Kinderen gaan naar school en leren wat ze moeten leren. Zo simpel is het, of toch niet?
We staan er nooit zo bij stil, maar vanaf dat het kind wordt geboren is er sprake van ontwikkeling. En die is in principe voor alle kinderen hetzelfde. Het groene boekje van het consultatiebureau is hier zelfs op gebaseerd. Iedere keer wordt bekeken hoe de ontwikkeling zich voltrekt. Bij de geboorte begint het al met de apgar-score en later wordt steeds bijgehouden hoe de baby zich ontwikkeld.
Veel ouders schaffen een boekje aan waarin eerst per week, later per maand en daarna per jaar staat beschreven welke zaken hun kind op welke leeftijd moet kunnen.
Mocht er later een stagnatie optreden in de ontwikkeling van het kind, dan wordt bij een intake door kinderartsen, psychologen, logopedisten en anderen altijd nagevraagd welke vaardigheden het kind op welke leeftijd al beheerste.
Bij de meeste moeders en vaders ontstaat dan soms een lichte paniek, zeker als er meer kinderen in het gezin zijn. Want hoe zat het ook al weer met de eerste lachje, stapjes, woordjes en…………

Aanleg

Ieder kind heeft zijn eigen aanleg, het genenpatroon wat zich als een bloem ontvouwt gedurende het leven. Veel dingen liggen vast zoals de kleur van de ogen en het geslacht. 
Heel veel ligt ook vast in aanleg: gevoeligheid voor ziekten, voor IQ, voor EQ (emotionele intelligentie), voor dyslexie, voor sporttalent of muziek.
Ieder kind heeft zijn eigen mogelijkheden ter beschikking en gedurende het opgroeien zal langzaam en soms snel duidelijk worden welke mogelijkheden het kind in de toekomst zal kunnen gaan verwezelijken.

Ontwikkeling

We weten inmiddels dat kinderen zich kunnen ontwikkelen volgens verschillende scenario’s. Zo is er bijvoorbeeld een gevoelige periode voor het leren van taal en praten. We kennen allemaal de gruwelijke ontdekkingen van kinderen die soms jarenlang opgesloten zijn geweest. Ze zijn vaak ernstig gehandicapt omdat de gevoelige ontwikkelingsperioden niet benut zijn.
De ontwikkelingspsychologie en pedagogiek heeft in de afgelopen honderd jaar een goed zicht gegeven op gevoelige perioden in de kinderlijke ontwikkeling. Het schoolsysteem van tegenwoordig is hier op gebaseerd.
Dit betekent dat ieder kind zijn aanleg in beginsel zal kunnen laten zien, maar……………..

Omstandigheden

Dan komen de omstandigheden om de hoek.
*  Want wat gebeurt er als een moeder van een baby een postnatale depressie krijgt. Dit kind zal zich
    moeilijker kunnen hechten omdat zijn moeder niet gevoelig is voor zijn signalen waardoor het kind de
    moed kan opgeven en uit contact gaat.
*  Wat gebeurt er als de peuter opgroeit in een klein benauwd flatje of altijd in de box gehouden wordt.
    Hij zal minder kunnen bewegen en begrippen die nodig zijn voor rekenen en wiskunde niet ervaren.
    Deze peuter leert niet voelen met zijn lichaam wat op, onder, over, naast is.
*   Wat gebeurt er met het kind in groep 3 die geconfronteerd wordt met het overlijden van een oma,
     ruzie thuis of een echtscheiding. Dit kind zal zich zorgen maken en daardoor veel basis lesstof gaan
     missen in de klas. In groep 5 of 6 kan er dan een leerprobleem zijn.
*   Wat gebeurt er met het schoolkind wat erg beschermd wordt door de ouders. Naar school ,
     zwemmen en vriendjes gebracht en ouders die voortdurend geruststellen en zorgen wegnemen.
*   Wat gebeurt er met de puber die kort gehouden wordt en niet zelf kan en mag ontdekken hoe het
     leven in elkaar steekt en experimenteert met zijn eigen visie.

Al bovengenoemde zaken zijn maar een voorbeeld. Iedere dag zijn er in een kinderleven duizenden omstandigheden die gunstig of ongunstig zijn. Ieder moment kan een leermoment zijn en een ervaring rijker waardoor het kind weer een stapje maakt in zijn ontwikkeling.

Ik denk dat onderschat wordt hoe veel en hoe vaak kinderen zich zorgen maken. En welke impact dit heeft op hun ontwikkeling. Kinderen willen graag voldoen aan de wensen van ouders. Of deze nu bewust of onbewust zijn. Ouders die niet lekker in hun vel zitten door familieomstandigheden, de hypotheek, door overwerktheid, door relatieproblemen, door zorgen over hun kinderen realiseren zich vaak niet dat dit direct invloed heeft op de ontwikkeling van hun kinderen.

De kindercoach

De kindercoach kijkt naar het geheel. Wat is de aanleg, welke ontwikkelingstaken moeten geleerd worden, welke omstandigheden kunnen we veranderen zodat het kind zijn ontwikkelingstaken kan oppakken.
Het in kaart brengen van dat plaatje maakt het plan van aanpak gemakkelijk. Immers daar waar een basis mist zal die (opnieuw) geleerd moeten worden.
De kindercoach houdt de driehoek in het oog: De aanleg van het kind, de omstandigheden en achtergrond van het gezin en de communicatie die betekenis geeft aan het geheel. 
Zo is het doel om vanuit het hier en nu de ontwikkeling van het kind zo optimaal mogelijk te benutten zodat de potentie van het kind kan opbloeien. Het gaat tenslotte om de voorwaarden voor leren en ontwikkelen.

Meer in categorie ontwikkeling van kinderen.
De praktijk voor kindercoaching helpt je graag om de ontwikkeling van kinderen in gang te houden.
De opleiding tot kindercoach leert professionals de theoretische en praktische handvatten om kinderen en ouders te begeleiden.


Je las een blogartikel van Centrum Tea Adema…

…maar kijk gerust ook eens naar de andere informatie op onze website:

Opleidingen voor (aspirant) kindercoaches en beroepskrachten: