Wij hebben geen flauw benul

hoe groot het krediet is

dat kinderen aan ons schenken

(Heinrich Böll)