Welkom bij deze nieuwsbrief van Centrum Tea Adema
In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

Uit de praktijk
Werkboekje ” Ik ben boos”
Over de opleiding tot kindercoach
Materiaal voor de kindercoach
Studenten SPH en Pedagogiek
Nieuwjaarswens

Uit de praktijk
Al jaren komen er kinderen en ouders in de praktijk voor kindercoaching die allerlei problemen ervaren. Soms is het nog best lastig uit te leggen hoe een kindercoach werkt. Vergelijk het maar eens met een reis,  de reis van een kindercoach…..

Vanaf het begin komen er kinderen met leermoeilijkheden in de praktijk. Logisch, want kinderen hebben nu eenmaal veel te leren. Veel ouders zeggen me dan: “Er komt niet uit wat er in zit” Je zou het onderpresteren kunnen noemen. Onlangs was er een geweldige knul met zijn moeder in de praktijk. Samen hebben we een make-over gedaan over zijn onderpresteren….

Daarnaast komen er kinderen die mogen bijleren op het gebied van het omgaan met emoties. Voor sommige kinderen is dat best een hele klus, maar we komen altijd een stap verder. Lees maar hoe we dat doen met angst, verdriet en boosheid….

Ouders hebben ook regelmatig vragen over hoe om te gaan met storend gedrag van hun kind. Vaak zien we, dat we als gezin vast raken in een patroon wat een vicieuze cirkel gaat worden. Een prachtige manier om dit inzichtelijk te maken is door in gesprek te gaan met ouders. De basis is kijken op een oplossingsgerichte manier, hoe doorbreek je de cirkel…..
Door de jaren heen is er een eenvoudig gespreksmodel ontstaan waarin alle aspecten, oorzaak, gevolg, oplossing en doel met alle voor en nadelen, zichtbaar worden. Een actieplan is dan nog maar een kleine vervolgstap. En het actieplan is meestal van grote eenvoud.
Met dit model wordt in de opleiding tot kindercoach gewerkt en deze is nu als grafische weergave op poster verkrijgbaar. Zie hiervoor de webshop…..

Werkboekje
Kinderen hebben veel te leren.  Met name leren boos te zijn op een constructieve manier is nog niet altijd gemakkelijk.
Omdat het kinderen en ouders helpt zich bewust te worden van meerdere facetten van boosheid, heb ik een werkboekje ontwikkeld over boosheid. Op 15 pagina’s op A5 formaat kunnen ouders en kinderen, zo nodig onder begeleiding, invullen wat er zich voordoet als de boosheid van een kind uit de hand loopt.
Als het boekje uit is, ligt er een concreet actieplan op tafel en is er inzicht ontstaan in het denken, voelen en doen met betrekking tot boosheid. Lees maar over hoe je het boekje kunt gebruiken..

Kindercoaches, andere begeleiders, maar ook ouders kunnen het PDF format en een handleiding voor het inbinden van het boekje bestellen via de site.
Zij kunnen dit boekje voor iedere kind uitprinten en tijdens een vervolgafspraak eventueel opnieuw invullen. Zo kunnen kinderen en ouders via de kindercoach gratis (of tegen een zeer minieme vergoeding voor het printen) een inzicht en actieboekje mee naar huis nemen.
Het boekje is geïllustreerd en opgemaakt door vormgever Nynke Beeksma. Lees verder voor de bestelprocedure en foto van het boekje…….

De opleiding tot kindercoach
Tot mijn grote verbazing en verwondering blijft de belangstelling voor de opleiding tot kindercoach onverminderd groot. De meeste cursisten hebben meerdere modules gevolgd en een aantal hebben (bijna) alle modules doorlopen. Verschillende cursisten gebruiken in hun praktijk al de lesstof met succes en wisselen hun ervaringen uit. Geweldig om dat te horen.

Had mij een paar jaar geleden verteld dat ik ooit zou gaan lesgeven, ik had het niet kunnen en willen geloven. Nu het mij is ‘overkomen’, kan ik zeggen dat ik er enorm van geniet en ben ik voortdurend bezig de kwaliteit van de opleiding te verhogen.
De afgelopen weken zijn de studiedagen over een verdieping op een onderwerp gehouden.
Lees over: wat is het effect van labelen over adhd en autisme…. , en over ieder heeft zijn eigen verhaal…....

Ik hoop in 2012 de module opvoedcoaching ook te kunnen programmeren, zodat het voor de kindercoach nog makkelijker wordt met kinderen en hun ouders samen te werken.

Het materiaal van de kindercoach
Tijdens de opleidingen die vorig jaar nog werden gehouden in de lesruimte boven de praktijk aan huis, bleek dat cursisten veel belangstelling hadden voor het materiaal wat ik dagelijks gebruik. Voorzichtig is de afgelopen maanden een deel daarvan aangeboden aan kindercoaches. Inmiddels is er zoveel vraag naar dit materiaal dat vanaf 1 januari het materiaal door het merk Ninico geproduceerd gaat worden.
Kijk voor een overzicht hier verder…….
Binnenkort verschijnt het materiaal via een webshop van Ninico, maar ook tijdens de opleiding en via de website van de opleiding kan het materiaal worden aangeschaft.

Naast kindercoaches, scholen, kindervoedingsconsulenten en jeugdhulpverleningsinstellingen hebben Centra voor Jeugd en Gezin en MEE organisaties al bestellingen geplaatst.

Zoals ik zelf al jaren heb gemerkt, bewijzen vooral de materialen uit het basispakket en het stoplicht goede diensten. Sommige gezinnen gebruiken het principe van het stoplicht en de thermometer al jaren, zo vertelde laatst nog een moeder aan mij.

Studenten in de praktijk voor kindercoaching
Gedurende mijn gehele loopbaan heb ik in zeer diverse functies altijd stagiaires begeleid.
Ik vind het belangrijk dat jonge mensen kansen krijgen om ervaring op te doen en zo een belangrijke bijdrage ku