Welkom bij deze nieuwsbrief van Centrum Tea Adema
In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:Uit de praktijk
De Cito-toets
De kindercoach als professional
Publicaties
Gastschrijvers
Uit de praktijk
Ieder kind krijgt te maken met angsten. Dit is een normaal en gezond verschijnsel want stel je voor dat je niet bang zou zijn? Angst is er om ons te beschermen. Bij kinderen uit angst zich in bang zijn voor het donker, voor dieren, mensen en wat al niet meer. Heel vaak is de oorspronkelijke angst niet herkenbaar en krijgt het de vorm van monsters. Hoe je hiermee kunt omgaan, lees je hier verder……Ouders denken soms dat ze perfect moeten zijn. Ze hebben het gevoel dat ze volledig verantwoordelijk zijn voor een gelukkige jeugd. Nare eigenschappen die mensen nu eenmaal hebben en die zo heerlijk naar boven komen in stress-situaties willen we liever vermijden. Jammer genoeg, of eigenlijk gelukkig maar!, vallen we onze kinderen regelmatig lastig met onze minder prettige eigenschappen en gedrag. Hierover gaat onder meer de zeurende moederclub, lees maar…….Kinderen komen vele hobbels tegen tijdens het groter groeien. Als volwassenen hebben we in meer of mindere mate de neiging het kind te willen vormen naar onze maatstaven. Dit betekent dat kinderen gedrag (moeten) leren wat acceptabel is voor de omgeving en de eigen ontwikkeling. Echter niet altijd loopt dit vlekkeloos. Wanneer we kinderen coachen naar meer helpend gedrag, hebben we rekening te houden met datgene wat het ongewenste gedrag oplevert voor het kind. Lees maar hoe dat zit met imago’s enzo….

Trouwens, met een mooie illustratie van Bianca Snip.

De Cito-toets
Het is februari en dus is het voor groep 8-ers Cito-tijd. Toen onze kinderen ooit deze toetsen moesten maken, was er gelukkig nog niet zoveel aandacht voor als nu.Er is al veel over geschreven, maar wat ik me afvraag is of ouders zich wel realiseren welke boodschap ze eigenlijk OOK kunnen meegeven als het over de Cito-toets gaat. Lees maar….De Cito-toets lijkt de poort naar de toekomst, maar is uiteindelijk toch maar een moment opname. Want wie van ons is uiteindelijk voor z’n hele leven op de plek gekomen die al op 12-jarige leeftijd in zicht kwam?Want laten we wel wezen, al met al kan er alleen wijsheid achteraf zijn, en dat kan nog wel een poosje duren, lees maar…..
De kindercoach als professional
Tot mijn grote verbazing blijft er een onverminderd grote belangstelling voor de opleiding tot kindercoach.  Voor 2012 zijn bijna 9 groepen volledig volgepland en zijn er nog 2 groepen over.Als kindercoach werk je in de driehoek kind, gezin en communicatie. Dit gegeven gecombineerd met technieken uit verschillende methodieken en kennis uit de jeugdhulpverlening, leveren een duidelijk werkbaar model voor de kindercoach op.
Met dit model wordt gewerkt en cursisten leren een manier van denken, die behulpzaam is voor het werken met problemen op het gebied van leer-, gedrags- en emotionele problemen.Veel cursisten kiezen voor de opleiding om de praktische aanpak. Het coachen van kinderen vraagt een geheel andere manier van denken dan het medisch model waar de meeste mensen mee zijn opgegroeid. Deze manier van denken noem ik zelf steeds vaker het stoplicht denken. Lees maar hoe dit werkt en hoe je het kan leren…..

Wil jij ook werken met het stoplicht of ander materiaal van de kindercoach, bekijk en/of bestel dan via deze link deze materialen……..
Inmiddels werken al verschillende instellingen zoals het CJG. MEE-organisaties,  jeugdhulpinstanties en natuurlijk kindercoaches, therapeuten, psychologen en pedagogen met het materiaal.

Publicaties
De afgelopen tijd ben ik opnieuw een aantal keer benaderd om informatie te geven over een onderwerp. Het blad Groter Groeien heeft mijn mening gevraagd over de driehoek kind, ouder, school. Met name wanneer er spanningen ontstaan tussen ouders en school, heeft dit een negatieve uitwerking op het kind. Hoe ouders en school kunnen handelen in een dergelijke situatie en hoe ze het kind het beste kunnen helpen in deze driehoek, is te lezen in nummer 4 van Groter Groeien die binnenkort uitkomt.Daarnaast heb ik medewerking verleend aan de nieuwsbrief van het blad Groter Groeien met het advies geven op een vraag van een lezeres. De vraag ging over” Hoe kan een kind leren omgaan met teleurstellingen. Lees het antwoord hier verder……Dan is er in het februarinummer van het counseling magazine een adviesbijdrage van mij gepubliceerd over een probleemsituatie binnen een gezin.
Gastschrijvers
Onlangs zijn er op mijn weblog weer een paar gastschrijvers actief geweest. Marja Baseler leverde een bijdrage over moeder de Gans. Lees maar….Van Wendie Brauckmann kun je een beschrijving lezen van het prachtige prentenboek wat van haar hand is verschenen. Bij het boekje hoort een popje van Ikkes, de hoofdpersoon en dit is een prachtig figuurtje geworden. Lees over het boekje …….Dit was weer de nieuwsbrief van deze keer. Heb je vragen of wil je een afspraak maken, neem dan gerust contact op.

Je las een blogartikel van Centrum Tea Adema…

…maar kijk gerust ook eens naar de andere informatie op onze website:

Opleidingen voor (aspirant) kinder