen de ouders die handeling vernietigen. Vernietiging heeft zogenaamde terugwerkende kracht. Dat houdt in dat de handeling wordt geacht nooit te hebben bestaan. Alle gevolgen van die handeling worden daardoor teruggedraaid. Dus als een kind van 12 jaar oud een dure telefoon heeft gekocht, kan de ouder deze koop vernietigen. Zij moeten dan de telefoon terugbrengen, en de winkel is verplicht het geld terug te geven.

Hoe zit dit bij kindondernemers?

Deze regels gelden ook voor jonge ondernemers. Hun ouders zullen toestemming moeten geven voor de handelingen die hun kinderen binnen hun eigen onderneming uitvoeren. Dit betekent ook dat ouders aansprakelijk zijn als er iets niet helemaal goed gaat. Klanten van het kind kunnen dan bijvoorbeeld een schadevergoeding vorderen van de ouders.

Voor jongeren van 16 en 17 jaar is er een uitzondering mogelijk. Zij kunnen bij de kantonrechter vragen om handlichting. Dat betekent dat de rechter ze gedeeltelijk handelingsbekwaam verklaart. Dit kan alleen voor bepaalde handelingen, bijvoorbeeld voor alle handelingen die nodig zijn voor het uitoefenen van het bedrijf. Buiten die bepaalde handelingen blijven zij dus handelingsonbekwaam. Men kan er ook voor kiezen een maximaal bedrag te kiezen, tot waar de handlichting geldt. Voor bedragen boven dat maximum blijft gelden dat de minderjarige toestemming nodig heeft.

Moet het niet gemakkelijker gemaakt worden?

Ik vind het erg leuk om te zien dat er zoveel, en zo jonge, kinderen bezig zijn met ondernemen. Het is enorm leerzaam voor ze, en zo lang ze het leuk vinden om te doen, lijkt het me prima. Toch vind ik het goed dat de regeling van handelingsonbekwaamheid er is. Jonge kinderen weten nog lang niet altijd wat verstandig is. Zij zijn vaak ook beïnvloedbaar en daarmee gevoelig voor eventuele klanten met minder goede bedoelingen. Het is daarom goed om een stok achter de deur te houden in de vorm van de toestemming van de ouders. Zij kunnen op deze manier een oogje in het zeil houden. Jongeren van 16 en 17 weten vaak al beter hoe alles eraan toe gaat, dus de handlichting is een handige en praktische manier om voor hen deze handelingsonbekwaamheid deels op te heffen.

Ik vind deze regeling daarom recht.


Lees meer op de website recht of krom van Marije Nicolaij

Meer artikelen:

Lees ook: Je wilt toch geen slijmbal zijn?
Lees ook:  Iedereen heeft zijn eigen bloeitijd
Bekijk ook: Hoe ga je om met motivatieproblemen?
Bekijk ook: Hoe krijgt een puber zijn leven op orde?


Je las een blogartikel van Centrum Tea Adema…

…maar kijk gerust ook eens naar de andere informatie op onze website:

Opleidingen voor (aspirant) kindercoaches en beroepskrachten:

Hulp voor kinderen en hun ouders: