Ikleerleren-logo-scherm_mailBeste trainer en toekomstig trainer van Ik leer leren,

Je ontvangt deze nieuwsbrief steeds als er nieuwe acties of andere belangrijke zaken over Ik leer leren zijn te melden.

Reclame campagne voor Ik leer leren

Omdat de vraag blijft komen hoe je klanten kunt werven voor de Ik leer leren training, heb ik besloten daaraan gehoor te geven. Martinique Gerrits-Konijn met ruime marketing ervaring heeft de afgelopen weken een campagneplan ontwikkeld. Harmke Paulides van Studio Staalkaart heeft weer gezorgd voor de vormgeving van de verschillende folders, flyers, weggevers en persberichten.
Op het inloggedeelte vind je het complete campagneplan waar je gebruik van kunt maken. Op dit moment zijn alle folders, flyers en posters klaar. Je vindt ze op het inloggedeelte. Bij alle posters zit een worddocument wat je kunt gebruiken om de flyer en de posters te voorzien van je eigen gegevens.

Een onderdeel van deze campagne die al even loopt, zijn de wekelijkse Wist je datjes op facebook. Deze zijn bedoeld voor de naamsbekendheid door gebruik te maken van een steeds herkenbare uitstraling en naam. Iedere donderdag plaats ik een wist je dat op deze pagina. Als je deze pagina liked en iedere week dit bericht deelt (zie een voorbeeld) en erbij vermeldt dat jij ook deze training verzorgt, krijg je meer bekendheid en zichtbaarheid. Het is vanuit de reclame bewezen dat een klant minimaal een aantal keer iets moet tegenkomen van een bedrijf. Wederkerige herkenbaarheid zorgt ook voor betrouwbaarheid zodat men weet dat je een constant aanbod hebt voor je klant.

Op het inloggedeelte vind je allerlei verschillende materialen die je kunt inzetten en het campagneplan. Volgende maand komen de acties op het inloggedeelte zoals de fiets- en tassen actie, de wist je dat weggevers die je ook weer kunt voorzien van je eigen gegevens en de wikkel voor een pepermuntrol.
Periodiek ontvang je van mij een nieuwsbrief waarin je op de hoogte wordt gebracht welk thema en acties de komende tijd aandacht krijgen en hoe je daarmee ‘de markt’ op kunt gaan in je eigen regio. Wanneer het nodig is, ontvang je nieuw materiaal via het inloggedeelte.
De campagne richt zich op de naamsbekendheid, betaalbaarheid van de training en de regionale trainers.
Op jou dus met het doel dat je meer kinderen kunt aantrekken voor de training die je wilt geven.

Prijs van de training

In de voorwaarden bij inschrijving voor de trainersopleiding staat dat de training gegeven kan worden voor een vastgesteld tarief.
Dit betekent dat je de training alleen aanbiedt voor 150 euro plus het werkboek voor 32,50. Alles is inclusief btw als je btw-plichtig bent.
Omdat de reclamecampagne onder meer insteekt op de lage prijs voor de training, moet dit ook weer herkenbaar terug komen op je eigen website. Je klant herkent dan de consequente boodschap en wordt niet aan het twijfelen gebracht. Bovendien is er dan geen sprake van oneerlijke concurrentie tussen trainers.
Ouders raadplegen veelvuldig de website Ik leer leren op zoek naar een trainer, lezen over het vastgestelde tarief en nemen regelmatig contact met mij op voor een aanbeveling, maar ook met vragen over afwijkingen met de site Ikleerleren.nl.
Van verschillende trainers krijg ik te horen dat men hen heeft gevonden via de website. Het is natuurlijk heel onbetrouwbaar als ouders lezen dat de training bij sommige trainers een andere prijs heeft.
Mocht je de training individueel geven, dan ben je vrij je eigen coachingstarief te hanteren. Ik communiceer dit ook aan ouders.
NB: Zorg er voor dat je alert bent op mails en voicemail berichten. Ik heb een aantal klachten van ouders gehad dat er geen contact werd opgenomen door een betreffende trainer.

Gratis vermelding

Heel bewust heb ik ervoor gekozen dat trainers een gratis vermelding krijgen op de website van Ik leer leren. Omdat het heel veel werk is, wil ik liever geen wijzigingen verwerken. Ik wil je vragen daarmee rekening te houden. Er is een kaart van Nederland gemaakt door de websitebouwer, maar het is een enorme klus om de gegevens over te zetten en ik vrees dat dit pas van de zomer gebeurt.
Overigens stel ik het op prijs als je een link plaatst van Ikleerleren.nl op je eigen website. Ik heb me laten vertellen dat dit voor jou ook een gunstige uitwerking voor Google heeft als je gelinkt bent met een goed bekeken website.

Zou je ook zorgvuldig je inlogcode willen bewaren? Ook dit neemt enorm veel tijd als je deze kwijt bent en aangezien ik steeds nieuw materiaal voor jullie beschikbaar wil stellen, wil ik daar liever mijn tijd aan besteden.

Delen

Zoals je weet, vind ik het belangrijk om kennis en ervaringen uit te wisselen omdat we daar met ons allen het meeste van leren. Ik vind het fijn als je op facebook (Ik leer leren groep) en Linked in je ervaringen wilt delen.
Mocht je je nog niet aangemeld hebben, dan kan je dat doen door bij beide groepen een verzoek in te dienen. Marijke Teeuwissen beheert deze social media en je kunt het verzoek aan haar richten. Noem dan even op welke data en bij wie je de training hebt gevolgd.
Op termijn overweeg ik verder te investeren om voor Ik leer leren een status van erkende en effectieve interventie te verkrijgen. Daartoe moet de training evidenced based beoordeeld worden en dan is het wel nodig dat er gegevens zijn. De training is al wel opgenomen op de landelijke interventiedatabase waar je naar kunt verwijzen: Dit is de link
Binnenkort vind je ook een evaluatieformulier op de website. Ik zou graag de resultaten van je trainingen ontvangen voor het opbouwen van data. Vooral de concrete cijfers zijn nodig om op een gegeven moment hierover te kunnen rapporteren.

Ik hoop dat ik je met de nieuwe reclame producten van dienst ben en vertrouw er op dat je integer omgaat met de training, de voorwaarden en alle gratis aangeboden materialen. Dit betekent dat er copyright rust op alle producten van Harmke, Ninico en Ik leer leren en dat deze alleen gebruikt mogen worden voor het doel waarvoor ze zijn ontwikkeld. Het betekent ook dat trainingen alleen aan kinderen en voor de vastgestelde prijs mogen worden aangeboden. De naam Ik leer leren is inmidde