faalangst-olifantIedere keer is het weer fijn om mensen uit verschillende vakgebieden en van alle leeftijden te begroeten tijdens de opleiding tot kindercoach. Tijdens de theorie en praktijkblokken en in de pauze leren ze veel van elkaar.
Er zijn immers zoveel manieren om met kinderen om te gaan en hen te helpen als het even tegenzit.
Maar juist ook ter voorkoming van problemen kunnen bijvoorbeeld leerkrachten en medewerkers uit de kinderopvang heel veel meer betekenen dan ze zelf vaak door hebben.
Dit aan de oppervlakte te halen is een dankbare taak.

Kinderen ontwikkelen zich

Bijna iedereen die ik spreek over kinderen en onderwijs heeft moeite met de prestatie gerichte cultuur waarin we terecht zijn gekomen. Ook voor veel ouders is het een lastig dilemma. Als school zegt dat het kind niet goed meekomt, ontstaat er snel een gevoel van machteloosheid en een zoektocht naar extra ondersteuning. Wat ik vaak tegenkom in mijn praktijk is dat kinderen afhaken. Niet omdat ze niet willen of kunnen, maar omdat de doelstellingen niet overeenkomen met het beeld en de motivatie van het kind.
Een kind moet en wil spelen, maar in groep 1 en 2 zullen letters geleerd worden en zelfs de voorschoolse educatie is gericht op het aanleren van taal en rekenen.
Waar aan voorbij wordt gegaan, is dat kinderen zich juist vanuit het spel ontwikkelen en hun lichaamservaringen nodig hebben om later abstract te kunnen denken. Het lijkt wel alsof deze ontwikkeling psychologische gedachte steeds meer verdwenen is. En dat is jammer.

Onderwijs gericht op kinderen

Gelukkig zijn er ook scholen die bewust kiezen voor het kind centraal stellen. Bijvoorbeeld het ervaringsgericht onderwijs. Of het onderwijs wat gebruikt maakt van de methodiek speelplezier. Deze laatste methodiek gelooft nog dat kinderen leren door te exploreren, te experimenteren en door te imiteren.
Drie I’s zijn hier belangrijk, namelijk inspireren door bijvoorbeeld rollenspel, inleven door te kijken en te luisteren en interveniëren, door aansluitend aan het spontane kinderspel iets toe te voegen om het spel te verrijken.
Door zo met elkaar te spelen en het spel volledig te erkennen als leermiddel, sluit het leren beter aan bij jonge kinderen. Plezier in leren blijft zo aanwezig en het kind voelt zich competent en voelt: ” Ik kan het..”

Spelend leren

Kinderen spelen omdat het automatisch gaat en ze hebben zelf niet in de gaten hoeveel ze er van leren. Wat is het dan raar dat wij hen dit ontnemen. Juist door het plezier, de ontspanning, de nieuwsgierigheid, de natuurlijke concentratie en de inventiviteit die kinderen aan de dag leggen tijdens hun spel, geeft hen het gevoel van competent zijn.
Leerkrachten hoeven alleen faciliterend te zijn en het is de vraag of alle prestatiedrang en toetsen het kind en zijn ouders niet steeds verder weg brengt van het leren.
Wat is het dan fijn om van geïnspireerde leerkrachten te horen hoeveel plezier zij in hun werk en in de kinderen hebben.

Wat voor de kinderen geldt…

Kinderen spiegelen de volwassenen om hen heen. Het is een oud gegeven en wat voor kinderen geldt, geldt ook in zekere mate voor volwassenen. Hoeveel juffen en meesters zijn al opgebrand of zijn de inspiratie kwijtgeraakt waarmee ze hun loopbaan begonnen. Door de invloed van schoolbesturen en het ministerie onderzoeken steeds meer leerkrachten hoe ze op andere manieren kinderen kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling.
Ik kom veel geweldige leerkrachten tegen die kinderen veel te bieden hebben. Wanneer zij opnieuw contact krijgen met hun kennis en ervaring en nieuwe wegen leren om hun talenten aan te boren zeggen ook zij: “Ik kan het….”
En hoe mooi is het dat deze enthousiaste mensen hun talenten weer volop laten stromen ten behoeve van de kinderen.
Dat geeft hoop voor de toekomst als wij volwassenen leren hoe we kinderen kunnen begeleiden op hun weg door het leven.

Aan deze basisopleiding deden mee: Anja, Ant, Corine, Ellen, Elly, Gerda, Hendrika, Ingrid, Jolande, Karin. Loes, Lucie, Marlies, Marlies, Matilda, Mirjam, Monique, Servie, Sonja en Wanda.  Dank jullie wel voor je aandacht en wat fijn dat jullie met zoveel plezier en betrokkenheid met kinderen werken.
Als je op de foto klikt, zie je iedereen.

Lees ook: Leerproblemen? de kindercoach doet het anders.
Lees ook: De kindercoach is een stoplichtdenker
Lees ook: Het onzichtbare voordeel van het probleem
Lees ook: De taal in het land van de kindercoach
Lees ook: De reis van de kindercoach
Lees ook: Duik eens in je herinnering

De illustratie is gemaakt door studio staalkaart
Wil je een aantal keer per jaar artikelen ontvangen? Vraag de nieuwsbrief aan van de praktijk voor kindercoaching en de opleiding tot kindercoach.


Je las een blogartikel van Centrum Tea Adema…

…maar kijk gerust ook eens naar de andere informatie op onze website:

Opleidingen voor (aspirant) kindercoaches en beroepskrachten:

Hulp voor kinderen en hun ouders:

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen en video’s vol tips en inzichten?

Like dan onze Facebook-pagina of schrijf je in voor onze 2-wekelijkse nieuwsbrief. Allebei mag ook. ;-)